Faedah menyertai aktiviti perkhemahan

Lihat ilustrasi di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat pada ilustrasi tersebut tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan.

  • Melatih pelajar berdikari
  • Menambahkan ilmu pengetahuan dan pengalaman murid
  • Memupuk kesedaran untuk mencintai alam semula jadi dalam kalangan generasi muda
  • Baik untuk kesihatan diri

Draf jawapan

Aktiviti perkhemahan ialah …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

Persoalannya apakah faedah-faedah menyertai aktiviti tersebut kepada pelajar.

Antara …………………………………………………………… ialah dapat…………………….

…………………….. Hal ini penting supaya ……………………………………………………..

Contoh aktiviti yang pelajar lakukan sendiri ialah………………………………………….

Seterusnya………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Akhir sekali ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Intihanya /Tuntasnya ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………