Penanda wacana

Penanda wacana yang sesuai digunakan untuk menulis Ringkasan dan Pemahaman, Karangan Respons Terbuka dan Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan pada peringkat PMR)

penanda -apa yang digunakan sebagai tanda, sesuatu yang menandakan:

wacana 1. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan, ucapan, pertuturan, percakapan; 2. kesatuan fikiran yang utuh, sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato, khutbah) atau tulisan (seperti surat, artikel, novel, cerpen): Ayat contoh: Kita merindui dunia subur kritikan sastera yang dibajai oleh pengetahuan tentang teori dan wacana sastera yang mendalam dan pembacaan karya sastera yang banyak.

i) Penanda wacana untuk memulakan karangan

 1. Pada era globalisasi ini,
 2. Dalam meniti arus kemodenan ini,
 3. Dewasa ini………-Dewasa ini bermaksud pada masa ini, pada ketika ini, pada waktu ini:  Ayat contoh: Adat seperti itu tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini.  Ada sesetengah guru berpendapat dewasa ini kurang sesuai untuk memulakan karangan. Saya juga berpendapat demikian dan penggunaan dewasa ini sesuai digunakan seperti dalam ayat contoh tersebut.
 4. Pada masa ini,
 5. Kini,
 6. Dasawarsa ini, -dasawarsa -masa sepuluh tahun, dekad: proses itu sahaja mungkin mengambil masa satu darsawarsa; perayaan ~ perayaan yg diadakan pd tahun kesepuluh tertubuhnya dsb sesuatu, perayaan ulang tahun yg kesepuluh.
 7. Sejak sedekad yang lalu,
 8. Sejak belakangan ini, (Kebelakangan ini …….)
 9. Belakangan ini,
 10. Sejak akhir-akhir ini,
 11. Baru-baru ini,
 12. Umum mengetahui bahawa,
 13. Sejak zaman-berzaman
 14. Sejak dahulu lagi,
 15. Pada tahun-tahun belakangan ini,

ii) Penanda wacana untuk memulakan isi baharu selepas perenggan pengenalan (untuk perenggan kedua dan ke seterusnya)

1.        Antara,
2.        Selain itu,
3.        Di samping itu,
4.        Sementara itu, (untuk unsur pertentangan/keadaan yang berbeza)
5.        Dalam pada itu,
6.        Lain daripada itu, (boleh digunakan, sebab ada ungkapan lain daripada yang lain)
7.        Dalam pada itu,
8.        …….. Seterusnya,
9.        Begitu juga dengan…….
10.     Ahkir sekali, (untuk isi yang terakhir, bukannya untuk kesimpulan)
iii) Penanda wacana untuk menghuraikan isi karangan
1.        Saya berpendapat demikian kerana
2.        Hal ini dikatakan demikian kerana
3.        Hal ini berlaku kerana
4.        Hal ini terjadi kerana
5.        Hal ini disebabkan oleh
6.        Hal ini wujud akibat daripada
7.        Hal ini bersangkut-paut dengan
8.        Hal ini berpunca daripada
9.        Hal ini tercetus apabila
10.     Tindakan tersebut perlu dilakukan supaya……………..

iv) Penanda wacana untuk memberi contoh dalam karangan

1.        Misalnya,
2.        Contohnya,
3.        Sebagai contoh,
4.        Tamsilnya,

tamsil 1. persamaan sebagai umpama (misal), misalan, contoh: satu tamsil lagi, adalah keruh bumi ini umpama kelapa dlm air; 2. ajaran yg terkandung dlm sesuatu cerita, ibarat: terkadang-kadang ia menyanyi dan melagukan pula beberapa gurindam yg mengandungi ~ dan ibarat;
bertamsil menggunakan tamsil (contoh);

5.        Seperti yang kita sedia maklum,
6.        Antaranya adalah seperti
7.        Satu contoh
8.        Satu cara
9.        Antara contoh

v) Penanda wacana untuk menghuraikan contoh

1.        Hal ini mengakibatkan
2.        Hal ini menyebabkan
3.        Oleh itu,
4.        Maka,
5.        Oleh hal yang demikian,
6.        Oleh sebab itu,
7.        Jelaslah bahawa
8.        Justifikasinya,

justifikasi -sesuatu alasan (yg kuat) yg menjadikan sesuatu wajar dilakukan (diusahakan dsb) atau diberikan, hujah (pendapat dsb) yg dikemukakan sbg alasan bagi sesuatu: RTM mungkin mempunyai ~ sendiri utk menyiarkan majlis itu secara langsung; berbagai-bagai alasan atau sebab-musabab dikemukakan sebagai ~ kpd kelemahan tersebut;
menjustifikasikan memberikan justifikasi kpd: mereka perlu memberikan bukti yg nyata utk ~ permohonan pinjaman itu.

vi)Penanda menutup isi

1.        Kesannya,
2.        Natijahnya,

natijah -Ar keputusan (daripada sesuatu), kesudahan, kesimpulan, akibat: kadang-kadang apa yg kita benci dan tidak suka itu baik natijahnya; natijah daripada perkembangan ekonomi kolonial sepertr itu amat buruk padahnya kepada masyarakat Melayu.

3.        Akibatnya,
4.        Akhirnya, (menegaskan kesudahan kesan dan akibat sesuatu perkara. Bukannya untuk isi yang terakhir)
5.        Dengan itu,
6.        Kesudahannya,
7.        Dengan berbuat demikian,
8.        Dengan keadaan sedemikian,

vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat

Contoh:Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan kepala (Huraian 1) _(x)_ membimbangkan semua pihak. (Huraian 2)

1.       justeru (membawa maksud malahan, bahkan, sebaliknya. BUKANNYA bermaksud oleh itu (justeru itu)
2.       juga(mesti di belakang frasa nama; Contohnya; Ibu saya guru juga √. Bukannya: Ibu saya juga doktor. ×.
3.       malah
4.       malahan
5.       tambahan pula
6.       sementelahan
7.       bahkan juga
8.       sekali gus
9.       di samping
10.     bahkan
11.     malar-malar

viii) Penanda wacana untuk memulakan perenggan penutup

1.        Kesimpulannya,
2.        Intihanya,

intiha -Ar akhir, penghabisan, penutup.

3.        Secara tuntas,

tuntas 1. tidak mengalir lagi (kerana sudah habis dicurahkan), habis (air mata); 2. meliputi (hampir segala-galanya), menyeluruh, selesai, sempurna: saya sarankan supaya dilakukan analisis kontrastif bahasa Melayu-bahasa Inggeris yang bersifat ~; penyelesaian yg ~; secara ~ secara menyeluruh (tidak menyentuh aspek-aspek tertentu sahaja); 3. singkat dan tegas;
menuntaskan 1. mencurahkan semua (habis-habisan), menghabiskan; 2. menyelesaikan semuanya atau segala-galanya;
ketuntasan- perihal (keadaan, sifat) tuntas;
ketidaktuntasan -keadaan yg tidak tuntas.

4.        Tuntasnya,………….
5.        Konklusinya,

konklusi -keputusan pendapat (berdasarkan keterangan, kenyataan, dll), kesimpulan.

6.       Sebagai penutup wacana,
7.       Sebagai penghias bicara akhir,
8.       Sebelum mengakhiri wacana ini,
9.       Secara keseluruhan,
10.     Secara total,

total 1. bp jumlah; 2. seluruhnya, semuanya; ~ jeneral Id jumlah semuanya; perang ~ perang habis-habisan (segenap rakyat turut berperang);
ditotal bp dijumlahkan, dicampurkan (semuanya).

11.     Akhir kata,

ix) Penanda wacana untuk menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza

1.       Walau bagaimanapun,
2.       Namun demikian,
3.       Namun begitu,
4.       Meskipun,
5.       Daripada perspektif yang berbeza,
6.       Jika dilihat dari sudut lain,
7.       Dengan kata lain,
8.       Kontradiksinya,
9.       Di sebalik itu,
10.     Dalam pada itu,
11.     Dari sudut lain,

x) Penanda memulakan atau memasukkan ungkapan menarik termasuk peribahasa, slogan dan kata-kata hikmat
1.        ___bak /seperti kata peribahasa, (bak bermaksud sebagai, seperti: …bak kata orang tua-tua, tak ada gading yang tak reta. Bak tidak boleh digunakan untuk memulakan ayat selepas tanda noktah, sebaliknya selepas tanda baca ( , ). Sesungguhnya tiada sesuatu yang betul-betul sempurna, bak kata orang tua- tua, tak ada gading yg tak retak.
2.        ___bak kata peribahasa Melayu,
3.        ___bak kata pepatah Melayu,
4.        ___bak kata pepatah Cina/Inggeris/dll
5.        ___bak kata mutiara,
6.        ___bak peribahasa,
7.        ___bak pepatah,
8.        ___bak kata cendekiawan,/ pujangga
9.        ___persis kata peribahasa,

persis 1.- kena benar, sama benar, serupa benar: lagaknya ~ lagak seorang diplomat; wajah Amelia ~ wajah emaknya; 2. tepat (bkn waktu), genap: Mimi meninggalkannya ~ pukul 12 tengah hari;
kepersisan perihal (keadaan) persis, ketepatan, kejituan: arahan yg ideal ialah yg tidak berulang dan terperinci, tetapi sempurna dr segi ~nya; ~ daya fikiran masyarakat di Malaysia dapat diukur pd mutu bahasa Melayu yg dikuasai.
10.     ___persis kata peribahasa Melayu,
11.     ___persis kata orang tua-tua,
12.     ___persis kata mutiara,
13.     ___persis peribahasa,
14.     ___persis kata cendekiawan,
15.     Hal ini boleh disamakan  dengan peribahasa ………… yang bermaksud………
16.     Senario ini persis peribahasa Melayu, yakni……..
17.     Fenomena ini dikatakan
18.     Masalah ini ada persamaan dengan peribahasa……
19.     Saya yakin kalau slogan _________ diamalkan ………. janganlah nanti…slogan tinggal slogan.
20.    Saya berharap agar slogan _________ dijadikan pegangan oleh semua, jangan hanya menyebutnya saja.