Perlukah frasa ‘antara satu dengan yang lain’? Sekadar pandangan peribadi.

Ayat ‘antara satu dengan yang lain’ adalah pengaruh ayat bahasa Inggeris ‘with each other’ . Ayat yang berikut ialah antara contoh ayat bahasa Melayu yang menggunakan ayat ‘antara satu dengan yang lain’

  1. ….supaya mereka boleh saling mengenali antara satu sama / dengan yang lain.
  2. Uda dan Dara saling mecintai antara satu dengan yang lain.
  3. Rakyat Malaysia saling menghormati antara satu sama lain.
  4. Mereka saling berbalas senyuman antara satu sama lain
  5. Kita mesti hormat-menghormati antara satu sama lain supaya hidup kita aman dan sejahtera.

Perhatikan pula apabila ayat yang tertulis di atas tanpa unngkapan ‘antara satu sama lain/ dengan yang lain’

  1. ….supaya mereka saling mengenali ATAU ….supaya mereka boleh berkenal-kenalan
  2. Uda dan Dara saling mecintai.
  3. Rakyat Malaysia saling menghormati.
  4. Mereka berbalas-balas senyuman.
  5. Kita mesti hormat-menghormati ATAU Kita mesti saling menghormati supaya hidup aman dan sentosa