Cara menulis karangan

KARANGAN BERANGSANGAN (KB)

Soalan contoh:

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan gambar tersebut huraikan pendapat anda tentang punca-punca pelajar ponteng. Panjang huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Tema: pelajar ponteng.

Kehendak soalan: Punca-punca (pelajar ponteng)

 1. Tentukan= T (Tema).KS  (Kehendak soalan ) dan F(Format).
 2. Tulis dalam 5 perenggan
 3. Huraikan 3 isi, satu isi satu perenggan, satu perenggan 2 ayat
 4. Tidak melebihi 120 pp
 • Pengenalan = PW(Penanda wacana seperti kini, pada masa ini, belakangan ini dan penanda wacana seumpamanya) + Ayat tema (T) + (Persoalannya  + Ayat kehendak soalan (KS).
 • P2 (Perenggan 2)= (PW=Antara/salah satu + KS  + ialah + Isi 1 + Ayat huraian  (AH) ATAU  Ayat contoh (AC)
 • P3= PW + Isi 2 + AH atau AC
 • P4 =PW + AH atau AC
 • Kesimpulan= PW + Penegasan (Hal ini jelaslah menunjukkan bahawa /Sememangnya / Sesungguhnya / tidak dapat dinafikan bahawa) KS  + Ayat pendirian  (AP) (Oleh itu…..harapan/ cadangan) + (UM) Ungkapan menarik (peribahasa/slogan/kata-kata hikmat)

KARANGAN RESPONS TERBUKA (KRT)

KARANGAN JENIS FAKTA, PENDAPAT, PERBINCANGAN

 1. Tentukan= T (Tema).KS  (Kehendak soalan ) dan F(Format).
 2. Tulis dalam 7 perenggan
 3. Huraikan 5 isi, satu isi satu perenggan, satu perenggan 4 ayat
 4. Melebihi 180 pp
 • Pengenalan = PW + KS + AH (tentang tema/isu) + AH (dengan mendalam) atau AC + AP (Hal ini jelaslah menunjukkan bahawa/ sememangnya/Sesungguhnya/ tidak dapat dinafikan bahawa)
 • P2 (Perenggan 2)= PW (Antara/Salah satu) + (KS) + Isi 1 + AH + AH/AC + AP (Ayat pendirian_Hal ini jelaslah menunjukkan bahawa/ sememangnya/Sesungguhnya/ tidak dapat dinafikan bahawa-Menegaskan fakta/isi)
 • P3 = PW (Selain itu, Di samping itu, Seterusnya, Bukan itu sahaja) + (KS) + Isi 2 + AH + AH/AC + AP (Ayat pendirian )
 • P4 = PW + (KS) + Isi 3 + AH + AH/AC + AP (Ayat pendirian )
 • P5 = PW + (KS) + Isi 4 + AH + AH/AC + AP (Ayat pendirian )
 • P6 = PW (Akhir sekali) + Isi 5 + AH + AH/AC + AP (Ayat pendirian-menegaskan idea  )
 • Kesimpulan= PW (Intihanya,…/ Secara tuntas/ Sebagai kesimpulan / Sebelum mengakhiri wacana ini, saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa + KS/ Konklusinya.) + AP (Oleh itu_syor/cadangan dan kesannya) + HARAPAN (Besarlah harapan saya/ saya berharap agar dll) + UM (kata-kata hikmat/slogan/cogan kata/ peribahasa/falsafah)

Teknik ini adalah pandangan peribadi penulis berdasarkan pengalaman dan pandangan daripada rakan-rakan.

Advertisements

Kebaikan iklan kepada pengguna

Lihat gambar di bawah engan teliti. Huraikan pendapat anda tentang kebaikan pengiklanan kepada masyarakat kita. Panjangnya huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Senarai isi:

 1. Pengguna mendapat maklumat tentang produk baru yang berada di pasaran
 2. Barang yang  dihasilkan berkualiti  lebih baik
 3. Membolehkan pengguna membuat pilihan
 4. Meningkatkan hasil jualan

Petua mudah menulis Karangan Berpandu 1

Contoh soalan Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan (KBR)

Berdasarkan gambar di bawah.  Huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah untuk menggalakkan orang ramai makan buah-buahan tempatan. Panjang huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Seperti contoh di atas soalan KBR meminta pelajar menghuraikan pendapat tentang sesuatu perkara dan sejak beberapa tahun belakangan ini soalan KBR yang berbentuk gambar tunggal amat jarang ditanya, sebaliknya lebih banyak soalan yang peta minda yang bermaklumat.  Oleh itu, tidak ada sebab  karangan pelajar boleh terpesong daripada kehendak soalan. Selain menanya tentang langkah-langkah…… seperti soalan contoh di atas, soalan KBR juga biasanya menanyakan tentang;

 • punca-punca (sesuatu keadaan/masalah)
 • cara-cara (mengatasi masalah)
 • sebab-sebab (sesuatu itu berlaku)
 • kesan-kesan
 • kebaikan-kebaikan
 • faedah-faedah
 • kepentingan-kepentingan
 • cabaran-cabaran
 • masalah-masalah dan lain-lain seumpamanya.

Petua mudah untuk menulis KBR ini ialah

 • Pendahuluan/ pengenalan:

Penanda wacana + Tema (ayat tajuk atau memperkenalkan tajuk secara ringkas dan tulis +  Persoalannya …(KS=Kehendak soalan)…..?

Negara kita kaya dengan pelbagai jenis buah tempatan yang bukan sahaja sedap dimakan, bahkan juga kaya dengan zat dan vitamin. Persoalannya apakah langkah-langkah untuk menggalakkan supaya orang ramai gemar makan buah-buahan tempatan?

 • Untuk isi- huraikan 3 sahaja; Mulakan ayat isi dengan antara sebab / punca-punca/ langkah-langkah/ kesan-kesan atau antara cara (kalau menggunakan perkataan antara, jangan diikuti dengan kata ganda, kerana antara sudah menunjukkan jamak).  Lihat cara penulisan KBR di bawah:

Perenggan 2

Antara …………………….(KS=Kehendak soalan) …… ialah ………………+ …………………..(isi 1)………………………………………………………………………… Saya berpendapat demikian kerana……………..atau Hal ini penting supaya………………………………………………………………………Contohnya, …………………………………………………………………

Selain itu, ………………………………………(isi 2)……………………………………………………………………………. Saya berpendapat demikian kerana………….atau….Tindakan tersebut penting supaya……………………………………………………. Tamsilnya…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Di samping itu/ Akhir sekali…………………………………………………..(isi 3)……………………………………….. Saya berkata demikian kerana…………………… atau ………Langkah/cara tersebut patut dilakukan supaya……………………………………….

Intihanya/Secara tuntas, …………..orang ramai akan gemar makan buah-buahan tempatan..jika …………………………………………………………………, bak kata orang tak kenal, maka tak cinta ………………………….. (masukkan peribahasa/ungkapan menarik/slogan)

Berdasarkan pengalaman mengajar, cara di atas amat berkesan terutamanya bagi pelajar yang lemah.  Biasanya kalau soalan berkisar tentang langkah-langkah dan  cara-cara, penanda untuk menghuraikannya ialah……supaya.  Kalau soalan berkisar tengan sebab-sebab dan kesan-kesan penanda untuk menghuraikannya ialah kerana.

Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan (KBR)

Bahasa Malaysia Kertas 2 PMR

Soalan B: (soalan ini bertujuan untuk menguji kebolehan pelajar mengutarakan beberapa hujah (biasanya 3) dengan ayat yang ringkas, tepat dan padat dengan jumlah perkataan dan tempoh masa yang terhad yang terhad (25 mimit).

Soalan contoh:

Lihat peta minda di bawah dengan teliti.  Huraikan pendapat anda tentang sebab-sebab pelajar dilarang membawa telefon bimbit ke sekolah.  Panjang huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

 • Berdasarkan arahan soalan tersebut, pelajar dikehendaki menulis tentang sebab-sebab pelajar dilarang membawa telefon bimbit ke sekolah (mengapa tindakan tersebut patut dilakukan).
 • Karangan ini mesti mengandungi pengenalan, sekurang-kurangnya tiga isi, dan kesimpulan/penutup. Jika karangan tanpa pengenalan dan kesimpulan, pelajar hanya layak diberi markah Cemerlang bawah, iaitu 16/20.
 • Masa yang dicadangkan hanyalah 25 minit. Oleh itu, jangan menulis karangan melebihi 120 pp.
 • Markah hanyalah 20 sahaja.  Oleh itu jangan  mengambil masa yang terlalu lama untuk menulis karangan ini.

Uktuk memperoleh markah yang baik bagi karangan ini:

a.  Tema bahan rangsangan dihuraikan dengan baik dan jelas.

b.  Isi yang ditulis mestilah berkaitan dengan tema.

c.  Perenggan mesti kemas dan sesuai. Seelok-eloknya satu isi satu perenggan.

d.  Dalam satu perenggan, sebaik-baiknya hanya ayat isi dengan huraian ATAU ayat isi beserta contoh.

Contohnya:

A: Ayat isi dengan huraian:

Antara sebab pelajar dilarang membawa telefon bimbit ke sekolah ialah kerana penggunaan telefon bimbit boleh   menambahkan lagi masalah disiplin dalam kalangan pelajar.  Hal ini dikatakan demikian kerana guru-guru terpaksa   menyelesaikan masalah disiplin yang banyak, termasuk yang berpunca daripada penggunaan telefon bimbit.

B: Ayat isi dengan contoh:

Antara kewajaran larangan membawa telefon bimbit ke sekolah terhadap pelajar adalah kerana hal tersebut menambahkan lagi masalah disiplin dalam kalangan pelajar.  Contohnya, masalah mencuri telefon bimbit yang mungkin boleh mengakibatkan pergaduhan antara pelajar serta merakam, menonton dan menyebarkan video yang tidak senonoh.

e.  Setiap perenggan mesti ada kesinambungan dengan isi yang sebelumnya.f.   Susunan ayat mesti lengkap, tidak tergantung supaya mudah difahami.

g.  Penggunaan bahasa mesti dipelbagaikan.

h.  Selitkan  peribahasa, cogan kata atau  ungkapan yang menarik.

i.   Gunakan penanda wacana yang sesuai, seperti selain itu, di samping itu, satu lagi, dan bukan itu sahaja.

j.   Isi mesti diolah dengan baik dan tersusun serta tidak mengulangi isi yang sama dalam perengan yang berlainan.

Tip tambahan:

Untuk mengelakkan jumlah karangan melebihi 120 patah perkataan pelajar boleh menggunakan formula 15, 30, 30, 30, 15.  iaitu,  untuk pengenalan isi 1, 2 dan 3 serta penutup = 120 patah perkataan.

Langkah-langkah untuk menggelakkan berlakunya kemalangan jalan raya

Berdasarkan gambar di bawah. Huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah untuk menggelakkan berlakunya kemalangan jalan raya . Panjangnya huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

 1. Mematuhi peraturan dan undang-undang semasa memandu
 2. Hukuman berat kepada pesalah tegar trafik
 3. Memastikan kenderaan selamat dipandu
 4. Kempen keselamatan jalan raya yang berterusan

DRAF JAWAPAN

Kadar kemalangan jalan raya yang berlaku di negara kita merupakan antara yang tertinggi di dunia. Saban hari kita disajikan dengan berita-berita kemalangan yang telah meragut banyak nyawa.  Persoalannya, apakah langkah-langkah untuk mengelakkan berlakunya kemalangan jalan raya?

Antara……………………………………..ialah …………………………………………………………Hal ini penting supaya………………………………………………………………….Contoh undang-undang tersebut………….. ialah,…………………………………………………………………………………………………………………………….

Selain itu, mengenakan ……………………………………………… Contoh hukuman yang patut dikenakan ialah,………………………………………………………………………….  Perkara ini patut dilakukan…………. supaya…………………………………………………………………………………………………………………………….

Akhir sekali, sebelum memulakan perjalanan ………………………….Saya berpendapat demikian kerana ……………………………………………………………………. Jika semua pemandu bersikap demikian sudah tentu …………………………………………………………………………………………………………………………………

Tuntasnnya/Intihanya ……………………………….Semua pihak janganlah bersikap mementingkan diri sendiri seperti enau dalam belukar, sebaliknya perlu bekerja sama bagai aur dengan tebing.

 

Kepentingan rakan sebaya dalam kehidupan kita

Berdasarkan rajah di bawah. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan rakan sebaya dalam kehidupan kita. Panjangnya huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Pendahuluan:

Rakan sebaya ialah…………………………Persoalannya apakah kepentingan rakan sebaya dalam kehidupan kita?

Pilih TIGA isi yang boleh dihuraikan.

 1. Rakan mempengaruhi perwatakan seseorang – rakan yang baik membawa kebaikan, rakan yang jahat membawa keburukan
 2. Rakan tempat kita mencurah segala masalah – terutama masalah remaja, mereka lebih mempercayai rakan berbanding ibu bapa
 3. Rakan sejati akan saling membantu – jika kita dalam kesusahan, segala masalah dapat diselesaikan
 4. Rakan dapat membantu dalam meningkatkan prestasi pelajaran – rakan yang pandai membantu yang lemah, belajar berkumpulan – meningkatkan prestasi

Tuntasnya, ……………………….pilih rakan dengan bijak, kerana rakan ketawa mudah dicari, rakan menangis sukar dicari………………….

 

Usaha-usaha untuk mengekalkan hutan

Set Induksi

Mengapa orang menebang kayu balak?

Antara jawapan pelajar ialah:

 1. Untuk membuat perabot
 2. Untuk mendapat duit
 3. Untuk membuat rumah….

Jawapan di atas semuanya salah.

Jawapan yang betul ialah: Sebab kayu balak besar…jadi tidak boleh dicabut…maka terpaksalah ditebang…

Lihat gambar di bawah dengan teliti.  Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengekalkan hutan di negara kita.  Panjang huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Senarai isi:

 • Penguatkuasaan undang-undang antipembalakan haram dengan tegas.
 • Kempen kesedaran tentang kepentingan hutan secara berterusan.
 • Mewartakan lebih banyak kawasan hutan sebagai taman negara.
 • Menggalakkan penanaman semula hutan.

Draf jawapan

Kita sungguh beruntung kerana negara kita mempunyai kawasan hutan yang luas. Namun begitu, keluasan kawasan hutan di Malaysia semakin berkurangan kerana aktiviti pembalakan yang berleluasa. Oleh itu pihak yang bertanggungjawab perlu melakukan beberapa usaha untuk mengekalkan hutan ini.

Antara usaha yang perlu dilakukan untuk mengekalkan hutan tersebut ialah ………………………….isi 1…………………………………………….. Antara tindakan tegas tersebut termasuklah………………………………………………………………………………………………………………………………………….  Selain itu, pihak yang bertanggungjawab juga perlu mengadakan ……………………………………isi 2…………………………………………………………………. . Tindakan ini penting agar……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

Di samping itu, pihak kerajaan juga perlu …………………………………………isi 3………………………………………………………………………………………….. . Saya berpendapat demikian kerana …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .

Intihanya, hutan ………………………………………………………………………………………………………….. Oleh tu, ………………………………………………….., kerana sesungguhnya kita bukan mewariskan alam ini, tetapi meminjamnya daripada anak cucu kita.

Tip-tip penulisan KBR

 • Pendahuluan, memadai dengan 2 ayat sahaja
 • Pelajar diingatkan supaya menulis dalam lingkungan 4 perenggan sahaja untuk mengelakkan terlebih 120 patah perkataan
 • pilih 3 isi yang difahami dan boleh dihuraikan