Cara menulis karangan

KARANGAN BERANGSANGAN (KB)

Soalan contoh:

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan gambar tersebut huraikan pendapat anda tentang punca-punca pelajar ponteng. Panjang huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Tema: pelajar ponteng.

Kehendak soalan: Punca-punca (pelajar ponteng)

 1. Tentukan= T (Tema).KS  (Kehendak soalan ) dan F(Format).
 2. Tulis dalam 5 perenggan
 3. Huraikan 3 isi, satu isi satu perenggan, satu perenggan 2 ayat
 4. Tidak melebihi 120 pp
 • Pengenalan = PW(Penanda wacana seperti kini, pada masa ini, belakangan ini dan penanda wacana seumpamanya) + Ayat tema (T) + (Persoalannya  + Ayat kehendak soalan (KS).
 • P2 (Perenggan 2)= (PW=Antara/salah satu + KS  + ialah + Isi 1 + Ayat huraian  (AH) ATAU  Ayat contoh (AC)
 • P3= PW + Isi 2 + AH atau AC
 • P4 =PW + AH atau AC
 • Kesimpulan= PW + Penegasan (Hal ini jelaslah menunjukkan bahawa /Sememangnya / Sesungguhnya / tidak dapat dinafikan bahawa) KS  + Ayat pendirian  (AP) (Oleh itu…..harapan/ cadangan) + (UM) Ungkapan menarik (peribahasa/slogan/kata-kata hikmat)

KARANGAN RESPONS TERBUKA (KRT)

KARANGAN JENIS FAKTA, PENDAPAT, PERBINCANGAN

 1. Tentukan= T (Tema).KS  (Kehendak soalan ) dan F(Format).
 2. Tulis dalam 7 perenggan
 3. Huraikan 5 isi, satu isi satu perenggan, satu perenggan 4 ayat
 4. Melebihi 180 pp
 • Pengenalan = PW + KS + AH (tentang tema/isu) + AH (dengan mendalam) atau AC + AP (Hal ini jelaslah menunjukkan bahawa/ sememangnya/Sesungguhnya/ tidak dapat dinafikan bahawa)
 • P2 (Perenggan 2)= PW (Antara/Salah satu) + (KS) + Isi 1 + AH + AH/AC + AP (Ayat pendirian_Hal ini jelaslah menunjukkan bahawa/ sememangnya/Sesungguhnya/ tidak dapat dinafikan bahawa-Menegaskan fakta/isi)
 • P3 = PW (Selain itu, Di samping itu, Seterusnya, Bukan itu sahaja) + (KS) + Isi 2 + AH + AH/AC + AP (Ayat pendirian )
 • P4 = PW + (KS) + Isi 3 + AH + AH/AC + AP (Ayat pendirian )
 • P5 = PW + (KS) + Isi 4 + AH + AH/AC + AP (Ayat pendirian )
 • P6 = PW (Akhir sekali) + Isi 5 + AH + AH/AC + AP (Ayat pendirian-menegaskan idea  )
 • Kesimpulan= PW (Intihanya,…/ Secara tuntas/ Sebagai kesimpulan / Sebelum mengakhiri wacana ini, saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa + KS/ Konklusinya.) + AP (Oleh itu_syor/cadangan dan kesannya) + HARAPAN (Besarlah harapan saya/ saya berharap agar dll) + UM (kata-kata hikmat/slogan/cogan kata/ peribahasa/falsafah)

Teknik ini adalah pandangan peribadi penulis berdasarkan pengalaman dan pandangan daripada rakan-rakan.

Kebaikan iklan kepada pengguna

Lihat gambar di bawah engan teliti. Huraikan pendapat anda tentang kebaikan pengiklanan kepada masyarakat kita. Panjangnya huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Senarai isi:

 1. Pengguna mendapat maklumat tentang produk baru yang berada di pasaran
 2. Barang yang  dihasilkan berkualiti  lebih baik
 3. Membolehkan pengguna membuat pilihan
 4. Meningkatkan hasil jualan

Langkah-langkah untuk menggelakkan berlakunya kemalangan jalan raya

Berdasarkan gambar di bawah. Huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah untuk menggelakkan berlakunya kemalangan jalan raya . Panjangnya huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

 1. Mematuhi peraturan dan undang-undang semasa memandu
 2. Hukuman berat kepada pesalah tegar trafik
 3. Memastikan kenderaan selamat dipandu
 4. Kempen keselamatan jalan raya yang berterusan

DRAF JAWAPAN

Kadar kemalangan jalan raya yang berlaku di negara kita merupakan antara yang tertinggi di dunia. Saban hari kita disajikan dengan berita-berita kemalangan yang telah meragut banyak nyawa.  Persoalannya, apakah langkah-langkah untuk mengelakkan berlakunya kemalangan jalan raya?

Antara……………………………………..ialah …………………………………………………………Hal ini penting supaya………………………………………………………………….Contoh undang-undang tersebut………….. ialah,…………………………………………………………………………………………………………………………….

Selain itu, mengenakan ……………………………………………… Contoh hukuman yang patut dikenakan ialah,………………………………………………………………………….  Perkara ini patut dilakukan…………. supaya…………………………………………………………………………………………………………………………….

Akhir sekali, sebelum memulakan perjalanan ………………………….Saya berpendapat demikian kerana ……………………………………………………………………. Jika semua pemandu bersikap demikian sudah tentu …………………………………………………………………………………………………………………………………

Tuntasnnya/Intihanya ……………………………….Semua pihak janganlah bersikap mementingkan diri sendiri seperti enau dalam belukar, sebaliknya perlu bekerja sama bagai aur dengan tebing.

 

Kepentingan rakan sebaya dalam kehidupan kita

Berdasarkan rajah di bawah. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan rakan sebaya dalam kehidupan kita. Panjangnya huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Pendahuluan:

Rakan sebaya ialah…………………………Persoalannya apakah kepentingan rakan sebaya dalam kehidupan kita?

Pilih TIGA isi yang boleh dihuraikan.

 1. Rakan mempengaruhi perwatakan seseorang – rakan yang baik membawa kebaikan, rakan yang jahat membawa keburukan
 2. Rakan tempat kita mencurah segala masalah – terutama masalah remaja, mereka lebih mempercayai rakan berbanding ibu bapa
 3. Rakan sejati akan saling membantu – jika kita dalam kesusahan, segala masalah dapat diselesaikan
 4. Rakan dapat membantu dalam meningkatkan prestasi pelajaran – rakan yang pandai membantu yang lemah, belajar berkumpulan – meningkatkan prestasi

Tuntasnya, ……………………….pilih rakan dengan bijak, kerana rakan ketawa mudah dicari, rakan menangis sukar dicari………………….

 

Usaha-usaha untuk mengekalkan hutan

Set Induksi

Mengapa orang menebang kayu balak?

Antara jawapan pelajar ialah:

 1. Untuk membuat perabot
 2. Untuk mendapat duit
 3. Untuk membuat rumah….

Jawapan di atas semuanya salah.

Jawapan yang betul ialah: Sebab kayu balak besar…jadi tidak boleh dicabut…maka terpaksalah ditebang…

Lihat gambar di bawah dengan teliti.  Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengekalkan hutan di negara kita.  Panjang huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Senarai isi:

 • Penguatkuasaan undang-undang antipembalakan haram dengan tegas.
 • Kempen kesedaran tentang kepentingan hutan secara berterusan.
 • Mewartakan lebih banyak kawasan hutan sebagai taman negara.
 • Menggalakkan penanaman semula hutan.

Draf jawapan

Kita sungguh beruntung kerana negara kita mempunyai kawasan hutan yang luas. Namun begitu, keluasan kawasan hutan di Malaysia semakin berkurangan kerana aktiviti pembalakan yang berleluasa. Oleh itu pihak yang bertanggungjawab perlu melakukan beberapa usaha untuk mengekalkan hutan ini.

Antara usaha yang perlu dilakukan untuk mengekalkan hutan tersebut ialah ………………………….isi 1…………………………………………….. Antara tindakan tegas tersebut termasuklah………………………………………………………………………………………………………………………………………….  Selain itu, pihak yang bertanggungjawab juga perlu mengadakan ……………………………………isi 2…………………………………………………………………. . Tindakan ini penting agar……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

Di samping itu, pihak kerajaan juga perlu …………………………………………isi 3………………………………………………………………………………………….. . Saya berpendapat demikian kerana …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .

Intihanya, hutan ………………………………………………………………………………………………………….. Oleh tu, ………………………………………………….., kerana sesungguhnya kita bukan mewariskan alam ini, tetapi meminjamnya daripada anak cucu kita.

Tip-tip penulisan KBR

 • Pendahuluan, memadai dengan 2 ayat sahaja
 • Pelajar diingatkan supaya menulis dalam lingkungan 4 perenggan sahaja untuk mengelakkan terlebih 120 patah perkataan
 • pilih 3 isi yang difahami dan boleh dihuraikan