Rekod perbincangan antara saya dengan DPB

Soalan

Jawapan

Kebanyakan penutur BM, termasuk pembaca berita sering tersilap menggunakan kata UNTUK bagi menggantikan perkataan SELAMA; Contoh Kursus itu diadakan untuk dua minggu, sedangkan sepatutnya; Kursus itu diadakan selama dua hari. Dalam hal ini, saya sering tertanya-tanya, adalah para pembaca berita ini bercakap secara spontan atau ada skrip. Satu lagi stesen radio sering menggunakan kata kerja yang tak gramatis kerana tidak membubuh imbuhan me…i, me…..kan. Apakah pandangan pihah DBP dalam hal ini? Terima kasih atas maklumat yang diberikan. Pembaca berita membacakan berita berpandukan skrip yang disediakan. Sepatutnya berita tersebut dihasilkan dalam bahasa yang betul dan disampaikan dengan bahasa dan cara yang betul termasuklah dari aspek sebutan dan jeda antara satu berita dengan berita yang lain.
Ada guru berpendapat, tambahan pula bukan penanda wacana tetapi kata hubung. Oleh itu, penggunaannya adalah begini. Ali merupakan harapan keluarganya, tambahan pula ayahnya sudah meninggalkan dunia. Bukannya begini. Ali merupakan harapan keluarganya. Tambahan pula ayahnya sudah meninggalkan dunia. Begitu juga dengan kata bak….tidak boleh selepas noktah atau untuk memulakan ayat baharu. Contoh: Kita mesti berusaha dengan bersungguh-sunguh, bak kata pepatah kalau tidak dipecahkan ruyung, bagaimana mendapaykan sagunya? Bukannya Kita mesti berusaha dengan bersungguh-sunguh. Bak kata pepatah kalau tidak dipecahkan ruyung, bagaimana mendapaykan sagunya? Bagaimana pendapat tuan? Dalam buku Tatabahasa Dewan, halaman 526 frasa tambahan pula disenaraikan sebagai penanda wacana penghubung tambahan. Penghubung tambahan merupakan penghubung yang memberikan maklumat tambahan kepada sesuatu perkara yang diperkatakan sebelumnya seperti ayat contoh yang kedua.
Pada pandangan saya ada sesetengah peribahasa yang bersifat ayat tanya dan patut dibubuh tanda soal. Misalnya 1 Di mana bumi dipijak? Di situlah langit dijunjung. 2 Di mana ada kemahuan? Di situ ada jalan 3 Bumi yang mana yang tidak ditimpa hujan? 4 Kalau tidak dipecahkan ruyung, bagaimana mendapatkan sagunya? Bagaimana pendapat tuan tentang peribahasa yang berikut. Pendapat tuan adalah benar jika kita merujuk rumus tatabahasa, setiap ayat tanya mesti dilengkapi dengan tanda soal. Walau bagaimanpun perlu dingat peribahasa ialah warisan daripada zaman berzaman dan bentuknya tidak berubah walau diulang cetak berkali-kali. Tidak ada usaha penambahbaikan atau pembetulan dibuat setiap kali edisi baharu diterbitkan.
Peribahasa ibarat burung, mata lepas badan terkurung. Tidakkah sebetunya begini; ibarat burung dalam sangkar, mata lepas badan terkurung. dan kalau mahu melentur buluh, barlah dari rebungnya. terima kasih Dalam Kamus Istimewa Peribahasa Melayu terbitan DBP, ibarat burung: mata lepas badan terkurung bermaksud tidak ada kemerdekaan. Peribahasa umpama burung di dalam sangkar, mata lepas badan terkurung pula bermaksud anak gadis dalam pingitan. Peribahasa melentur biarlah waktu rebung bermaksud mengajar anak-anak biarlah selagi kecil, apabila telah besar, keraslah hatinya dan tidak dapat diajar lagi.
Selamat malam, ada pendapat mengatakan Kata-kata aluan salah, sebab tak ada perkataan aluan dalam kamus, yang ada ialah alu-aluan maka sepatutnya kata alu-aluan. Bagaimana pendapat tuan? Terima kasih Frasa yang betul ialah kata alu-aluan
Justeru bermaksud 1. kebetulan, tepat, kena benar: kenapa justeru sekarang ini engkau harus pergi? 2. malahan, sebaliknya, bahkan: sekali-kali tidak pernah saya mencaci dia, justeru saya puji dia. Tetapi mengapa ramai yang beranggapan bahawa justeru boleh ditukar ganti dengan oleh itu atau maka? Terima kasih Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat “justeru” bermaksud. 1. kebetulan, tepat, kena benar. 2. Makna kedua ialah malahan, bahkan. Penggunaan “justeru” yang membawa maksud “oleh itu” adalah salah dan tidak boleh digunakan. Anggapan bahawa “justeru” boleh ditukar ganti dengan “oleh itu” mungkin disebabkan individu yang menggunakan perkataan tersebut tidak tahu maksud sebenar perkataan tersebut.
Sebagai guru saya diajar (semasa berkursus) dan mengajar anak murid saya kata ganti nama diri ia hanya untuk menggantikan manusia, tetapi dalam berita ia digunakan untuk menggantikan semua perkara di dunia ini. Mengapa kita tidak ada kata yang sepakat dalam hal ini? Terima kasih Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat, ia ialah kata ganti nama diri ketiga dan kata ganti benda yang dibicarakan. Walau bagaimanapun, kata ia tidak boleh merujuk kepada binatang.
Perkataan alu-aluan pun tak ada dalam kamus. Bagaimana kalau kata-kata aluan/ kata alu-aluan itu disebut kata mengalu-alukan =1. menyambut kedatangan tamu dll (dgn hormat dan mesra): bekas murid ~ kedatangan cikgu; 2. menyambut baik sesuatu (spt bantuan, sesuatu tindakan, cadangan, dll): persatuan itu ~ pengumuman yg dibuat oleh Menteri itu; Frasa yang betul ialah kata alu-aluan.
Ayat yang mana betul….patut disemai dalam diri pelajar atau …..disemai dalam jiwa pelajar. Yang mana lebih tepat. Atau ….semangat itu semakin terhakis dari dalam diri pelajar Atau ….semakin terhakis dari jiwa pelajar? Jawapan yang lebih tepat ialah …disemai dalam jiwa pelajar dan … semangat itu semakin terhakis daripada jiwa pelajar.
Dari segi Hukum D-M frasa yang manakah yang betul stesen jana kuasa elektrikhidro atau stesen jana kuasa hidroelektrik. Istilah yang betul ialah stesen janakuasa hidroelektrik

Rekod pertanyaan dengan Dewan Bahasa dan Pustaka

Soalan

Jawapan

Betulkah penggunaan kata hingga dan ke serentak satu kelewahan? Ayat contoh: 1 Ayah membanting tulang dari pagi hingga ke petang. ATAU Ayah membanting tulang dari pagi hingga petang. Begitu juga dengan sejak dan dari. Contoh: Ibu menunggu ayah sejak tadi ATAU Ibu mengunggu ayah sejak tadi / dari tadi. 1. Dalam buku Tatabahasa Dewan, kata sendi nama hingga digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk membawa maksud perihal peringkat dan had masa. Contoh: Ayah membanting tulang dari pagi hingga petang. Berdasarkan contoh tersebut, kata sendi nama “hingga” tidak boleh berdampingan dengan kata sendi nama “ke”. Oleh itu, penggunaan hingga ke secara berturutan dalam satu ayat dianggap tidak gramatis atau berbentuk lewah.
2. Sejak bermaksud mulai atau dari. Penggunaan kedua-dua perkataan tersebut secara berurutan mengandungi unsur lewah dan penggunaan salah satu daripada perkataan tersebut adalah yang gramatis.
Kata Kerja Transitif mesti disambut oleh objek / frasa nama. Contohnya Pihak kerajaan akan menyiarkan kepada umum surat-surat yang pernah ditulis oleh Tun Dr Mahathir kepada pemimpin Israel sepatutnya ditulis begini Pihak kerajaan akan menyiarkan surat-surat yang pernah ditulis oleh Tun Dr Mahathir kepada pemimpin Israel kepada umum. Akan tetapi, terlalu banyak ayat Kata Kerja Transitif yang salah, misalnya; mengumumkan dalam masa terdekat keputusannya. Sepatutnya mengumumkan keputusannya dalam masa terdekat dan banyak lagi kesalahan seumpamanya. bagaimana pula dengan menembak mati penjenayah (menembak penjenayah hingga mati), menghumum mati, menembak jatuh burung, dll? Pendapat tuan betul, kata kerja transitif memerlukan objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Ayat contoh dan frasa yang diberikan juga betul, iaitu Pihak kerajaan akan menyiarkan surat-surat yang pernah ditulis oleh Tun Dr Mahathir kepada pemimpin Israel kepada umum, menembak penjenayah hingga mati, menghukum orang yang bersalah dan menembak burung hingga jatuh.

 

Penanda Wacana II

Penanda wacana untuk Karangan Respons Terbuka dan Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan (PMR)

Penanda wacana untuk memulakan karangan

 1. Sejak akhir-akhir ini,
 2. Baru-baru ini,….
 3. Sejak belakangan ini, …
 4. Belakangan ini,….
 5. Dalam meniti arus kemodenan ini,…..
 6. Dasawarsa ini,…..
 7. Dewasa ini,
 8. Kebelakangan ini,
 9. Kini, (Pada masa kini-SALAH)
 10. Pada era globalisasi ini,
 11. Pada masa ini,
 12. Pada tahun-tahun belakangan ini,
 13. Sejak dahulu lagi
 14. Sejak sedekad yang lalu,
 15. Sejak zaman-berzaman
 16. Sepanjang tahun /bulan/minggu lalu/ini,
 17. Umum mengetahui bahawa,
 18. Sudah diketahui umum bahawa
 19. Sejak awal kemerdekaan lagi
 20. Sejak zaman penjajahan lagi

Penanda wacana untuk memulakan isi baharu dan  untuk menambahkan isi

 1. Antara, (untuk perenggan kedua)
 2. Selain itu,
 3. Di samping itu,
 4. Sementara itu, (unsur pertentangan)
 5. Dalam pada itu,
 6. Lain daripada itu,
 7. Dalam pada itu,
 8. —- yang seterusnya,
 9. Begitu juga dengan ……, …..

Penanda wacana untuk menghuraikan isi karangan

 1. Saya berpendapat demikian kerana
 2. Hal ini demikian kerana
 3. Hal ini berlaku kerana
 4. Hal ini terjadi kerana
 5. Hal ini disebabkan oleh
 6. Hal ini wujud akibat daripada
 7. Hal ini bersangkut-paut dengan
 8. Hal ini berpunca daripada
 9. Hal ini tercetus apabila
 10. Tindakan tersebut perlu dilakukan supaya……………..

Penanda wacana untuk memberi contoh dalam karangan

 1. Misalnya,
 2. Contohnya,
 3. Sebagai contoh,
 4. Tamsilnya,
 5. Seperti yang kita sedia maklum,
 6. Antaranya adalah seperti
 7. Satu contoh
 8. Satu cara
 9. Antara contoh
 10. Seperti yang diketahui umum……
 11. Persis……

Penanda wacana untuk menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza

 1. Walau bagaimanapun,
 2. Namun demikian,
 3. Namun begitu,
 4. Meskipun,
 5. Daripada perspektif yang berbeza,
 6. Jika dilihat dari sudut lain,
 7. Jika dilihat dari perspektif yang berbeza,
 8. Dengan kata lain,
 9. Kontradiksinya,
 10. Di sebalik itu,
 11. Dalam pada itu,
 12. Dari sudut yang lain,

Penanda wacana untuk  menambah dan menghubungkan isi

 1. dan
 2. atau
 3. sambil
 4.  serta
 5. lagi
 6. lebih-lebih lagi
 7. tambahan pula
 8. selanjutnya,
 9. …….seterusnya,
 10. di samping itu,
 11. Ahkir sekali, (untuk isi yang terakhir, bukanya untuk kesimpulan atau penutup)
 12. Akhirnya (untuk menutup huraian tentang kesan atau kesudahan)
 13. Selain itu,
 14. Begitu juga dengan…

Menunjukkan urutan isi

 1. pertama,
 2. kedua,
 3. —–seterusnya,
 4. selepas itu,  (untuk menerangkan langkah membuat sesuatu/jalan cerita)
 5. kemudian,
 6. kemudian daripada itu,
 7.  akhirnya.

Untuk menandakan penyataan semula/penegasan

 1. iaitu,
 2. yakni,
 3. dengan kata lain,
 4. seperti yang diterangkan

Unntuk menanda waktu

 1. tatkala
 2. apabila,
 3. ketika,
 4. semasa,
 5. kemudian,
 6. selepas,
 7. pada mulanya,
 8. lama-kelamaan,
 9. lambat-laun,
 10. akhirnya,
 11. akhir sekali,
 12. sementara itu,
 13. pada masa yang sama.

Penanda memulakan atau memasukkan ungkapan menarik termasuk peribahasa, slogan, kata-kata hikmat dan slogan mutakhir.

 1. ___bak kata peribahasa,
 2. ___bak kata peribahasa Melayu,
 3. ___bak kata pepatah Melayu,
 4. ___bak kata pepatah Cina/Inggeris/dll
 5. ___bak kata mutiara,
 6. ___bak peribahasa,
 7. ___bak pepatah,
 8. ___bak kata cendekiawan,
 9. ___persis kata peribahasa,
 10. ___persis kata peribahasa Melayu,
 11. ___persis kata orang tua-tua,
 12. ___persis kata mutiara,
 13. ___persis peribahasa,
 14. ___persis kata cendekiawan,
 15. Hal ini sama dengan peribahasa
 16. Senario ini persis dengan peribahasa Melayu, yakni…………..
 17. Fenomena ini dikatakan
 18. Masalah ini sama dengan peribahasa
 19. Saya yakin kalau slogan _________ diamalkan
 20. Saya berharap agar slogan _________ dijadikan pegangan oleh semua

Penanda berkenan tempat

 1. berhampiran  dengan,
 2. bersebelahan dengan,
 3. bertentangan dengan.
 4. berhadapan dengan

Untuk menanda sebab dan kesan

 1. oleh itu,
 2. kerana (Oleh kerana=SALAH)
 3. oleh sebab itu,
 4. oleh sebab yang semikian
 5. oleh hal yang demikian,
 6. lantaran, (hal yg menjadi sebab sesuatu perkara; 2. kerana, sebab: lantaran cantiknya, orang segan mengambilnya menjadi babu; lantaran itu =kerana itu;
 7. jadi, dengan itu.
 8. lantas (tidak berantara, langsung, terus)

Menanda perbandingan

 1. seperti juga….,
 2. serupa dengan…
 3. sesuai dengan
 4. sama juga denga
 5. tidak banyak berbeza dengan
 6. tiada bezanya

Penanda wacana untuk menghuraikan contoh

 1. Hal ini mengakibatkan
 2. Hal ini menyebabkan
 3. Oleh itu,
 4. Maka,
 5. Oleh hal yang demikian,
 6. Oleh sebab itu,
 7. Jelaslah bahawa
 8. Justifikasinya,(justifikasi sesuatu alasan (yg kuat) yg menjadikan sesuatu wajar dilakukan (diusahakan dsb) atau diberikan, hujah (pendapat dsb) yg dikemukakan sbg alasan bagi sesuatu)
 9. Hal ini penting kerana……
 10. Langkah demikian perlu dilakukan supaya…..
 11. Dalam hal ini, pihak…..perlu

Penanda untuk menutup isi dalam satu-satu perenggan

 1. Kesannya,
 2. Natijahnya,
 3. Akibatnya,
 4. Akhirnya,
 5. Dengan itu,
 6. Kesudahannya,
 7. Dengan berbuat demikian,
 8. Dengan keadaan sedemikian,

Penanda untuk menulis dua huraian dalam satu ayat

 1. justeru, (sama maksud dengan bahkan, malahan, sebaliknya, kebetulan. BUKAN bermaksud oleh itu…../justeru itu SALAH
 2. juga,
 3. malah,
 4. malahan,
 5. tambahan pula,
 6. sementelahan,
 7. bahkan juga,
 8. sekali gus,
 9. di samping,
 10. bahkan,
 11. malar-malar,

Penanda untuk memulakan perenggan penutup / rumusan /kesimpulan

 1. Kesimpulannya,
 2. Intihanya,
 3. Secara tuntas,
 4. Tuntasnya,
 5. Konklusinya,
 6. Sebagai penutup wacana,
 7. Sebagai penghias bicara akhir, ( untuk  syarahan/perbahasan)
 8. Sebelum mengakhiri wacana ini,
 9. Secara keseluruhan,
 10. Secara total,
 11. Akhir kata,
 12. Rumusannya,
 13. Sebagai penyimpul kata

Latihan Pengukuhan

Latihan Pengukuhan. Terima kasih atas perhatian anda,

Ayat berikut mengandungi kesalahan.  Garisi kesalahan tersebut dan tulis pembetulan di hujung ayat.

Kesalahan Kata sendi

 1. Hanya seorang dari peserta ekspedisi yang mengalami kecederaan. [______daripada____]
 2. Oleh kerana lapar, kanak-kanak itu menangis tanpa henti-henti.[____Oleh sebab/ Kerana__]
 3. Dia belum mengetahui akan keputusan yang diambil oleh ayahnya. [_tidak perlu kata bantu aspek akan__]
 4. Minat bersukan di kalangan pelajar semakin meningkat. [____dalam_______]
 5. Antara sukan hoki dan bola sepak, saya lebih minat akan sukan hoki. [___dengan____]
 6. Buku cerita itu masih ada dengan adiknya. [____pada_____]
 7. Selain daripada membentuk sahsiah positif, kokurikulum juga boleh menyihatkan tubuh badan.[___Selain___]
 8. Ayah begitu mengambil berat terhadap kebajikan anak-anaknya. [__akan___]
 9. Dia hidup di dalam kemiskinan setelah kematian bapanya.[_____dalam__]

Kesalahan Penggunaan kata Ganti Diri

 1. Penjenayah itu diberkas ketika beliau cuba mencuri wang Encik Rahman. [__dia___]
 2. Mereka-mereka telah berkhemah di pinggir hutan itu selama tiga hari. [_mereka__]
 3. Lembu-lembu itu terpaksa dibunuh kerana ianya dijangkit penyakit berjangkit. [_tidak perlu iyanya_]

Kesalahan Penggunaan Kata Kerja

 1. Ahmad kerap jalan kaki ke sekolah. [___berjalan____]
 2. Pak Osman sering nasihat anaknya supaya berbuat baik. [__menasihati____]
 3. Saya suka dengar rancangan Sinar Pagi di Sinar FM. [___mendengar___]
 4. Tuan hakim telah menjatuhi hukuman penjara selama lima tahun ke atas pencuri itu. [___menjatuhkan hukuman____]
 5. Tuan hakim telah menjatuhkan pengedar dadah itu hukuman mati mandatori. [___menjatuhi___]
 6. Mereka sekeluarga suka rancangan Running Man. [__menyukai/suka akan___]

Kesalahan Kata Adjektif

 1. Saya sayangkan negara ini.[__sayang akan_____]
 2. Mereka sukakan makanan yang tidak mengandungi lemak. [___suka akan_____]
 3. Saya percaya Ahmad tidak bersalah dalam hal ini. [______percaya bahawa Ahmad_ ]
 4. Lelaki gemuk itu yang telah meragut beg tangan nenek saya. [__Lelaki yang___ _]
 5. Program Latihan Kidmat Negara telah berjaya melahirkan generasi muda yang cintakan negara. [____cinta akan__]
 6. Saya rindukan masakan ibu. [__rindu akan_____]
 7. Ibu terlalu kasihkan anak-anaknya. [__ kasih akan_______]
 8. Saya bencikan sesiapa yang pandai bermuka-muka. [___benci akan___]

Latihan Pengukuhan Tatabahasa

Latihan Pengukuhan

Ayat berikut mengandung kesalahan.  Garisi kesalahan tersebut dan tulis pembetulan di hujung ayat.

Kata sendi nama di, ke, dari, pada, daripada, akan dan terhadap

 1. Tren Komuter itu daripada Bandar Tasik Selatan. [_____dari___]
 2. Adil menerima tawaran untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kedoktoran daripada universiti itu. [__tiada kesalahan ( daripada sebab universiti merupakan organisasi)__]
 3. Dia suka pada kuih bahulu. [_____akan___]
 4. Puan Hasniah sangat sayang pada anak-anaknya. [__akan_______]
 5. Dari duduk di rumah sahaja, lebih baik saya berkebun. [______daripada______]
 6. Kita mesti hormat pada guru. [_______akan/ menghormati_ _]
 7. Jam tangan itu ada kepada Salmiah. [__pada___]
 8. Akeh berpaut di dahan itu. [_____pada_______]
 9. Para petani bergantung kepada air hujan. [______pada_____]
 10. Kelvan mengalungkan rantai itu di leher anjingnya. [____pada___]
 11. Keputusan pertandingan itu bergantung kepada ketua pengadil.  [__pada__]
 12. Pembayaran pinjaman itu bermula daripada tarikh pinjaman diterima. [_dari__]
 13. Meja itu dibuat dari kayu jati. [_____daripada________________]
 14. Dia tersedar dari lamunan apabila bahunya ditepuk orang. [ ___daripada__ __]
 15. Bantuan itu akan diserahkan pada keluarganya.  [__kepada_______]
 16. Meja itu ditolaknya kepada dinding. [____ke______]
 17. Jadual itu mesti ditampal di papan kenyataan kelas. [____pada_____]
 18. Saham Felda meningkat ke paras tertinggi {_____kepada___ _]
 19. Para pelajar dibahagikan pada tiga kumpulan. [_kepada
 20. Dia lebih baik dari abangnya. [_______daripada______]
 21. Elakkan dari bermain di padang ketika hujan lebat. [___daripada____]
 22. Buku itu diterbitkan semula di atas permintaan ramai. [__atas____]
 23. Terima kasih di atas kesudian saudari datang ke majlis ini. [_____atas________]
 24. Paras air sungai itu berada di tahap bahaya. [_______pada_ ___]
 25. Tangisan bayi itu kedengaran hingga ke rumah saya. [____hingga______]
 26. Buku itu ada dengan Asrarudin. [__pada_____]
 27. Ayah bekerja di pagi hingga ke petang. {____dari pagi hingga petang________]
 28. Layang-layang Azman tersangkut ke dahan. {_pada______]

Kata sendi nama untuk, bagi, demi, tentang, terhadap dan oleh 

 1. Saya sanggup berkorban demi untuk begara. [___demi / untuk_______]
 2. Tanggapannya tentang Zakriah selama ini meleset. [_terhadap_____ ___]
 3. Kempen itu dijalankan untuk memperkasa mata pelajaran Bahasa Inggeris. [__bahasa__]
 4. Beliau akan menyampaikan ceramah hak pengguna. [___ceramah tentang______]
 5. Acara sukan itu dibatalkan oleh kerana hujan lebat. (____oleh sebab_______]
 6. Cintanya bagi Hassan semakin dalam. [___terhadap___]
 7. Dia suka mengada-adakan cerita terhadap keburukan orang lain. [___tentang____]

Latihan Pengukuhan Tatabahasa 2

Ayat berikut mengandung kesalahan.  Garisi kesalahan tersebut dan tulis pembetulan di hujung ayat.

Kata ganti tanya:

 1. Nama kucing kesayangan kamu siapa?. [  _________apa____      ]
 2. Apa nama saudari?[______siapa______________]
 3. Siapa nama lelaki yang berkumis itu?. [_____________siapakah______________]
 4. Apa faktor utama yang menyebabkan pencemaran air? [ ______apakah_________________    ]
 5. Pelajar yang dilantik sebagai ketua pengawas siapakah? [________siapa________________]
 6. Barang yang di dalam beg itu apakah? [_______________apa_______]

Kata ganti nama tunjuk

 1. Ini buku sangat tebal. [_____________buku ini sangat tebal____________________________]
 2. Itu kampung nelayan letaknya kira-kira 10 kilometer dari sini. [_kampung nelayan itu letaknya kira-kira 10 km dari sini____________________]

Kata ganti tak tentu

 1. Apa yang dikhabarkannya itu benar belaka. [___________apa-apa________________]
 2. Siapa yang bersalah dalam kes tersebut akan tetap didenda. [_______siapa-siapa/sesiapa___________________]
 3. Mana yang buruk jadikan sempadan. [__________________mana-mana____________________]
 4. Pegawai itu akan datang pada bila masa dalam bulan ini. [____bila-bila______________________]
 5. Saya tidak akan menyebelahi mana pihak. [______mana-mana__________________________]
 6. Saya ingin berkawan dengan siapa sahaja. [_______sesiapa____________________________]

Kata bilangan

 1. Para-para pekerja yang layak mendapat bantuan diminta mengisi borang. [____para______]
 2. Sudah satu suku jam ayah dimasukkan ke wad kecemasan. [___________satu jam suku________________]
 3. Tiga orang pemuda-pemuda itu telah ditahan oleh polis. [____________pemuda__________________]
 4. Berbagai jenis kuih dijual di gerai makanan itu. {__________________pelbagai/berbagai-bagai____________]
 5. Beg itu berharga tujuh setengah ringgit. [________________7 ringgit setengah_________________________]
 6. Beberapa orang pelajar-pelajar. {_________________pelajar__________________________]
 7. Peraturan sekolah mesti dipatuhi oleh kita semua. [___kita patuhi_______________________________]
 8. Para hadirin sekalian diminta berdiri.  [____________para hadirin/hadirin sekalian_____________________________]
 9. Kedua belah pihak bersetuju dengan cadangan itu. [______kedua-dua___________________________]
 10. Kertas peperiksaan itu mesti dijawab dalam masa empat setengah jam. (___________________empat jam setengah_______________________]
 11. Setengah masyarakat tidak menghiraukan keselamatan negara. [___eetengah/setengah-setengah_______________]

Penjodoh bilangan

 1. Semua orang mangsa banjir itu ditempatkan di dewan sekolah. [______semua mangsa_____________]
 2. Dia menyimpian sebuah cita-cita yang tinggi. [__________cita-cita________________________________]
 3. Polis menemukan tiga orang mayat di dalam semak itu. [_________tiga mayat____________________]
 4. Semua anggota polis mempunyai sebuah impian yang murni. [__________impian______________]
 5. Tiap hari saya dimarahi olehnya. [________________setiap_______________________________]
 6. Beratus buah kapal musnah dilanda angin puting beliung . [____beratus-ratus_______________________]
 7. Beberapa pelajar didenda oleh guru disiplin. [______________________beberapa orang_____________________]

Latihan Pengukuhan Tatabahasa 1

Latihan Pengukuhan: Kata ganti nama

Ayat berikut mengandung kesalahan.  Garisi kesalahan tersebut dan tulis pembetulan di hujung ayat.

 1. Aku minta diri dulu” kata Zalina kepada Profesor Azman Mentali. [  _______saya______     ]
 2.  “ Engkau berkhidmat di sekolah ini sejak bila?” Tanya Lily kepada Cikgu Imran.[_______cikgu_____]
 3. “Berapa lama awak telah mengajar di sini tanya?” Ming Ho kepada Cikgu Nazrin. [___________cikgu______]
 4. Daku sering terkenang akan suasana di kampung. [ _____Aku_________    ]
 5. Engkau ada berapa orang adik-beradik” tanya Amran kepada Kak Izlin.[ _____Kakak____ ]
 6. Dikau mesti mempercayai ku. (_____________Kau__________]
 7. Kau tidak bersalah dalam hal ini. [  ____Engkau__________  ]
 8. Kamu mesti datang ke pejabat saya” kata Puan Suzanty kepada Samy dan rakan-rakannya. [ __ _Kalian_____ ___    ]
 9. Penculik kanak-kanak itu telah diberkas polis. Beliau ditahan reman selama lapan hari.       [   _________Dia__________  ]
 10. Kucing itu sakit. Ia dibawa ke klinik haiwan. [___Kucing itu_______]
 11. Pokok itu tumbang. Ia dilanggar lori. [____Pokok itu tumbang kerana dilanggar lori____ ____]
 12. Selvan dipecat kerana ianya selalu ponteng kerja. [_______dia_________]
 13. Memartabatkan Bahasa Melayu adalah tanggungjawab semua pihak. [________bahasa____ ___]
 14. Ibu bapa semakin sedar akan kepentingan Bahasa Inggeris. [__________bahasa_______ __]
 15. Kami kurang setuju dengan cadangan ia. [________cadangannya_________]
 16. Sampah itu mesti kau buang sekarang. [_____kau mesti buang________]
 17. Oh Tuhan ku, hanya padamu aku memohon pertolongan! [_________Tuhanku___pada-Mu__ _____]
 18. Segala-galanya sudah tertulis mengikut kehendaknya. [___kehendak-Nya________]
 19. Saya amat memerlukan bantuan dia. [____bantuannya__________]
 20. Emak mengajak saya pergi ke pusat membeli-belah Pasaraya Aeon Jusco. [__Pasar Raya_______________]
 21. Kata-kata aluan penceramah itu diselitkan beberapa rangkap pantun. [_____Kata alu-aluan_________]
 22. “Kamu ada nampak Liza?” Ada…saya bertemu dengan dia perpustakaan tadi. [__dengannya____________]
 23. “Engkau ni memang rajin, patutlah semua pelajar suka akan engkau” kata Cikgu Rashidah kepada rakan baiknya Cikgu Rahimah. [_______ayat ini betul__________________]
 24. Bantuan biasiswa itu mesti kau terima. [_______kauterima_________________]
 25. “Tolong kau ambilkan aku segelas air” kata Sri. [____kauambilkan_______]
 26.  Saya berasa seronok dapat berkawan dengan dia. [__dengannya______]