Rumusan RPT BM Tingkatan 2 2014

SMK COCHRANE, KUALA LUMPUR

RUMUSAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MALAYSIA, TINGKATAN DUA 2014

MIN

TARIKH

UNIT / TATABAHASA/ KOMSAS / PKJR

KBAT/ i-THINK /

PEMETAAN EVIDENS

2-3/1/14

Khamis-Jumaat

Unit 1: Pelajar Cemerlang

 • Bacaan dan pemahaman

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Nama
 • Peribahasa
 • Melahirkan pendapat
 

 • Bubble map

 

 1. B1DL1E1
 2. B1DT1E1

 

6 -10/1/14 Unit 1: Pelajar Cemerlang

Bacaan dan pemahaman:

 • Kepentingan/cara-cara memupuk semangat perpaduan

Sistem Bahasa

Tatabahasa

 • Kata Nama
 • Peribahasa hlm.9

Komsas

 • Pantun Dua Kerat (Nasihat)
 • Mencadangkan penyelesaian
 • Menghasilkan komunikasi asli
 

 • Brace map

 

 1. B1DL1E1
 2. B1DT1E1
 3. B1BD1E1

 

 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

13-17/1/14

Unit 1: Pelajar Cemerlang

Penulisan

 • Karangan jenis dialog: KaranganJenis Dialog  (Isu Semasa) m/s 9
 • Format Dialog m/s 237

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Ganti Nama hlm 19-20
 • Pembentukan Kata Nama hlm 110 dan 120

Komsas

 • Sajak Persahabatan

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

Unit 1

Tema: Faktor penyumbang dan impak nahas di jalan raya

Tajuk: Bagaimanakah menjadi emaja yang lebih selamat di jalan raya?

 • Menilai pendapat
 • Mencadangkan penyelesaian

 

 • Multi-flow-map

 

 1. B2DB1E1
 2. B3DL1E1
 3. B2DL1E1
 4. B3DB1E1

 

 

 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile
 • Menggambarkan situasi

20-24/1/14

Unit 2: Merentas Desa

Penulisan

 • Surat kiriman tidak rasmi hlm. 21

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Nama Majmuk hlm. 121
 • Imbuhan Kata Majmuk hlm. 122
 • Kosa kata/istilah hlm. 15
 • Peribahasa hlm. 17

Komsas

 • Pantun Empat Kerat (Muhibah dan Perpaduan)
  • Mencadangkan penyelesaian
  • Melahirkan pendapat peribadi
 

 • Tree map
 1. B2DB1E1
 2. B2DL1E1
 3. B3DL1E2
 4. B4DL1E2

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

27/1/14 Thaipusam

28 – 31/1/14

Unit 2: Merentas Desa

Penulisan

 • Karangan berpandukan bahan rangsangan

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Nama Ganda hlm. 139
 • Kata Kerja Transitif hlm. 28
 • Kata Kerja Transitif Pasif hlm. 29

Komsas

 •  Raja Muda

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

Unit 1

Tema: Faktor penyumbang dan impak nahas di jalan raya

Tajuk: Apakah yang berlaku semasa nahas di jalan raya?

 • Mencadangkan penyelesaian
 • Melahirkan pendapat peribadi

 

 • Tree map

 

 1. B2DB1E1
 2. B2DL1E1
 3. B3DL1E2
 4. B4DL1E2

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 • Menilai tindakan secara kritis

 

3 /1/14

Hari Wilayah

4 – 7/2/14

Unit 3: Sahabat Remaja

Penulisan

 • Surat Kiriman Rasmi

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Ayat Dasar hlm. 178

Pola FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FS

Komsas

 • Anak Penggunting Rambut
 • Mencadangkan penyelesaian
 • Menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian
 

 • Bubble map

 

 1. B3DL1E1
 2. B5DL1E1
 3. B5DT1E1
 4. B5DL1E2
 • Membuat penilaian tentang nilai yang dibawa dalam genre sastera

10-14/2/14

Unit 3: Sahabat Remaja

Penulisan

 • Karangan Respons Terbuka 2: Karangan gambaran hlm. 17

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Kerja Tak Transitif hlm. 38
 • Pembentukan Kata Kerja hlm 91

Komsas

 • Novel Wira Persona Avatari Bab 1-2:

-Sinopsis

-Tema

-Persoalan

 • Melahirkan pendapat
 • Mengarang karangan gambaran

 

 • Bubble map

 

 1. B3DL1E1
 2. B5DL1E1
 3. B5DL1E2

 

 • Menilai pendapat
 • Membuat keputusan

17-21/2/14

Unit 4: Makanan dan Kesihatan

Penulisan

 • Menulis rumusan (menilai maklumat daripada bahan bacaan)

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Jenis-jenis Frasa hlm 167
 • Gaya bahasa hlm. 44-45
 • Laras bahasa hlm. 47

Komsas

 • Novel Wira Persona Avatari Bab 3-4

-Watak dan perwatakan

-latar

 • Merumuskan maklumat
 • Menggambarkan suatu situasi

 

 • Circle map

 

 1. B3DT1E1
 2. B3DT1E2
 3. B4DT1E2
 4. B6DB1E2

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

24 – 28/2/14

Unit 4: Makanan dan Kesihatan

Penulisan

 • Karangan berpadukan bahan rangsangan 4: Merumuskan carta, pengambilan makanan yang seimbang hlm. 34

Sistem bahasa

 • Aspek gaya bahasa hlm. 57

Komsas

 • Novel Wira Persona Avatari Bab 5-6

-Latar

-Plot

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

Unit 2

Tema: Keselamatan melintas dan kesan gangguan

Tajuk: Adakah melintas itu mudah?

 • Mencadangkan penyelesaian
 • Melahirkan pendapat peribadi

 

 • Tree map

 

 1. B3DT1E1
 2. B3DT1E2
 3. B4DL1E1
 4. B6DT1E2

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 • Menilai tindakan secara kritis

 

 

3 – 7/3/14

Unit 5: Nikmat Kemerdekaan

 • Bacaan dan pemahaman: Kepentingan perpaduan antara rakyat hlm. 45-46

Sistem Bahasa

 • Kosa kata dan istilah sastera
 • Ayat Tunggal hlm. 190

Komsas

 • Novel Wira Persona Avatari Bab 7-8

-plot

-Teknik plot

 • Membincangkan sesuatu perkara
 • Menggambarkan suatu situasi

 

 • Circle map

 

 1. B4DB1E1
 2. B5DT1E1
 3. B6DL1E1

 

 • Menyatakan semula

10 – 14/3/14

Unit 6: Kasih Sayang

Penulisan

 • Karangan respons terbuka: Menulis cerpen (cereka) hlm. 58

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Adjektif hlm. 51
 • Ragam Ayat (4 Ragam Ayat)
 • Ayat Penyata
 • Kata tugas: Kata penyambung ayat hlm. 59

Komsas

 • Novel Wira Persona Avatari Bab 9-10 -Gaya bahasa
 • Mengembangkan imaginasi
 

 • Flow map

 

 1. B2DL1E1
 2. B6DL1E1
 3. B6DB1E2

 

 • Mengklasifikasikan maklumat

17 – 21/3/14

Unit 7: Industri Sukan di Malaysia

 • Bacaan dan pemahaman 6: Petikan tentang kepentingan bersukan

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Sendi Nama hlm 97-99
 • Kata Praklausa

-Kata Seru hlm. 70

-Ayat Seruan hlm. 210

Komsas

 • Novel Wira Persona Avatari Bab 11-12

-Nilai

-pengajaran

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

Unit 2

Tema: Keselamatan melintas dan kesan gangguan

Tajuk: Akibat gangguan

 • Melahirkan pendapat peribadi
 • Memanipulasi maklumat

 

 • Bubble map

 

 1. B5DL1E1
 2. B6DL1E1
 3. B6DB1E1
 4. B6DB1E2

 

 • Membuat penilaian tentang nilai dan pengajaran yang dibawa dalam genre sastera

 

 

24-29 /3/14

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA  

31 /3/14 –

4/4/14

Unit 8: Tanpa Vektor Hidup Sihat

 • Karangan berpandukan bahan rangsangan : Langkah-langkah mengawal penyakit bawaan vektor

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata perintah hlm. 71
 • Ayat perintah hlm. 211
 • Bidalan hlm. 83

Komsas

 • Cerpen: Anak Penggunting Rambut
  • Mencadangkan penyelesaian
  • Memanipulasi maklumat
 

 • Bubble map

 

 1. B2DB1E1
 2. B3DL1E1
 3. B6DL1E1
 4. B6DB1E2

 

 • Menyatakan semula
 • Menilai tindakan yang dilakukan
 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

7-11/4/14

Unit 8: Tanpa Vektor Hidup Sihat hlm 73

Penulisan

 • Karangan jenis pendapat

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Tanya hlm 70
 • Ayat Tanya
 • Kata Kerja hlm. 75

Komsas

 • Pantun Empat Kerat (Agama)
  • Membincangkan sesuatu perkara
  • Menggambarkan suatu situasi
  • Circle map
 1. B6DL1E1
 2. B6DB1E2

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

14-18/4/14

Unit 9: Keunikan Seni Warisan

Penulisan

 • Karangan respons terbuka 6: Menulis rencana hlm. 88

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kosa kata/istilah hlm. 87
 • Kata sendi nama hlm 103-104

Komsas

 • Sajak Hari Guru
  • Mengarang sebuah rencana
  • Membuat generalisasi
 

 • Double bubble map
 1. B1DL1E1
 2. B1DB1E1
 3. B1DT1E1
 4. B3DB1E1
 5. B5DL1E1
 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

21-25/4/14

Unit 9: Keunikan Seni Warisan

Penulisan

 • Karangan berpandukan bahan rangsangan

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kosa kata/istilah hlm. 87
 • Kata sendi nama hlm 103-104

Komsas

 • Prosa Tradisi Hikayat Opu Daeng Menambun

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

Unit 2

Tema: Keselamatan melintas dan kesan gangguan

Tajuk: Akibat gangguan

 • Membincangkan sesuatu perkara
 • Menggambarkan suatu situasi
 • Circle map
 1. B1DL1E1
 2. B1DB1E1
 3. B1DT1E1
 4. B4DB1E1
 5. B4DB1E1

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

28/4/14 – 2/5/14

Unit 10: Mengeratkan Persahabatan

 • Ringkasan dan pemahaman 8: Petikan kepentingan sahabat bagi remaja

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Tugas: Kata Penyambung Ayat hlm. 60
 • Kata Praklausa hlm. 70-72

Komsas

 • Cerpen Capa Rengat
  • Membincangkan sesuatu perkara
  • Menggambarkan suatu situasi
 

 • Bubble map

 

 1.  B4DT1E1
 2. B5DT1E1
 3. B6DT1E1
 4. B6DB1E2
 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

5-9/5/14

Unit 10: Mengeratkan Persahabatan hlm. 94

 • Rumusan dan pemahaman 8: Petikan kepentingan sahabat bagi remaja

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Tugas: Kata Penyambung Ayat hlm. 60
 • Kata Praklausa hlm. 70-72

Komsas

 • Drama Hemodialisis
  • Membincangkan sesuatu perkara
  • Menukar bentuk penyampaian maklumat
 

 • Bubble map

 

 1. B4DT1E1
 2. B5DT1E1
 3. B6DT1E1
 4. B6DB1E2
 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

12-16/5/14

Unit 11:  Peristiwa Bersejarah hlm. 106

Penulisan

 • Karangan berpandukan bahan rangsangan 9: Peta minda Kepentingan mempelajari mata pelajaran Sejarah.

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata perintah
 • Kata pembenar
 • Perumpamaan hlm.105

Komsas

 • Syair Nasihat
  • Melahirkan pendapat peribadi
  • Mencadangkan penyelesaian
 

 • Bubble map

 

 1. B2DT1E1
 2. B2DT1E2
 3. B5DL1E2
 4. B5DB1E2
 5. B6DB1E2
 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

19-23/5/14

UJIAN SELARAS

PERTENGAHAN TAHUN

26-276/14

28 HINGGA 15 JUN 2014

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

16 -20/6/14

Unit 12: Yang Indah itu Bahasa hlm. 113

 • Karangan respons terbuka: Menulis karangan pendapat; Kepentingan teknologi maklumat dalam memajukan negara hlm. 119

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata penguat
 • Kata sendi nama

Komsas

 • Hikayat Inderaputra
  • Melahirkan pendapat peribadi
  • Menganalisis maklumat
 

 • Multi -Flow Map
 1.  B4DB1E4
 2. B5DL1E1
 3. B5DT1E1

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

23-27/6/14

Unit 13: Angkatan Tentera di Persada Antarabangsa hlm. 124

Bacaan dan pemahaman

 • Latihan /bahan perbincangan: Peta minda sumbangan Angkatan Tentera Malaysia hlm. 126.

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata penegas
 • Kata naïf

Komsas

 • Cerpen Capa Rengat

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

Unit 3

Tema: Alatan keselamatan; tali pinggang keledar dan tali pinggang keledar

Tajuk: Tali pinggang keledar dapat menyelamatkan nyawa

 • Mengarang sebuah rencana
 • Membuat generalisasi

 

 • Double bubble map

 

 1. B4DL1E2
 2. B5DB1E1
 3. B4DB1E1

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

Ahad 29/6/14 Awal Ramadan

 30/6/14 -4/7/14

Unit 14: Indahnya Negaraku

Bacaan dan pemahaman

 • Karangan berangsangan carta pai hlm. 136

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Penjodoh bilangan hlm. 117
 • Kata arah
 • Kata pemeri

Komsas

 • Cerpen Dendam
  • Mengesan isi tersurat dan isi yang tersirat dalam bahan bacaan
  • Membina  ayat sendiri yang gramatis
  • Bubble Map
 1.  B5DL1E1
 2. B6DB1E1
 3. B6DL1E1
 • Menyatakan tema dan persoalan sesebuah karya sastera

7-11 /7/14

Unit 15: Sarawak Bumi Kenyalang

Bacaan dan pemahaman

 • Pemahaman petikan kemakmuran Sarawak

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Ayat Penyata
 • Ayat Seruan hlm. 210
 • Kata bilangan

Komsas

 • Drama Inflakasta

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

Unit 3

Tema: Alatan keselamatan; tali pinggang keledar dan tali pinggang keledar

Tajuk: Kenali topi keledar dengan lebih mendalam dapat menyelamatkan nyawa

 • Membincangkan sesuatu perkara
 • Menggambarkan suatu situasi

 

 • Flow- map

 

 1. B1DL1E1
 2. B4DL1E1
 3. B4DB1E1
 4. B6DT1E1

 

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

14-18/7/14

Unit 15: Sarawak Bumi Kenyalang

Pnulisan

 • Karangan berpandukan bahan rangsangan 11: Gambar foto hlm. 42.

Sistem bahasa

 • Mengesan kesilapan ejaan dan tanda baca hlm. 128
 • Perbilangan hlm 130
 • Kosa kata/istilah hlm. 125

Komsas

 • Drama Inflakasta
  • Melahirkan pendapat peribadi
  • Menganalisis maklumat
 

 • Multi -Flow Map

 

 1. B1DL1E1
 2. B4DL1E1
 3. B4DB1E1
 4. B6DT1E1
 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

21-25 /7/14

Unit 16: Teknologi Binaan

Penulisan

 • Karangan respons terbuka 9: Menulis karangan perbahasan/perbincang-an hlm. 144

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Ayat Perintah hlm. 211
 • Ayat Nafi hlm. 221

Komsas

 • Syair Perang Saudara Pahang

 

 • Melahirkan pendapat peribadi
 • Mencadangkan penyelesaian

 

 • Bubble map
 1. B2DB1E1
 2. B4DL1E1
 3. B6DT1E1
 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile
 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

28 – 29/7/14

Cuti Hari Raya Puasa

30 – 1/8/14

Unit 16: Teknologi Binaan

Penulisan

 • Ringkasan dan pemahaman: Langkah-langkah mengembalikan keseimbangan ekosistem di Kuala Lumpur hlm. 157.

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Pembentukan Kata Adjektif hlm 148-151

Komsas

 • Sajak Ketenangan
  • Melahirkan pendapat peribadi
  • Mencadangkan penyelesaian
 

 • Bubble map

 

 1. B2DB1E1
 2. B4DL1E1
 3. B6DT1E1
 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

4-8 /8/14

Unit 17: Zaman Kegemilangan Melaka hlm. 161.

 • Bacaan dan pemahaman/Bahan Petikan Pelabuhan Melaka hlm 161-162.
 • Menyatakan maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan yang dibaca.

Komsas

 • Hikayat Anggun Cik Tungal

 

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

Unit 4

Tema: Kesan mengendalikan kenderaan tanpa lesen

Tajuk: Elakkan menunggang motorsikal tanpa lesen

 • Melahirkan pendapat peribadi
 • Mencadangkan penyelesaian

 

 • Tree Map

 

 1. B3DL1E1
 2. B4DL1E1
 3. B4DT1E1

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

11-15/8/14

Unit 17: Zaman Kegemilangan Melaka hlm. 161.

Penulisan

 • Menghasilkan karya kreatif:  Cerpen/Sajak

Sistem bahasa

 • Ungkapan menarik

Komsas

 • Hikayat Anggun Cik Tungal

 

 • Mengarang sebuah karya kreatif yang menarik

 

 • Brace Map
 1. B3DT1E1
 2. B5DT1E1
 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

18-22/8/14

Unit 18: Herba Malaysia hlm. 174

Penulisan

 • Karangan berpandukan bahan rangsangan

Sistem bahasa

 • Penanda wacana
 • Ayat gramatis

Komsas

 • Cerpen Maaf Kupinta
  • Menilai maklumat
  • Membuat rumusan
 

 • Bubble Map

100. B4DT1E1

101. B5DT1E1

102. B6DT1E1

103. B6DB1E2

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

25-29/8/14

Unit 19: Sungai Khazanah Berharga hlm. 181.

Bacaan dan pemahaman

 • Menilai maklumat / Menulis rumusan

 

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Jenis-jenis Frasa: Latihan pengukuhan hlm. 167.
 • Ayat laras klasik hlm. 168-169.

Komsas

 • Cerpen Gema Sepi Gadis Genius
  • Menganalisis maklumat
  • Membuat inferens
 

 • Double Bubble Map
 1. B2DL1E1
 2. BDDL1E1
 3. B5DL1E1
 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

1-5/9/14

Unit 20: Industri Pembuatan Bot dan Perahu hlm. 192.

 • Aktiviti pemahaman hlm. 192-193.

Sistem bahasa

 • Mengolah ayat hlm. 177.
 • Ayat Dasar (Latihan pengukuhan)
 • Simpulan bahasa hlm. 173.

Komsas

 • Sajak Burung-burung Pagi
  • Menganalisis maklumat
  • Membuat inferens
 

 • Bubble Map

 

 1. B2DL1E1
 2. B5DL1E1
 3. B6DB1E2
 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

8-12 /9/14

Unt 21: Bintang di Lautan

Penulisan

 • Karangan berpandukan bahan rangsangan

Sistem bahasa

 • Kosa kata/istilah
 • Laras bahasa
 • Memurnikan karya

Komsas

 • Sajak Laut
 • Menilai maklumat
 • Melahirkan pendapat peribadi
 

 • Multi-Flow Map
 1. B2DL1E2
 2. B3DL1E2
 3. B4DL1E1
 4. B5DB1E2
 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

22-26/9/14

Unit 22: Meniti Alaf Siber

Bacaan dan pemahaman

 • Menjawab soalan pemahaman
 • Menulis karya  bukan kreatif
 • Memberi komen

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Penjodoh Bilangan hlm. 201
 • Ayat Pasif hlm. 199.

Komsas

 • Syair Mendapat Gemala Naga
 • Mengemukakan hujah
 • Membuat keputusan
 • Tree map
 

 1. B1DB1E1
 2. B5DT1E1
 3. B6DT1E1
 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

15-21/9/14

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE-2 : 13 HINGGA 21 SEPTEMBER 2014

29/9/14 – 3/10/14

Unit 23: Angkasa Raya

 • Penulisan karangan pendapat/fakta

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata penegas
 • Ayat Nafi
 • Ayat majmuk gabungan

Komsas

 • Sajak Warkah kepada Generasi
 • Menilai maklumat
 • Melahirkan pendapat peribadi
 • Multi-Flow Map
 1. B2DL1E2
 2. B3DL1E2
 3. B4DL1E1
 4. B5DB1E2
 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

6- 7/10/13

Hari raya Qurban

8 – 10/10/14

Unit 24: Salam Perpisahan

Penulisan

 • Mengarang pantun perpisahan hlm. 239.

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Ayat majmuk pancangan

Komsas

 • Cerpen Warkah daripada Ibu
 • Mencipta pantun
 • Mereka bentuk gaya penyampaian maklumat
 • Bubble map
 1. B4DT1E1
 2. B5DT1E1

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

13-17/10/14

UJIAN SELARAS AKHIR TAHUN

 

20-24/10/14

23/10 Deepavali

Unit 24: Salam Perpisahan

Penulisan

 • Mengarang puisi. 239.

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Ayat majmuk pancangan

Komsas

 • Drama di Sini Bakti Bersemadi
 • Menganalisis maklumat
 • Mencipta puisi
 • Bridge map
 

 1. B6DT1E1
 2. B6DT1E2
 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

27-31/10/14

  MENGEMBALIKAN KERTAS JAWAPAN UJIAN SELARAS

 

3-7/11/14

MENGEMAS KINI PEMFAILAN PBS

10-14/11/14

MENGEMAS KINI PEMFAILAN PBS

17-21/11/14

MENGEMAS KINI PEMFAILAN PBS

22/11/2014

CUTI AKHIR TAHUN BERMULA

 

“Tertakluk kepada terma dan syarat”

“Tertakluk kepada terma dan syarat” begitulah bunyi iklan yang biasa kita dengan di radio pada masa ini.  Bagi mereka yang prihatin tentang bahasa Melayu dan tahu bahawa ayat “tertakluk kepada terma dan syarat” itu salah pasti mereka geram dan muak dengan bunyi iklan yang memualkan. Pasti ada yang tertanya-tanya juga, mengapa pihak yang bertanggungjawab tidak menegur pihak yang melakukan kesilapan tersebut atau pun adakah pihak pengiklan membuat rujukan bahasa terlebih dahulu sebelum mencipta sesuatu iklan. Lebih menghairankan lagi mengapa stesen radio berbahasa Melayu tiada penasihat bahasa Melayunya? Kalau ada apa peranannya?

Kata sendi nama pada digunakan dalam ayat untuk menunjukkan beberapa tujuan, iaitu untuk menunjukkan keterangan waktu dan tempat; dan digunakan juga dalam ungkapan ada + pada  (untuk manusia dan haiwan). Bagi tempat kata sendinya ‘di’, tetapi bagi manusia Kata Sendinya ialah ‘pada’

 Kada Sendi ‘pada’ juga untuk menunjukkan keterangan waktu, antara contoh penggunaannya dalam ayat:

 1. Mail tidak sedarkan diri pada masa itu
 2. Pemergian Jamil ke Mekah pada tahun ini.
 3. Kebakaran pada malam itu, satu tragedi bagi keluarga Amin.

Ayat contoh yang menunjukkan penggunaan pada untuk tempat bagi perbuatan sesuatu kerja ialah

 1. Lukislah peta minda pada kertas putih ini.
 2. Tali rafia pada tiang gol itu lapuk.
 3. Maklumat itu ditampal pada papan kenyataan.

Kata sendi nama pada apabila didahului oleh perkataan ada mesti diikuti oleh kata nama yang merujuk manusia dan haiwan.  Contohnya:

 1. Buku itu ada pada ayah.
 2. Cincin bertatah berlian itu ada pada kakak.
 3. Sifat ingin tahu ada pada  setiap remaja.

Harus diingat bahawa kata sendi nama pada tidak boleh digunakan untuk maksud sasaran.  Misalnya:

 1. Pada siapakah bungkusan ini hendak diserahkan?

(seharusnya: Kepada siapakah bungkusan ini hendak diserahkan?)

 1. Kecurian itu mesti dilaporkan pada polis.

(seharusnya: Kecurian itu mesti dilaporkan kepada polis).

Dalam kedua-dua ayat di atas, kata sendi nama pada  tidak boleh saling bertukar ganti dengan kata sendi nama kepada kerana pada tidak digunakan untuk maksud sasaran.

Sebagai hasil perkembangan bahasa Melayu, kata sendi nama pada dapat digunakan juga dalam bentuk-bentuk ungkapan seperti yang berikut:

 1. Pada saya, kelincahannya bermain sangat mengagumkan.
 2. Kisah itu hanya cerita karut sahaja pada pandangan saya.

Kesimpulannya,

 • Kata Sendi ‘pada’ digunakan sebagai ‘di’ bagi manusia dan haiwan.
 • Untuk menunjukkan ‘sandaran’ bagi sesuatu atau seseorang (bergantung pada suara ramai, terpulang pada ibu, tertakluk pada syarat, terserah pada pengetua, bersandar pada dinding, bergayut pada dahan, berpegang pada janji dan sebagainya).
 • Untuk menunjukkan keterangan waktu.

Kata sendi nama kepada  ialah kata sendi yang terletak di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menyatakan tiga perkara, iaitu

 1. menyatakan sasaran yang merujuk manusia, haiwan, unsur mujarad, dan institusi yang ada kaitannya dengan manusia;
 2. menyatakan pecahan; dan
 3. menyatakan perubahan keadaan.

Untuk fungsi (i), ayat contohnya adalah seperti yang berikut:

(a)  Jangalah berbuat sesuka hati kepada  orang. (sasaran manusia)

(b)  Kepercayaan kepada yang karut-marut itu tahyul. (unsur mujarad)

(c)  Beberapa ketul daging lembu dilemparkannya kepada  harimau itu. (sasaran haiwan)

(d)  Buku rujukan percuma dihantar kepada pihak perpustakaan. (institusi)

Bagi menunjukkan pecahan, kata sendi nama kepada digunakan dalam ayat-ayat contoh yang berikut:

 1. Peserta perkhemahan itu dibahagikan kepada tiga kumpulan.
 2. Sawah satu hektar itu dipecahkan kepada empat lot.

Seterusnya, bagi maksud menyatakan perubahan sesuatu keadaan, kepada digunakan seperti maksud dalam ayat-ayat contoh berikut:

 1. Suhu badan Aftar meningkat kepada 38˚C.
 2. Perubahan daripada pendiam kepada peramah itulah sikap Wan Zack yang baharu.

Kata sendi nama kepada sering berpasangan dengan kata sendi nama daripada, seperti contoh yang berikut ini:

 1. daripada Jubin  kepada Ikin
 2. daripada 37˚C kepada  39˚C
 3. daripada muda kepada tua
 4. daripada tidak tahu kepada tahu

Perlulah diingat bahawa kata sendi nama kepada tidak boleh digunakan untuk tujuan merujuk tempat.  Ayat-ayat contoh yang berikut ini tidak betul tatabahasanya.

 1. Perjalanannya dari Kajang kepada Kuala Lumpur. (seharusnya: Perjalanannya dari Kajang ke Kuala Lumpur.)
 2. Beras seguni itu dipikulnya dari bendang kepada rumah. (seharusnya: Padi seguni itu dipikulnya dari bendang ke rumah.)

JELASLAH BAHAWA AYAT YANG BETUL IALAH ‘TERTAKLUK PADA TERMA DAN SYARAT’

‘baru’ atau ‘baharu’

Sebelum ini, apabila pelajar bertanya tentang perbezaan penggunaan perkataan ‘baru’ dan ‘baharu’ saya tidak begitu yakin untuk menjelaskan perkara tersebut’, sehinggalah saya mendengar satu penjelasan yang mengatakan bahawa ‘baru’ adalah Kata Bantu Aspek Masa, iaitu untuk merujuk masa. Contohnya, baru habis makan, baru selesai bertugas, baru mula mahu mengenali hati budi, baru tamat latihan dan seumpamanya.   ‘Baharu’ pula ialah Kata Adjektif, iaitu untuk menerangkan perkara-pekara, barang-barang atau benda-benda yang ‘baharu. Contohnya, seluar baharu, Iphone 4s baharu, azam baharu, tilam baharu dan sebagainya,

Perlukah frasa ‘antara satu dengan yang lain’? Sekadar pandangan peribadi.

Ayat ‘antara satu dengan yang lain’ adalah pengaruh ayat bahasa Inggeris ‘with each other’ . Ayat yang berikut ialah antara contoh ayat bahasa Melayu yang menggunakan ayat ‘antara satu dengan yang lain’

 1. ….supaya mereka boleh saling mengenali antara satu sama / dengan yang lain.
 2. Uda dan Dara saling mecintai antara satu dengan yang lain.
 3. Rakyat Malaysia saling menghormati antara satu sama lain.
 4. Mereka saling berbalas senyuman antara satu sama lain
 5. Kita mesti hormat-menghormati antara satu sama lain supaya hidup kita aman dan sejahtera.

Perhatikan pula apabila ayat yang tertulis di atas tanpa unngkapan ‘antara satu sama lain/ dengan yang lain’

 1. ….supaya mereka saling mengenali ATAU ….supaya mereka boleh berkenal-kenalan
 2. Uda dan Dara saling mecintai.
 3. Rakyat Malaysia saling menghormati.
 4. Mereka berbalas-balas senyuman.
 5. Kita mesti hormat-menghormati ATAU Kita mesti saling menghormati supaya hidup aman dan sentosa

Karangan Peribahasa

Karangan Peribahasa PMR: Karangan Contoh

Masyarakat Melayu memang kaya dengan peribahasa.  Salah satu peribahasa Melayu  yang sering diungkapkan ialah  “sediakan payung sebelum hujan”. Tuliskan suatu karangan yang menggambarkan  maksud peribahasa itu.

Peribahasa merupakan  ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu. Peribahasa seperti simpulan bahasa, pepatah dan bidalan  memang tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat Melayu sejak dahulu lagi. Pada setiap peribahasa tersirat banyak nasihat dan pengajaran yang berguna sebagai panduan hidup kita. Salah satu pepatah Melayu ialah ‘sediakan payung sebelum hujan’.

Pepatah ‘sediakan payung sebelum hujan’ bermaksud bersedia atau berwaspada kita dalam menghadapi segala perkara atau kemungkinan yang datang, khususnya kemungkinan yang tidak dirancang. Peribahasa ini juga mempunyai persamaan makna dan berkaitan dengan peribahasa “beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis.”

Berdasarkan maksud peribahasa ini, ternyata bahawa tujuan penciptaannya untuk mengingatkan kita  supaya senantiasa dalam keadaan bersedia atau bersiap siaga untuk menghadapi masa depan yang penuh cabaran dan dugaan.  Hal ini dikatakan demikian kerana sudah pasti kita dapat menempuhnya dengan baik dan penuh keyakinan jika membuat persediaan. Oleh itu, peribahasa ini sesuai dijadikan pegangan hidup atau pedoman oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengira ras, agama atau latar belakang kehidupanl.

Dalam kehidupan seharian, maksud peribahasa ini wajar kita amalkan. Misalnya, semasa kita hidup senang, kita tidak harus bersikap boros. Sebaliknya, kita perlu berjimat cermat dan menyimpan wang untuk keperluan pada masa depan seperti melanjutkan pelajaran. Kita juga boleh menggunakannya pada waktu kesempitan wang atau ditimpa kesusahan. Dengan cara ini, kita tidak perlu berhutang dengan sesiapa.

Amalan berjimat cermat ini patut diterapkan ke dalam diri anak-anak sejak mereka kecil lagi. Ibu bapa patut menyediakan sebuah tabung untuk anak-anak. Lebihan wang belanja atau wang saku semasa di sekolah bolehlah dimasukkan ke dalam tabung. Wang ini boleh digunakan oleh anak-anak untuk membeli buku-buku rujukan atau peralatan sekolah yang diperlukan oleh mereka dari semasa ke semasa.

Kesimpulannya, kita haruslah menghayati nilai dan pengajaran yang tersirat dalam peribahasa “sediakan payung sebelum hujan”. Dalam keadaan apa juga pun, kita perlulah bersikap positif dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa ‘sediakan payung sebelum hujan” kerana bencana yang mendatang tidak diduga oleh siapa-siapapun, bak kata orang tua-tua, ‘malang itu tidak berbau’.

Latihan: Peribahasa “genggam bara api biar sampai jadi arang” bermaksud jika membuat sesuatu perkara kita harus bersungguh-sungguh sehingga mencapai kejayaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, karang sebuah cerita yang menggambarkan maksud peribahasa itu.

Faedah-faedah melibatkan diri dalam aktiviti sukan

Pada tahun 2011, kerajaan telah memperkenalkan program 1Murid 1Sukan untuk memastikan semua murid terlibat dalam bidang sukan. Huraikan pendapat anda tentang faedah-faedah melibatkan diri dalam aktiviti  sukan dalam kalangan murid.

Sukan ialah segala kegiatan yang memerlukan kemahiran atau ketangkasan serta tenaga yang dilakukan sama ada sebagai acara pertandingan, hiburan atau untuk suka-suka bagi mengisi masa lapang atau untuk beriadah. Pada tahun yang lalu kerajaan telah memperkenalkan dasar 1Murid 1Sukan kerana menyedari kepentingan bersukan. Contoh aktiviti sukan yang agak popular kini ialah seperti olahraga, berenang, permainan bola sepak, tenis, badminton dan sebagainya. Persoalannya apakah faedahnya jika seseorang murid itu melibatkan diri dalam aktiviti  bersukan?

Antara faedah bersukan kepada murid ialah sukan dapat meningkatkan disiplin murid. Hal ini dikatakan demikian kerana individu yang ingin berjaya dalam bidang sukan mesti mempunyai disiplin yang tinggi dan dapat mengawal diri sendiri untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan. Contohnya setiap pemain dalam sesebuah pasukan itu mesti menepati masa, rajin berlatih, tidak merokok dan mematuhi arahan jurulatihnya.  Oleh itu, secara tidak langsung sukan juga turuk membentuk disiplin murid tersebut.

Seterusnya, sukan juga penting bagi melahirkan seseorang murid yang sihat. Hal ini dikatakan demikian kerana bersukan boleh menguatkan otot dan tulang serta menyihatkan badan. Misalnya, seseorang murid yang bersukan pada setiap petang sudah banyak berpeluh. Oleh itu murid yang aktif bersukan jarang mendapat demam dan selesema berbanding dengan rakan-rakannya yang tidak bersukan

Selain itu, seseorang murid yang aktif dalam kegiatan sukan akan terdidik untuk mengagihkan masa dengan sewajarnya. Hal ini dikatakan demikian kerana murid tersebut akan menentukan masa yang sesuai untuk  memberikan tumpuan terhadap sukan dan masa untuknya  belajar.  Contohnya, seseorang murid yang menyertai pasukan sekolah mesti ada jadual latihan sukan dan jadual belajar. Oleh itu, seseorang murid yang aktif dalam sukan juga berjaya dalam pelajaran.

Di samping itu, sukan juga membentuk murid menjadi seseorang yang berfikiran positif. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan aktif bersukan seseorang itu dapat berfikir secara rasional dan berkeyakinan tinggi dan tidak cepat berputus asa. Contohnya, Datuk Lee Chong Wei  tetap tidak berputus asa walaupun gagal meraih pinggat emas dalam sukan Olimpik baru-baru ini. Oleh itu, sukan penting dalam melahirkan murid yang berfikiran positif.

Akhir sekali, murid yang aktif bersukan juga dapat menggunakan masa lapang mereka dengan lebih bermanfaat. Hal ini dikatakan demikian kerana biasanya murid yang aktif dalam bidang sukan tidak berminat bermain ‘computer game’ dan tidak akan menghabiskan masanya untuk berplesiran di pusat beli-belah, menonton televisyen, dan seumpamanya. Oleh itu, sudah pasti mereka akan menghabiskan masa dengan lebih bermanfaat.

Intihanya, jelaslah di sini bahawa melibatkan diri dalam sukan banyak membawafaedah kepada murid. Oleh itu, pihak kerajaan perlu menyediakan banyak kemudahan untuk bersukan di sekolah. Ibu bapa  pula patut menggalakkan anak-anak mereka bersukan. Begitu juga dengan guru-guru mereka perlu melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran sukan.  Saya percaya dengan adanya kerjasama antara semua pihak lebih ramai lagi jaguh sukan negara yang akan menyerlah di peringkat antarabangsa, asalkan kita tidak melakukannya hanya ‘hangat-hangat tahi ayam’.

Latihan 1

Kenal pasti perkara yang berikut;

 1. Pendahuluan- Definisi tema soalan, huraian dan contoh, dan kehendak soalan.
 2. Perenggan isi 1 hingga 5 – idea utama,  huraian idea utama (5W1H), contoh untuk menjelaskan idea dan ayat penegasan / pendirian terhadap idea yang diutarakan.
 3. Kesimpulan – rumusan idea, ayat cadangan dan harapan serta ungkapan yang menarik 

Latihan 2

Berpandukan karangan contoh di atas tulis  karangan yang berikut:

Pada masa masa ini, penggunaan laman sosial di internet amat popular dalam kalangan pelajar di Malaysia. Huraikan pendapat anda tentang keburukan terlampau aktif melayari  laman sosial kepada para pelajar.

80 Kesalahan tatabahasa yang lazim

1.      pecahan – ditulis di akhir ayat bukan di tengah

 1. dua setengah kilogram ( X  )
 2. dua kilogram setengah (√  )
 3. tiga setengah minit  ( X  )
 4. lima liter suku     (√  )
 5. tiga suku jam  ( X  )
 6. tiga jam suku (√)

2.    ayat pasif (kata ganti nama 1,2) tiada oleh , di KGN 3 ada di……………………………oleh……………

 1. Roti itu dimakan oleh saya. ( X   )
 2. Roti itu saya makan.                  (√  )
 3. Roti itu kamu makan.           (√  )
 4. Roti itu dimakan oleh mereka.( √ )
 5. Roti itu mereka makan.            ( X  )
3.     membuat  /  berbuat = abstrak/bukan benda
 1. Jangan membuat bising.  ( X   )
 2. Jangan berbuat bising.   (  √ )
 3. berbuat begitu    (  √  )
 4.  membuat begitu  (  X  )
 5.  berbuat demikian   ( √   )

4.   antara (bukan tempat)  / di  antara(tempat)

 1. Antara hobi saya ialah membaca buku.   (√  )
 2. Di antara hobi saya ialah membaca buku.   ( X    )
 3. Rumah saya terletak di antara tingkat satu dengan tingkat tiga.    (√  )
 4. Fatihah duduk di antara Julia dengan Mariam.   (√ )
 5.  Antara alat-alat tulis  yang dibeli olehnya ialah pensel, pembaris, pen dan pemadam.  (  X   )

5.    di dalam (lubang/ruang)    /   dalam (abstrak/tidak nampak)

1.     di dalam ingatannya (  X   )

2.     dalam ingatannya     ( √  )

3.     di dalam bilik        (  √ )

4.     dalam mesyuarat      (  √  )

5.      di dalam hatinya       (  X   )

6.   ialah (kata nama ,kata kerja)    /   adalah (kata sendi,kata adjektif)

1.     Ramli ialah abang saya.    (  √  )

2.     Ramli adalah abang saya.  ( X   )

3.     Mesyuarat itu  adalah dari pukul 8:00 pagi hingga 10:00 pagi. (  √   )

4.     Punca pencemaran adalah seperti pembuangan sisa toksik oleh pihak kilang.   (√   )

5.     Hobi saya adalah bermain badminton.  (  X  )

 1. _____ jangan = Harap sahaja

1.     Harap jangan merokok. (  √  )

2.     Sila jangan merokok. (  X  )

3.     Tolong jangan merokok. ( X   )

4.     Usah jangan merokok. ( X   )

5.     Jangan merokok. (  √  )

8.    meN-…-i (orang)   / meN-…-kan (benda) kecuali meN-..-ki (benda)

1.     menasihati Ali       ( √   )

2.     menasihatkan Ali    ( X   )

3.     menghidangkan tetamu (  X  )

4.     menghidangkan nasi lemak untuk tetamu (  √  )

5.     menaikkan bendera   ( X  )

6.     menganugerahi Encik Azim ( √)

7.     menganugerahkan pingat kebesaran (√)

8.     menaiki taktha (√)

9.     menaiki kereta api (√)

10.  menaikkan lori sawit (X)

9.     (orang)di-…-i(benda)    /   (benda) di-…-kan (orang)

1.     Pingat kecemerlangan dihadiahkan kepada Fatimah.  (√   )

2.     Fatimah dihadiahkan pingat kecemerlangan.  ( X   )

3.     Fatimah dihadiahi pingat kecemerlangan.  (√   )

4.     Menteri  itu dianugerahkan pingat kebesaran. ( X    )

5.     Pingat kebesaran dianugerahkan kepada menteri itu. (√   )

10. memper  (kata adjektif)      /    memper-…-kan (kata kerja)

1.     memperdalamkan lubang itu ( x   )

2.     memperdalam lubang itu (√   )

3.     mendalamkan lubang itu (  √ )

4.     memperkatakan  hal itu (  √  )

5.     memperkata hal itu  ( x   )

11. memperisterikan (mengahwinkan orang lain) memperisteri(berkahwin dengannya)

1.     Haji Isa memperisterikan seorang gadis kampung. ( X   )

2.     Haji Isa memperisteri seorang gadis kampung. (√   )

3.     Haji Isa memperisterikan anak lelakinya dengan seorang gadis kampung. (√   )

4.     Haji Isa memperisteri anak lelakinya dengan seorang gadis kampung. ( X   )

5.     Haji Isa mempersuamikan anak daranya dengan seorang pemuda kampung. (√   )

12.  meN-…-kan(orang) = buat/beli untuk orang lain

1.     Siti Nurhaliza membuatkan ayahnya secawan teh. (√   )

2.     Siti Nurhaliza membuat ayahnya secawan teh. ( X    )

3.     Kakak menjahitkan ibunya sepasang baju kurung. (  √  )

4.     Kakak menjahit ibunya sepasang baju kurung. ( X   )

5.     Kakak menjahit sepasang baju kurung untuk ibunya. (√   )

 1. kata bilangan ‘ber’ = 2X

1.     berpuluh tahun (  X   )

2.     berpuluh-puluh tahun ( √    )

3.     beribu-ribu penonton (  √   )

4.     beribu penonton ( X   )

5.     ribuan penonton ( √   )

 1. kata bilangan ‘ke’ = 2X ,tidak perlu penjodoh bilangan

1.     kedua-dua anaknya (√   )

2.     kedua anaknya ( X   )

3.     anaknya yang kedua (√   )

4.     ketiga-tiga ekor kucing itu ( X   )

5.     ketiga-tiga kucing itu  (√    )

 1. kata bilangan =  B  1

1.     semua murid-murid (  X  )

2.     semua murid  (√   )

3.     para pelajar    (√   )

4.     semua kanak-kanak (√    )

5.     ramai budak (  √   )

16. ramai (meriah/seronok)   /   banyak (bilangan/bukan suasana)

1.     Ramai pelanggan di pasar raya itu. (  √  )

2.     Banyak  pelanggan di pasar raya itu. ( X   )

3.     Ramai orang menonton konsert nasyid itu. ( √    )

4.     Orang ramai menonton  konsert nasyid itu. ( √    )

5.     Ustaz Aqil Hayy banyak peminat ( √    )

17. MeN-…-kan(TIDAK PERLU TENTANG)    /   ber (ADA TENTANG)

1.     Cikgu Norida menceritakan tentang pengalamannya. ( X)

2.     Cikgu Norida menceritakan  pengalamannya. ( √   )

3.     Cikgu Norida bercerita tentang pengalamannya. ( √   )

4.     Hambali sentiasa memikirkan masalah dirinya. (  √ )

5. Hambali sentiasa berfikir masalah dirinya. ( X    )

18.  kata bantu dalam ayat pasif = SEBELUM ORANG

1.     Wau itu akan saya buat. (  √   )

2.     Wau itu saya akan buat. ( X    )

3.     Surat itu telah saya tulis. (  √  )

4.     Surat itu saya telah tulis. ( X   )

5.     Orang gila itu  pernah kamu lihat? (  √   )

19. sebab (KATA SENDI NAMA ABSTRAK)

Kerana (KATA HUBUNG) / oleh sebab(KATA HUBUNG) / oleh kerana(SALAH)

1.     Jalil tidak datang ke sekolah sebab demam. ( X    )

2.     Jalil tidak datang ke sekolah kerana  demam. (  √   )

3.     Jalil tidak datang ke sekolah oleh sebab demam. ( √    )

4.     Jalil tidak datang ke sekolah oleh kerana demam. ( X    )

5.     0leh sebab demam Jalil tidak datang ke sekolah.  (  √   )

20.  ia SINKOPE bagi dia (Kata Ganti Nama Diri Orang Kedua) hanya untuk MANUSIA

1.     Saya ada seekor kucing. Ia bernama Si Comel. (  X  )

2.     Saya ada seekor kucing yang bernama Si Comel. ( √ )

3.     Kamus itu sangat mahal. Ia berharga RM60.00. ( X  )

4.     Bersikap rajin amat penting kerana ia menjamin kejayaan. ( X )

5.     Kereta Savvy buatan Malaysia.Ianya sangat murah.( X  )

21. ayat pasif = 7 jenis; 1.di..oleh, 2. di, 3.  kena..oleh, 4. kena.., 5. ter…oleh, 6. ke….an, 7. tiada di oleh(KGN 1,2)

1.     Kuih itu dimakan oleh bapa. (  √   )

2.     Kuih itu dimakan bapa. (  √   )

3.     Kuih itu dimakan oleh bapa. (  √   )

4.     Kuih itu termakan oleh bapa. (    √ )

5.     Kuih itu termakan  bapa. ( x    )

6.     Kuih itu kena makan oleh bapa. (  √   )

7.     Kuih itu kena makan  bapa. (  √   )

8.     Pencuri itu tertangkap polis. ( x   )

9.     Pencuri itu kena tangkap polis. ( √   )

10. Dia basah kuyup kerana kehujanan. ( √   )

11. Saya tertarik dengan keindahan tasik itu. ( x   )

12. Saya tertarik oleh keindahan tasik itu. ( √   )

22. angka-huruf = ada –(dalam penulisan angka 1 hingga 10 elok ditulis dengan perkataan. Angka 11 dan seterusnya ditulis dalam bentuk nombor)

1.     1950an ( X   )

2.     1950-an ( √   )

3.     1950 – an ( X    )

4.     lima puluhan (  √  )

5.     lima puluh an ( X   )

23. lain = di akhir ayat,1x

1.     masalah-masalah lain ( √   )

2.     lain-lain masalah ( x    )

3.     perkara-perkara lain ( √   )

4.     lain-lain perkara (  x  )

5.     hal-hal lain ( x   )

24. akan = tiada imbuhan

1.     menyayangi akan anaknya ( x   )

2.     sayang akan anaknya (  √  )

3.     sayang  anaknya ( x   )

4.     merindui ibunya (  √  )

5.     rindu akan anaknya (  √   )

25. saling = 1x,tidak perlu ganda

1.     Daud dan Arif saling kejar-mengejar (  x     )

2.     Daud dan Arif saling mengejar (  √   )

3.     Daud dan Arif kejar-mengejar (  √   )

4.     Perompak dan anggota polis itu saling menembak. (  √   )

5.     Perompak dan anggota polis itu tembak-menembak. (  √   )

26.  kata ganda bagi imbuhan pinjaman=2x

1.     juru-juruterbang (  x   )

2.     juruterbang-juruterbang ( √   )

3.     olahragawan-olahragawan ( √    )

4.     olah-olahragawan ( x    )

5.     seniman-seniman (  √   )

27.  kata ganda bagi kata nama = 2x kata pertama

1.     guru-guru besar (  √  )=banyak guru besar

2.     guru besar-guru besar ( x   )

3.     guru besar-besar (  √   )=banyak guru yang besar

4.     alat-alat tulis ( x    )

5.     alat tulis-alat tulis (  √  )

28. kata penguat bebas=sas

1.     sangat cantik (  √   )

2.     cantik sangat (  √   )

3.     amat kejam     (  √   )

4.     kejam amat     (  √   )

5.     bijak sungguh (   √  )

29.  sekali = tidak perlu ter dan paling

1. KLCC tertinggi sekali. (  √   )

2. KLCC tertinggi. ( √    )

3. KLCC tinggi sekali. (  √    )

4. KLCC paling tinggi sekali . ( x   )

5. KLCC tinggi sekali. (  √  )

30. ku/ kau = 1 perkataan   ,kau tidak boleh di akhir, tidak boleh ada  kah,tiada imbuhan

1.     Buku itu telah kuambil. (  √  )

2.     Buku itu telah kumengambil. ( x   )

3.     Ke mana  kaupergi tadi? (√   )

4.     Itu adikkau? ( X    )

5.     Kausakitkah?(X)

31. kah = kata tanya awal ayat mesti ada,di akhir ayat tidak perlu, di tengah boleh

1.     Siapakah nama saudari? (√   )

2.     Siapa nama saudari? ( x   )

3.     Nama saudari siapa? (√   )

4.     Nama saudari siapakah? ( x   )

5.     Yang manakah basikal kamu ? (  √  )

6.     Cikgu Ali sudah datangkah? (  x    )

7.     Cikgu Ali sudah datang ? (   √  )

8.     Sudah datangkah Cikgu Ali? (  √   )

32. baharu =benda  /  baru=masa=PMR/SPM sama

1.     Abu Bakar memakai baju baharu. (  √  )

2.     Abu Bakar memakai baju baru. ( x    )

3.     Dia baru sampai pagi tadi. (  √  )

4.     Pengantin baru itu baru sampai dengan kereta baru. ( x   )

5.     Baru-baru ini, terdapat kes ragut di kampung saya.  (  √  )

33. apa?    /  apa-apa   / mana?   / mana-mana / bila-bila / siapa-siapa

1.     Saya tidak tahu apa yang berlaku. ( x   )

2.     Saya tidak tahu apa-apa yang berlaku. (  √  )

3.     Kami tidak ke mana-mana semalam. (  √   )

4.     Kami tidak ke mana semalam. ( x    )

5.     Datanglah ke rumah saya bila ada masa. (  x   )

34. ber-…-kan=kata sendi tidak perlu   /  ber

1.     Orang tua itu tidur bertilamkan surat khabar lama. (  √  )

2.     Orang tua itu tidur bertilam surat khabar lama. ( x   )

3.     Orang tua itu tidur bertilamkan dengan surat khabar lama. ( x   )

4.     Ahli pengakap itu mencari jalan berpandukan peta. (  √   )

5.     Ayah tidur berbantalkan dengan lengan. ( x    )

35. belaka = B 1

1.     Baju itu murah-murah belaka.

2.     Baju-baju itu cantik-cantik belaka. ( x   )

3.     Mereka bijak-bijak belaka. ( x   )

4.     Mereka bijak belaka. (  √  )

5.     Mereka-mereka  bijak-bijak belaka. ( x   )

36. daripada….kepada=perbezaan  / dari…..ke=masa,jarak,tempat

1.     Markah Bahasa Melayunya telah meningkat dari 80% ke 90%. (x)

2.     Markah Bahasa Melayunya telah meningkat daripada 80% kepada 90%.

3.     Harga minyak petrol telah naik daripada RM1.00 kepada RM1.10 seliter. ( √)

4.     Harga minyak petrol telah naik dari RM1.00 kepada RM1.10 seliter. ( x   )

5.     Jarak dari Tapah ke Slim River ialah 50km. (  √   )

37. boleh=keizinan  /  dapat=memperoleh,guna tenaga

1.     Kamu boleh balik setelah menyiapkan kerja itu. (√  )

2.     Selepas kakinya sembuh,dia boleh menunggang basikal. ( x   )

3.     Dia boleh menjawab soalan itu dengan tepat. ( x    )

4.     Dia dapat menjawab soalan itu dengan tepat. (  √   )

5.     Apabila membaca surat khabar, kita boleh mengetahui pelbagai berita terkini. ( x   )

38. kata bantu= boleh bersama

1.     Saya belum pernah makan durian. (  √  )

2.     Adik Lilyana masih belum bersekolah. (  √  )

3.     Karim Pin masih sedang menulis surat.(  √  )

4.     Yatimah sudah pernah melawat Jepun. (  √  )

5.     Puan Wong sedang hendak ke pasar. (  √  )

39. sekalian = B 1

1.     Para hadirin sekalian, ( x    )

2.     Hadirin sekalian, (  √   )

3.     Hadirin yang dihormati, (  √  )

4.     Hadirin yang dihormati sekalian,  ( √   )

5.     Tuan-tuan dan puan-puan, (  √  )

40. hanya   / sahaja= tidak boleh bersama

1.     Lamin akan berada di Ipoh hanya seminggu sahaja. ( x   )

2.     Lamin akan berada di Ipoh hanya seminggu. (  √  )

3.     Lamin akan berada di Ipoh seminggu sahaja. (  √  )

4.     Hanya Shi Mei Ling yang lulus ujian itu. (  √  )

5.     Shi Mei Ling sahaja yang lulus ujian itu. (  √  )

41.   Hukum D-M (Diterangkan – Menerangkan)

1.     alat penghawa dingin ( x   )

2.     alat hawa dingin ( x    )

3.     pendingin hawa (   √   ) = hawa yang panas perlu didinginkan

4.     penghawa dingin (  x  )

5.     penyaman udara (  √  )

42.  isme bukan isma

1.     nasionalisma ( x    )

2.     nasionalisme (  √   )

3.     plasma (  √  )

4.     plasme (  x  )

5.     patriotisme (  √  )

6.     vandalisma (  x )

43.          kami sekeluarga / kami semua / kita semua= tidak perlu ulang B

1.     Saya dan keluarga akan berkelah di Teluk Batik. (√    )

Kami sekeluarga akan pergi esok. ( x    )

2.     Saya dan keluarga akan berkelah di Teluk Batik. (  √   )

Kami  akan pergi esok. (  √   )

3.     Kami semua akan  berkelah di Teluk Batik. ( x    )

4.     Kami  akan  berkelah di Teluk Batik. ( √   )

5.     Kita semua haruslah bekerjasama. ( x   )

44. di = sudah tiba,sedia ada   /   ke belum tiba

1.     Mereka sudah sampai di Tapah. (  √   )

2. Mereka sudah sampai ke Tapah. ( x    )

3. Apabila mereka tiba di tepi pantai, mereka pun membina khemah. ( √   )

4. Apabila mereka tiba ke tepi pantai, mereka pun membina khemah. (  x   )

5. Kami akan pergi ke sana sebentar lagi. (  √    )

45. 1.     menengok televisyen (  √ )

2.     menonton televisyen  (  √ )

3.     memotong getah         (  x   ) = lisan boleh

4.     menoreh getah            ( √  )

5.     menggantung baju di ampaian ( x   )= menyidai

46.  manakala = 2,3.. orang    /   sementara=1 orang

1.     Ibu menanak nasi sementara kakak saya menyiang ikan.(x)

2.     Ibu menanak nasi manakala kakak saya menyiang ikan.

3.     Azmi membaca buku sementara menunggu bapanya pulang. (  √  )

4.     Sementara menunggu bapanya pulang, Azmi membaca buku.( √ )

5.     Danny menyapu sampah manakala Halim mencuci tandas. ( √  )

47. atas=bukan tempat    /   di atas= tempat

1.     Terima kasih atas pertolongan saudara. (    )

2.     Terima kasih di atas pertolongan saudara. ( x   )

3.     Tahniah di atas kejayaan kamu. ( x   )

4.     Buku kamu ada di atas meja itu. (    )

5.     Burung berterbangan di atas awan. ( x   )

48. kata tanya dalam ayat penyata = tidak boleh

1.     Saya tidak tahu siapa namanya. ( x   )

2.     Saya tidak tahu namanya. (  √  )

3.     Polis akan menangkap siapa yang mencuri. (  x   )

4.     Saya tidak tahu di mana Cikgu Shaari tinggal.(  x    )

5.     Saya tidak tahu tempat tinggal  Cikgu Shaari. (  √  )

49. tidak=kata kerja,kata adjektif   /  bukan=kata nama,

1.     Dia bukan abang saya. (  √  )

2.     Komputer ini bukan berat.(  x   )

3.     Soalan ini bukan susah. (  x   )

4.     Soalan ini tidak susah. (  √   )

5.     Gillian tidak suka bermain bola sepak. (  √  )

50. mempunyai= untuk orang, haiwan   /   terdapat   /  ada

1.     Sekolah saya mempunyai  sebuah padang. (  x   )

2.     Sekolah saya terdapat  sebuah padang. (  √   )

3.     Sekolah saya ada  sebuah padang. (  √   )

4.     Semua serangga  mempunyai  enam kaki. (  √  )

5.     Saya mempunyai empat orang anak. (  √  )

51. untuk  = diperuntukkan sesuatu bagi = mendapat sesuatu,pendapat,boleh tukar ganti dengan ‘untuk’ (kaji ayatnya)

1.     Itulah satu pengalaman indah untuk diri saya. (  x  )

2.     Itulah satu pengalaman indah bagi diri saya. (  √    )

3.     Bagi diri saya itulah satu pengalaman indah. (  √  )

4.     Pasukan tentera berjuang demi untuk negara. (  x  )

5.     Asrama itu adalah bagi pelajar-pelajar tingkatan 1.(  √   )

52. kata-kata singkat (untuk dialog dalam karangan cerita dan karangan lain seumpamanya)

1.     tak mau                  =_____tidak mahu_______

2.     tak tau                   =_____tidak tahu___

4.     mak saya               =____emak saya____

5.     tuk saya  =____datuk saya________

6.     dah tau                   =____sudah tahu________

7.     kak saya =____kakak saya________

8.     tak nak                   =____tidak hendak______

53. adakah= ya,tidak    /  apakah=benda, perkara, haiwan

1. Adakah kamu sakit? (  √ )

2. Apakah kamu sakit? (  X   )

3. Apakah nama haiwan itu? (  √   )

4. Adakah yang ada di dalam kotak itu? (  X   )

5. Apakah yang terjadi?  (  √  )

54. dan sebagainya =sama jenis  /   dan lain-lain lagi= berlainan jenis

1.     Nelayan itu mendapat banyak ikan seperti ikan pari, ikan parang dan sebagainya. (  √   )

2.     Nelayan itu mendapat banyak ikan seperti ikan pari, ikan parang dan lain-lain lagi. (   x  )

3.     Kamus, buku rujukan, buku cerita dan lain-lain lagi da di dalam perpustakaan itu. ( x   )

4.     Kamus, buku rujukan, buku cerita dan sebagainya ada di dalam perpustakaan itu. (  √   )

5.     Buah-buahan tidak bermusim adalah seperti nanas,ciku, pisang dan lain-lain lagi.(  x )

55. raya = 2 perkataan kecuali dijadikan nama khas

1.     pasar raya (√   )

2.     pasaraya    ( x  )

3.     bandar raya (  √  )

4.     Bandaraya Kuala Lumpur ( √   )

5.     Bandar Raya Kuala Lumpur ( x  )

6.     Bandaraya Ipoh (  √  )

7.     pilihan raya (  √ )

8.     jalan raya (  √  )

9.     hari raya (  √  )

10. lebuhraya ( x   )

 1. goreng = nak makan/goreng apa?

1.     Saya suka goreng pisang. (  x    )

2.     Saya suka  pisang goreng. (  √   )

3.     Tolong goreng pisang itu. (  √   )

4.     Goreng pisang itu digoreng oleh ibu saya. ( x    )

5.     Saya suka menggoreng pisang. (  √   )

 1. kepada  /   ke = tidak perlu selepas kata kerja kecuali melaporkan, melancong, melawat (tempat)

1.     memberitahu kepada Cikgu Siti (  x   )

2.     memberitahu Cikgu Siti (  √  )

3.     melawat ke Kuala Lumpur (  x   )

4.     melawat ke datuknya (  x   )

5.     melaporkan kepada pihak polis (  √   )

6.     kami melawat nenek di kampung (  √   )

7.     ke hospital untuk melawat kawan (  √   )

 1. ter = ada sangat atau Kata Penguat, salah diletakkan pada Kata Adjektif.

1.     Dia tersangat nakal. (  √   )

2.     Dia sangat ternakal. (  x   )

3.     Baju itu amat termahal. (  x   )

4.     Baju itu amat mahal. (  √  )

5.     Baju itu termahal. (  √   )

59. ke……ke  /  untuk…..untuk….. / di……di = Mesti dua kali

1.     Saya tidak tahu  sama ada dia ke Ipoh atau ke Johor. (  √   )

2.     Saya tidak tahu  sama ada dia ke Ipoh atau  Johor. (  x  )

3.     Hadiah ini adalah untuk ibu bukan ayah. (  x   )

4.     Hadiah ini adalah untuk ibu bukan untuk ayah. (  √    )

5.     Kami tidak pasti sama ada kakak kamu ada di kantin atau perpustakaan. ( x   )

60. se……  /  se…..se = Mesti se… dua kali , 0…0

1.     dari masa ke semasa (  x    )

2.     dari semasa ke semasa ( √  )

3.     dari masa ke masa (  √    )

4.     dari hari ke hari  (  √   )

5.     dari hari ke sehari (  x  )

61. setengah  = ½    / sesetengah = jumlah, sebilangan

1.     Setengah orang tidak suka akan durian. (   x  )

2.     Sesetengah orang tidak suka akan durian. (  √    )

3.     Setengah-setengah  orang tidak suka akan durian. (  √  )

4.     Setengah-tengah orang tidak suka akan durian. (  x   )

5.     Setengah daripada sebuku roti itu dimakan Arif. (  √  )

62.          beberapa  = jumlah  /  berapa = soalan

1.     Beberapa orang pelajar telah menyertai kursus itu. (  √   )

2.     Beberapa  pelajar telah menyertai kursus itu. (  x  )

3.     Berapa orang pelajar telah menyertai kursus itu. ( x   )

4.     Berapa orang pelajarkah telah menyertai kursus itu? (  √   )

5.     eberapa hari yang lalu, saya tidak sihat. (  √   )

63.    = hendak makan apa? naik apa? ke mana?

1.     bas mini (  √  )

2.     mini bas (  x  )

3.     sos cili   (  √  )

4.     cili sos   (  x  )

5.     Aminah Kedai Jahit (  x   )

64.   telur apa ? ayam apa ? daging apa?

1.     ayam telur (  √   )

2.     telur ayam (  √   )

3.     ayam daging (  √  )

4.     daging ayam (  √   )

5.     kuning telur (√ )

65.   1.    Bahasa Melayu (  √  ) = nama khas bagi mata pelajaran

2.     bahasa Melayu (   √  ) = nama am bagi  bahasa

3.     berbahasa Melayu (  √    )

4.     berBahasa Melayu (   x  )

5      fasih Bahasa Inggeris  ( x )

66.   benda  + orang

1.     bapa kereta (  x  )

2.     kereta bapa  (  √   )

3.     saya punya wang (  x    )

4.     wang saya (  √    )

67. kata ganda separa + ber…an =  B 1, 1 B

1.     dedaun berguguran (  x   )

2.     daun berguguran (  √  )

3.     lelayang bergantungan (  √   )

4.     layang-layang bergantungan (  √   )

5.     kekacang bertaburan (  x   )

68.  selain = tidak perlu daripada,dari

1.     Selain daripada mengaji, dia juga terpaksa mengulang kaji hari ini. (  x   )

2.     Selain dari mengaji, dia juga terpaksa mengulang kaji hari ini. (  x   )

3.     Selain mengaji, dia juga terpaksa mengulang kaji hari ini. (  √   )

4.     Kita mestilah rajin.Selain itu,kita haruslah berani.  (  √   )

5.     Kita mestilah rajin.Selain dari itu,kita haruslah berani ( x  )

69.   (0rang) menghiaskan  /(Benda) menghiasi  /(benda) mengotori (orang)mengotorkan

1.     Mereka sedang menghiaskan pentas  itu. (  √   )

2.     Mereka sedang menghiasi pentas  itu. (  x   )

3.     Pelbagai bunga menghiaskan pentas itu. (  x   )

4.    Pelbagai bunga menghiasi pentas  itu. (  √   )

5.    Adik mengotori lantai itu. (  x    )

70. penjodoh bilangan

1.    seketul pemadam (   √  )

2.    seutas tali leher( x  )

3.    sebuah jam dinding             (  √  )

4.    sepuluh butir telur ayam (   √  )

5.    lima buah rumah-rumah  ( x  )

71. saja (sahaja), juga , lagi = di akhir

1.     Rumah saya rumah batu juga.(  √  )

2.     Rumah saya juga rumah batu.(  x   )

3.     Gadis itu tersenyum saja. (  √   )

4.     Gadis itu saja tersenyum. (   x  )

5.     Haji Ali ke Makkah lagi.(  √   )

72. kata penguat(tidak perlu)  +  kata ganda berirama

1.     Rambut Afiqah sangat kusut-masai. ( x    )

2.     Rambut Afiqah kusut-masai. (   √  )

3.     Suasana di pasar malam itu sungguh riuh-rendah. (  x    )

4.     Suasana di pasar malam itu riuh-rendah. (  √   )

5.     Jalan raya ke Cameron Highlands bengkang-bengkok. ( √ )

73. berkali-kali / berulang kali = B  1 , 1  B

1.     Danny menggeleng-geleng kepalanya berkali-kali kerana tidak bersetuju.( x )

2.     Danny menggeleng-geleng kepalanya kerana tidak bersetuju (  √   )

3.     Danny menggeleng kepalanya berkali-kali kerana tidak bersetuju (  √   )

4.     Ramli mengangguk-angguk berulang kali. (  x   )

5.     Ramli mengangguk berulang kali. (  √   )

74.  dia (betul)    /    dai (salah)

1.     diari (√    )

2.     dairi (  x   )

3.     dailek (  x   )

4.     dialek(  √   )

5.     dialog(  √   )

75.  di  = tempat   /  pada = benda

1.     Ada setompok darah di bajunya. (   x    )

2.      Ada setompok darah pada bajunya. (  √    )

3.     Doktor membalut luka pada kakinya. (  √  )

4.     Doktor membalut luka di  kakinya. (  x   )

5.     Jangan bersandar di dinding itu. (  x   )

75.          ayat songsang

1.     pendepanan frasa kerja transitif,

2.     pendepanan frasa kerja tak transitif

3.     pendepanan frasa adjektif

4.     pendepanan frasa sendi/kata hubung

1.     Sedang membaca buku murid itu. (  √  )

2.     Tertidur Mawi di situ. (   √  )

3.     Sungguh besar sekolah itu.(   √    )

4.     Ke Makkah lagi Haji Ali. (  √   )

5.      Ke Ipoh Cikgu Haslina pagi tadi. (   √  )

76.  (pesakit)menjalani  /  (doktor)menjalankan

1.     Doktor Tan sedang menjalankan pembedahan itu.( √  )

2.     Doktor Tan sedang menjalani pembedahan itu. ( x )

77. dia = rakan; walaupun sebagai ketua kelas  /   beliau = ada pangkat,jawatan

(tidak semestinya terkenal sahaja)

1.      Ketua Kelas 6 Merah ialah Ali. Dia baik hati. (  √   )

2.     Ketua Kelas 6 Merah ialah Ali. Beliau baik hati.  (  x    )

3.     Amalina pelajar terbaik SPM. Dia memang rajin. (  x   )

4.     Amalina pelajar terbaik SPM. Beliau memang rajin. (  √  )

5.     Amalina pelajar terbaik SPM. Ia memang rajin. (  √   )

78.  Guru Besar  = nama khas jawatan

guru besar = kata majmuk/umum/am

1.     Bapa saya  guru besar.( √    )

2.     Bapa saya  Guru Besar di SK. Gunung Rapat.  (  √   )

3.     Semua guru besar sedang bermesyuarat. (  √   )

4.     Semua guru penolong kanan sedang bermesyuarat. (  √    )

5.     Guru Penolong Kanan sekolah saya baik hati. (  √   )

79.  kata bilangan   + penjodoh bilangan tidak perlu kecuali ‘beberapa’)

1.     sebahagian orang murid(  x   )

2.     sebahagian murid (  √   )

3.     segala ekor binatang (  x    )

4.     segala binatang  (  √   )

5.     setiap orang rakyat (   x    )

80. agar   /   supaya  /  jika  / sekiranya = 1x

1.     Saya berdoa agar supaya Fatin berjaya.(  x   )

2.     Saya berdoa  supaya Fatin berjaya. (  √   )

3.     Saya berdoa agar Fatin berjaya. (  √   )

4.      Jika sekiranya saya terlupa,tolong hubungi saya.(  x   )

5.     Jika  saya terlupa, tolong hubungi saya (  √   )