Rancangan Pelajaran Tahunan PJPK Tingkatan 2 2013

SMK COCHRANE, KUALA LUMPUR,

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN (PJPK)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN, TINGKATAN DUA

TAHUN 2013

MIN

TARIKH

TUNJANG

TAJUK

OBJEKTIF

NILAI/ BBM/ EVIDENS

AKTIVITI CADANGAN / EVIDENS

 2-4/1/13

PK

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

 1. 1.      Kesihatan diri

Amalan pemakanan yang tidak sihat

(i)  Anoreksia nervosa: berlapar dan tidak suka akan makanan

(ii)  Bulimia: menjolok anak tekak sebaik sahaja selepas makan

 

Aras 1

 • Menjelaskan maksud anoreksia nervosa dan bulimia.
 • Menyenaraikan kesan amalan pemakanan yang tidak sihat.

Aras 2

 • Menjelaskan faktor yang mempengaruhi berlakunya anoreksia nervosa dan bulimia.

Aras 3

 • Mengenal pasti tanda-tanda anoreksia nervosa dan bulimia.
 • Bersyukur
 • Berhati-hati
 • Kebersihan mental dan fizikal
 • Kasih sayang
 • Berdikari
1.      B1 DK1 E1
2.      B2 DK1 E1
3.      B2 DK1 E2  

 

 • Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan anoreksia nervosa dan bulimia.
 • Menjalankan kajian kes berkaitan amalan pemakanan tidak sihat.
 • Mengenal pasti faktor dan tanda-tanda yang mempengaruhi berlakunya anoreksia nervosa dan bulimia nervosa.

7-11/1/13

PK

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

 1. 1.      Kesihatan diri

Kesan amalan pemakanan yang tidak sihat

(iii) Pengambilan pil menguruskan badan

(b)  Kesan amalan pemakanan tidak sihat

Aras 2

 • Menjelaskan faktor yang mempengaruhi berlakunya anoreksia nervosa dan bulimia.

Aras 3

 • Mengenal pasti tanda-tanda anoreksia nervosa dan bulimia.
 • Bersyukur
 • Berhati-hati
 • Kebersihan mental dan fizikal
 • Kasih sayang
 • Berdikari
 1. 4.      B6 DJ1 E1

 

 • Merujuk pelbagai media berkaitan anoreksia nervosa dan bulimia.
 • Menjalankan kajian kes berkaitan amalan pemakanan tidak sihat.

14-18/1/13

PJ

KECERGASAN FIZUKAL

(a)   Daya Tahan Kardiovaskular (DTK)

 • Maksud daya tahan kardiovaskular

(i) Aktiviti:

 • Latihan par course
 • Latihan fartlek

(ii) Kaedah latihan

 •  Prinsip-prinsip latihan
 • Prosedur latihan

(iii) Faedah latihan

Aras 1

 • Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular, latihan parcourse dan latihan fartlek.
 • Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul.
 • Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam latihan parcourse dan latihan fartlek.

Aras 2

 • Menyatakan dua faedah latihan parcourse dan latihan fartlek.
 • Kerjasama
 • Berberdisiplin
 • Bersyukur
 • Bertanggunjga-wab
5.      B2 DJ1 E1
6.      B3 DJ1 E1
 • Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.
 • Menunjukkan cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular.
 • Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.

21-25/1/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(b) Daya Tahan Otot

 • Maksud aya tahan otot (i) Cadangan

Aktiviti:

 •  Mendagu
 • Naik turun bangku gimnastik
 • Bicep curl
 • Bangkit tubi silang
 • Lompat selang seli

(ii) Kaedah latihan

 • Prinsip-prinsip latihan
 • Prosedur latihan

(iii) Faedah latihan

Aras 1

 • Menyatakan maksud daya tahan otot.
 • Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul.

Aras 2

 • Menyatakan faedah latihan daya tahan otot.
 • Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot.
 • Kegigihan
 
 • Melakukan aktiviti daya tahan otot.
 • Menunjukkan cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik yang betul.
 • Menamakan lima jenis otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.
 • Merekod hasil pencapaian

28-31/1/13

PK

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

2. Kekeluargaan

 • Peranan dan tanggungjawab ahli keluarga

(i) suami

(ii) isteri

(iii) abang atau kakak

(iv) adik

Aras 1

 • Menyenaraikan peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga.

Aras 2

 •  Membezakan peranan ahli keluarga.

Aras 3

 • Membincangkan peranan tiap-tiap ahli keluarga dalam membentuk keluarga bahagia.
  • Bertanggungja-wab
  • Ketabahan
  • Kesabaran
  • Kerajinan
7.      B2 DK2 E1  
 • Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga.
 • Melayari internet.
 • Main peranan.
 • Membuat penilaian terhadap kes-kes perceraian dan penderaan daripada media.

4-8/2/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(c) Kekuatan Otot

 • Maksud kekuatan otot.

(i) Aktiviti:

 • Mendagu
 • Naik turun bangku bersama beban
 • Bangkit tubi sisi
 • Lompat selang seli bersama beban

(ii) Kaedah latihan

 • Prinsip-prinsip latihan
 • Prosedur latihan

(iii) Faedah latihan

Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot.
 • Menyatakan maksud kekuatan otot.
 • Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot.

Aras 2

 • Menyatakan faedah latihan kekuatan otot.
  • Berdikari
  • Kegigihan
  • Kerajinan
  • Melakukan aktiviti kekuatan otot.
  • Membincangkan faedah latihan kekuatan otot.
  • Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.
  • Merekod hasil pencapaian.

11-15 /2/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(d) Komposisi Badan

 • Maksud komposisi badan
 • Maksud lebihan peratusan lemak dalam badan
 • Maksud obesiti
 • Teknik menggunakan caliper lipatan kulit
 • Merekod bacaan ukuran kaliper
 • Merekod perubahan komposisi badan
Aras 1

 • Menyatakan maksud komposisi badan.
 • Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper

Aras 3

 • Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak.
 • Berdikari
 • Kasih sayang
 • Bertanggungja-wab
 • Kerjasama

8.    B1 DJ1 E1
9.    B3 DJ1 E2
10.  B4 DJ1 E2

 • Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit.
 • Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak.

18-22 /2/13  

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(e) Kuasa

 • Maksud kuasa

Aktiviti:

 • Lompat dakap
 • Hop tiga kali dan lompat
 • Hop lima kali dan lompat
 • Hop-step-jump

(ii) Kaedah Latihan

 • Prinsip-prinsip latihan
 • Prosedur latihan

(iii) Faedah latihan

Aras 1

 • Menyatakan maksud kuasa.
 • Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Menyatakan faedah latihan kuasa.
 • Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa.
 • Keselamatan
 • Keadilan
 • Bekerjasama
 • Kegigihan
 • Kerajinan
  • Melakukan aktiviti kuasa
  • Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa.
  • Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa.
  • Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa.

25/2/13-1/3/13

PK

GAYA HIDUP SIHAT

1. Pemakanan

 • Maksud nutrien  dan fungsi
 • Makro nutrien dan mikro nutrien.

(i) Makro nutrien

 • Karbohidrat, protein dan lemak

(ii) Fungsi makro nutrien

 • Membekalkan tenaga
 • Membantu pertumbuhan fizikal
 • Memanaskan badan

(iii) Mikro nutrien

 • Vitamin dan mineral

(iv) Fungsi mikro nutrien

 • Mengelakkan penyakit
 • Bahan pelawas
Aras 1

 • Menyatakan jenis-jenis nutrien.
 • Menyenaraikan sumber-sumber nutrien.

Aras 2

 • Membincangkan fungsi nutrien.

Aras 3

 • Menyatakan kesan kekurangan nutrien
  • Bersyukur
  • Bertanggungja-wab
11.  B1 DK2 E1
12.  B2 DK3 E1
13.  B3 DK1 E1  
 • Merujuk pelbagai media berkaitan nutrien dan fungsinya.
 • Perbincangan tentang fungsi makro dan mikro nutrien.
 • Menyemak kandungan nutrien pada label makanan.

4-8/3/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(f) Kelajuan

 • Maksud kelajuan

Aktiviti:

 • Lari pecut 60 meter
 • Lari pecut 100 meter

(ii) Kaedah latihan

 • Prinsip-prinsip latihan
 • Prosedur latihan

(iii) Faedah latihan

Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti.
 • Menyatakan maksud kelajuan.
 • Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat.

Aras 2

 • Menyatakan faedah latihan aktiviti kelajuan.
 • Mengaplikasikan kelajuan dalam acara sukan.
  • Hormat-menghormatii
  • Toleransi
14.  B4 DJ1 E1
 • Ujian SEGAK 1
 • Melakukan aktiviti kelajuan.
 • Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan.
 • Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.
 • Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.

 11-15/3/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(g) Prinsip Latihan

 • Faedah daripada sesuatu latihan

(i) Prinsip Latihan:

 • Kekhususan
 • Tambah beban

– intensiti

– set

– ulangan

Aras 1

 • Menyatakan maksud kekhususan dan tambah beban dalam prinsip latihan.

Aras 2

 • Merancang jadual program kecergasan diri.
 • Menjelaskan konsep tambah beban dalam program latihan.

Aras 3

 • Menghubungkaitkan antara prinsip latihan dan permainan.
  • Keselamatan
  • Bekerjasama
  • Kegigihan
  • Kerajinan
15.  B1 DJ2 E1
16.  B2 DJ2 E1  
 • ujian SEGAK 1
 • Menyediakan jadual program kecergasan dalam folio.
 • Menjalankan kuiz berkenaan dengan prinsip-prinsip latihan.
 • Membincangkan prinsip latihan.

 18-22/3/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

1. Permainan(a) Bola Baling

(i) Kemahiran:

 • Hantaran
 • Menangkap
 • Menggelecek
 • Melantun
 • Mengacah
Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran bola baling.
 • Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran asas dalam permainan bola baling dengan teknik yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Mengaplikasi undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling.
 • Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling.
 • Keselamatan
 • Keadilan
 • Bekerjasama
 • Kegigihan
 • Kerajinan
17.  B5 DJ2 E1  
 • Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola baling.
 • Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola baling.
 • Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling.
 • Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling.

23/3/13

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

1-5/4/13

PK

GAYA HIDUP SIHAT

2. Pengurusan konflik dan stres

 • Stres

(a) Meningkatkan penghargaan kendiri

(i) Kesan stres

 • Kesan positif
 • Kesan positif

(b) Cara mengurus stres

(i)    Kaunseling

(ii)   Beriadah

(iii)  Berehat

(iv)  Rawatan pakar

Aras 1

 • Menyatakan kesan stres yang biasa dialami.

Aras 2

 • Menyenaraikan faedah mempunyai harga diri yang tinggi.

Aras 3

 • Membincangkan kesan stres terhadap diri sendiri.
  • Keselamatan
  • Keadilan
  • Bekerjasama
  • Kerajinan
18.  B5 DK1 E1
 • Membincangkan kesan stress terhadap diri sendiri.

-(eustres, distres)

 • Perbincangan tentang tahap stres dan cara mengurus stres.

8-12/4/12

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

1. Permainan(a) Bola Baling

(i) Kemahiran:

 • Menghadang
 • Menjaring
 • Menjaga gol
 • Undang-undang dan peraturan
Aras 2

 • Mengaplikasi undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling.
 • Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling.
 • Menyatakan sekurang-kurangnya empat kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling.
 • Keselamatan
 • Keadilan
 • Bekerjasama
 • Kegigihan
 • Kerajinan
  • Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling.
  • Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling.

 15-19/4/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Badminton(i) Kemahiran:

 • Servis
 • Pukulan hadapan
 • Pukulan kilas
 • Pukulan lob
 • Pukul junam (drop shot).
Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran badminton.
 • Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran asas dalam permainan badminton dengan teknik yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Menyatakan sekurang-kurangnya empat kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton.
 • Bersyukur
 • Kebersihan mental dan fizikal
 • Kasih sayang
 • Berdikari
19.  B4DJ1E1.
 • Melakukan kemahiran asas dalam permainan badminton.
 • Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan badminton.
 • Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton.

 22-26 /4/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Badminton(i) Kemahiran:

 • Smesy
 • Gerak kaki
 • Undang-undang dan peraturan

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

 •  Latihan yang sistematik.
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.
 • Kesesuaian pakaian.
 • Persekitaran atau tempat beraktiviti.
 • Penyeliaan, arahan dan bimbingan.
 • Perlakuan aktiviti.
 • Berdisiplin murid.
Aras 2

 • Menyatakan sekurang-kurangnya empat kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton.
 • Mengaplkasikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton.

Aras 3

 • Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton.
 • Merancang strategi asas dalam permainan badminton.
 • Bersyukur
 • Berhati-hati
 • Kebersihan mental dan fizikal
 • Kasih sayang
 • Berdikari
 1. 20.  B3DJ2 E1

 

 • Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton.
 • Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton.
 • Menamakan otot yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton.

 29/4/13-3/5/13

PK

GAYA HIDUP SIHAT

Penyalahgunaan bahan:Kesan pengambilan dadah

kepada:

(i) Tubuh badan

 • gangguan sistem saraf
 • ketagihan
 • penyakit

(ii) Keluarga

 • keruntuhan institusi kekeluargaan
 • ekonomi tergugat
Aras 1

 • Menyatakan kesan pengambilan dadah terhadap tubuh badan.

Aras 2

 • Memberi contoh kesan pengambilan dadah kepada institusi kekeluargaan.

Aras 3

 • Membincangkan bahaya dadah kepada masyarakat dan negara.
  • Bersyukur
  • Berhati-hati
  • Kebersihan mental dan fizikal
  • Kasih sayang
  • Berdikari
21.  B3DK2E1.
 • Perbincangan tentang dadah.
 • Kajian kes.
 • Menyediakan folio berkaitan dengan kesan pengambilan dadah kepada tubuh badan.
 • Main peranan dalam situasi tertentu.

 6-10/4/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(a)   Daya Tahan Kardiovaskular (DTK)(i) Aktiviti:

 • Latihan par course
 • Latihan fartlek

(ii) Kaedah latihan

 • Prinsip-prinsip latihan
 • Prosedur latihan

(iii) Faedah latihan

(b)  Daya Tahan Otot

Aktiviti:

 •  Mendagu
 • Naik turun bangku gimnastik
 • Bicep curl
 • Bangkit tubi silang
 • Lompat selang seli

(ii) Kaedah latihan

(iii) Faedah latihan

Aras 1

 • Menyatakan maksud daya tahan otot.
 • Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul.

Aras 2

 • Menyatakan faedah latihan daya tahan otot.
 • Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot.
  • Bersyukur
  • Berhati-hati
  • Kebersihan mental dan fizikal
  • Kasih sayang
  • Berdikari
22.  B5 DJ1 E1
 • Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular dan daya tahan otot
 • Menunjukkan cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular dan daya tahan otot
 • Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular dan daya tahan otot

  13 -17/5/13

PJ

PENTAKSIRAN PUSAT

20-24/5/13

PK

PENTAKSIRAN PUSAT

25/5/13

 

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

 10-14/6/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(c)          Kekuatan Otot 

(i) Aktiviti:

 • Mendagu
 • Naik turun bangku bersama beban
 • Bangkit tubi sisi
 • Lompat selang seli bersama beban

(ii) Kaedah latihan

 • Prinsip-prinsip latihan
 • Prosedur latihan

(iii) Faedah latihan

(d)         Komposisi Badan

Aras 1

 • Menyatakan maksud daya tahan otot.
 • Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul.

Aras 2

 • Menyatakan faedah latihan daya tahan otot.
 • Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot.
 • Kegigihan
 • Berberdisiplin
 • Keadilan
 • Melakukan aktiviti daya tahan otot.
 • Menunjukkan cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik yang betul.
 • Membincangkan faedah latihan daya tahan otot.
 • Merekod hasil pencapaian

17-21/6/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(e)         KuasaAktiviti:

 • Lompat dakap
 • Hop tiga kali dan lompat
 • Hop lima kali dan lompat
 • Hop-step-jump

(ii) Kaedah Latihan

 • Prinsip-prinsip latihan
 • Prosedur latihan

(iii) Faedah latihan

(f)           Kelajuan

Aktiviti:

 • Lari pecut 60 meter
 • Lari pecut 100 meter

(ii) Kaedah latihan

 • Prinsip-prinsip latihan
 • Prosedur latihan

(iii) Faedah latihan

Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan.
 • Menyatakan maksud kelajuan.
 • Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat.

Aras 2

 • Menyatakan faedah latihan aktiviti kelajuan.
 • Mengaplikasikan kelajuan dalam acara sukan.
  • Hormat-menghormatii
  • Toleransi
  • Melakukan aktiviti kelajuan.
  • Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan.
  • Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan.
  • Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.
  • Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.

 24-28/6/13

PK

KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

1. KeselamatanAkta dan Undang-undang:

(i) Akta perlindungan kanak-kanak

(ii) Jenis penderaan:

 • Penganiayaan fizikal
 • Penderaan mental dan emosi
 • Penderaan seks
 • Buruh kanak-kanak
 • Pengabaian kanak-kanak

(iii) Agensi bagi perlindungan kanakkanak:

 • Polis Diraja Malaysia
 • Jabatan Kebajikan Masyarakat
 • Pertubuhan Badan Kerajaan

(iv) Peranan agensi

Aras 1

 • Menyatakan jenis penderaan kanak-kanak.
 • Menyatakan akta perlindungan kanakkanak.

Aras 2

 • Menjelaskan peranan agensi yang terbabit dalam kes penderaan kanak-kanak.

Aras 3

 • Membincangkan kesan pengabaian dan penganiayaan kanak-kanak kepada masyarakat.
 
23.  B1 DK3 E1
24.  B2 DK4 E1 .
 • Ceramah oleh penceramah jemputan.
 • Perbincangan dalam kumpulan kecil.
 • Kajian kes : Kes buli di sekolah
 • Forum.

 1-5/7/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

2. Olahraga(a) Balapan

(i) Acara lari berganti-ganti

 • Teknik hantaran dan terima baton
 •  Teknik larian di selekoh
 • Undang-Undang dan Peraturan

-kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton

-susunan pelari dalam lorong

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

 •  Latihan yang sistematik
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti
 • Kesesuaian pakaian
 • Persekitaran atau tempat beraktiviti
 • Penyeliaan, arahan dan bimbingan
 • Perlakuan aktiviti 􀁸 Berdisiplin murid
Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti.
 • Melakukan kemahiran lari berganti-ganti dengan teknik yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lari berganti-ganti.
 • Menyatakan undang-undang dan peraturan kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton.
 • Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti.

Aras 3

 • Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lari berganti-ganti.
 • Merancang strategi dalam acara lari berganti-ganti.
 • Berhati-hati
 • Sayangi diri
 • Tanggungjawab
25.  B2 DJ3 E1
26.  B3 DJ2 E2
 • Melakukan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara lari berganti-ganti dengan betul dan selamat.
 • Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berganti-ganti.
 • Membincangkan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam acara lari berganti-ganti.
 • Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti.
 • 􀁸 Menyediakan folio individu acara lari berganti-ganti.
 • Membincangkan strategi dalam acara lari berganti-ganti.

8-12/7/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

2. Olahraga(a) Balapan

(i) Acara lari berganti-ganti

 • Teknik hantaran dan terima baton
 •  Teknik larian di selekoh
 • Undang-Undang dan Peraturan

-kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton

-susunan pelari dalam lorong

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

 •  Latihan yang sistematik
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti
 • Kesesuaian pakaian
 • Persekitaran atau tempat beraktiviti
 • Penyeliaan, arahan dan bimbingan
 • Perlakuan aktiviti
 • Berdisiplin murid
Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti.
 • Melakukan kemahiran lari berganti-ganti dengan teknik yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lari berganti-ganti.
 • Menyatakan undang-undang dan peraturan kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton.
 • Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti.

Aras 3

 • Menganalisis fasa pergerakan dalamnacara lari berganti-ganti.
 • Merancang strategi dalam acara lari berganti-ganti.
  • Berhati-hati
  • Sayangi diri
  • Tanggungjawab
  • Melakukan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara lari berganti-ganti dengan betul dan selamat.
  • Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berganti-ganti.
  • Membincangkan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam acara lari berganti-ganti.
  • Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti.
  • Menyediakan folio individu acara lari berganti-ganti.
  • Membincangkan strategi dalam acara lari berganti-ganti.

 15-19/7/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Padang(i) Merejam lembing

 •  Teknik pegangan lembing
 • Fasa persediaan
 • Fasa lari landas
 • Fasa rejaman

–      sudut pelepasan

 • Fasa ikut lajak
 • Undang-undang dan peraturan

(ii) Aspek-aspek keselamatan

 • Latihan yang sistematik
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti
 • Kesesuaian pakaian
 • Persekitaran atau tempat beraktiviti
 • Penyeliaan, arahan dan bimbingan
 • Perlakuan aktiviti
 • Berdisiplin murid
Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti merejam lembing
 • Melakukan kemahiran merejam lembing dengan teknik yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara merejam lembing
 • Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan merejam lembing..
  • Berhati-hati
  • Bertanggungjawab
27.  B1 DJ3 E1
28.  B1 DK3 E2
29.  B3 DJ2 E3
30.  B4 DJ2 E2
 • Melakukan kemahiran dalam acara merejam lembing dengan betul dan selamat.
 • Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara merejam lembing.
 • Membincangkan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam acara merejam lembing
 • Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara merejam lembing
 • Menyediakan folio individu acara merejam lembing

22-26/7/13

PK

KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PESEKITARAN

1. KeselamatanAkta dan Undang-undang:

(i) Akta perlindungan kanak-kanak

(ii) Jenis penderaan:

 • Penganiayaan fizikal
 • Penderaan mental dan emosi
 • Penderaan seks
 • Buruh kanak-kanak
 • Pengabaian kanak-kanak
Aras 1

 • Menyatakan jenis penderaan kanakkanak.
 • Menyatakan akta perlindungan kanakkanak.

Aras 2

 • Menjelaskan peranan agensi yang terbabit dalam kes penderaan kanak-kanak.

Aras 3

 • Membincangkan kesan pengabaian dan penganiayaan kanak-kanak kepada masyarakat.
 • Keselamatan
 • Bertanggung-jawab
 • Ceramah oleh penceramah jemputan.
 • Perbincangan dalam kumpulan kecil.
 • Kajian kes : Kes buli di sekolah
 • Forum.

29/7/13 -2/8/12

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Padang(i) Merejam lembing

 •  Teknik pegangan lembing
 • Fasa persediaan
 • Fasa lari landas
 • Fasa rejaman

–      sudut pelepasan

 • Fasa ikut lajak
 • Undang-undang dan peraturan

(ii) Aspek-aspek keselamatan

 • Latihan yang sistematik
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti
 • Kesesuaian pakaian
 • Persekitaran atau tempat beraktiviti
 • Penyeliaan, arahan dan bimbingan
 • Perlakuan aktiviti
 • Berdisiplin murid
Aras 1

 • Melakukan kemahiran merejam lembing dengan teknik yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara merejam lembing
 • Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan merejam lembing.

Aras 3

 • Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara merejam lembing
 • Menganalisis fasa pergerakan dalam acara merejam lembing.
 • Merancang aktiiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing..
 • Bertanggungja-wab
 • Bekerjasama
  • Membincangkan  undang-undang dan peraturan asas dalam acara merejam lembing
  • Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara merejam lembing
  • Menyediakan folio individu acara merejam lembing
  • Menamakan otot yang digunakan dalam acara merejam lembing
  • Membincangkan aktiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing

3/8/13

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE-2

12-16/8/12

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

3. Pendidikan Pergerakan(a) Gimnastik Artistik

Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang.

Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus.

Pola Pergerakan :

(i) Pola 3

 • Gerak edar

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

 • Latihan yang sistematik
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti
 • Kesesuaian pakaian
 • Persekitaran atau tempat beraktiviti
 • Penyeliaan, arahan dan bimbingan
 • Perlakuan aktiviti
 • Berdisiplin murid
Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran gerak edar
 • Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam gerak edar.
 • Mengenal pasti ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.

Aras 3

 • Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran gerak edar yang sempurna.
 • Berkerjasama
 • kegigihan
 • Sistematik
31.  B2 DJ4 E1
32.  B4 DJ3 E1
 • Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat.
 • Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik.
 • Merancang aktiviti latih tubi.
 • Membincangkan tiga teknik lakuan dalam gerak edar.
 • Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran gerak edar.

19-23/8/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Gimnastik IramaGimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan.

Pola Pergerakan :

(i) Pergerakan 3

 • Meringkuk dan melunjur

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

 • Latihan yang sistematik
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti
Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran meringkuk dan melunjur.
 • Melakukan dua kemahiran meringkuk dan melunjur dengan teknik yang betul.

Aras 2

 • Menyatakan sekurang-kurannya tiga teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur.
 • Menyatakan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.

 

 • Melakukan pergerakan meringkuk dan melunjur.
 • Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan meringkuk dan melunjur.
 • Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran meringkuk dan melunjur.
 • Menjelaskan teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur..

26-30 /8/12

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Gimnastik IramaMaksud Gimnastik Irama

Pola Pergerakan :

(i) Pergerakan 3

 • Meringkuk dan melunjur

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

 • Latihan yang sistematik
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti
 • Kesesuaian pakaian
 • Persekitaran atau tempat beraktiviti
 • Penyeliaan, arahan dan bimbingan
 • Perlakuan aktiviti
 • Berdisiplin murid
Aras 2

 • Menyatakan sekurang-kurannya tiga teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur.
 • Menyatakan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.

Aras 3

 • Menganalisis bentuk perlakuan meringkuk dan melunjur yang sempurna
 • Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan.
 • Bertanggungjawab
 • Berhati-hati
 • Melakukan pergerakan meringkuk dan melunjur.
 • Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran meringkuk dan melunjur.
 • Menjelaskan teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur.
 • Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran meringkuk dan melunjur.

2-6/9/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(c) Gimnastik PendidikanGimnastik pendidikan memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan, dan perkembangan pelajar.

Tema gimnastik pendidikan :

(i) Tema 3

 • Kesedaran masa

(ii) Tema 4

 • Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan

(iii) Aspek-Aspek Keselamatan:

 • Latihan yang sistematik
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti
 • Kesesuaian pakaian.
 • Persekitaran atau tempat beraktiviti
 • Penyeliaan, arahan dan bimbingan, perlakuan aktiviti dan disiplin murid.
Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan.
 • Melakukan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat dengan teknik yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

Aras 3

 • Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema.
 • Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan.
 • Bertanggungjawab
 • Berhati-hati
 • Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan secara individu.
 • Membincangkan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat.
 • Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan.
 • Membuat persembahan variasi pergerakan.
 • Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

9-13/9/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(d) Pergerakan KreatifMaksud pergerakan kreatif

Tema pergerakan :

(i) Tema 5

 • Penyesuaian terhadap rakan.

(ii) Tema 6

 • Penggunaan tubuh badan sebagai alat.

(iii) Tema 7

 • Lapan lakuan daya asas.

(iv) Aspek-Aspek Keselamatan:

 • Latihan yang sistematik
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti
 • Kesesuaian pakaian
 • Persekitaran atau tempat beraktiviti

 

Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti pergerakan kreatif.
 • Melakukan gaya pergerakan tema lima, enam dan tujuh dengan teknik yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif.

Aras 3

 • Merekacipta aktiviti pergerakan berasaskan tema lima, enam dan tujuh.
 • Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam pergerakan kreatif
 • Kerjasama
 • Kegigihan
 • Kesabaran
 • Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif.
 • Membincangkan gaya pergerakan tema lima, enam dan tujuh dan tema empat.
 • Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti pergerakan kreatif.
 • Membuat persembahan variasi pergerakan berdasarkan tema.

16-20/9/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

4. Rekreasi(a) Rekreasi

 • Maksud Rekreasi

(i) Orienteering

 • Penggunaan kompas
 • Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas
 • Mencari objek dengan menggunakan kompas

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

 • Latihan yang sistematik
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti
 • Kesesuaian pakaian
 • Persekitaran atau tempat beraktiviti
 • Penyeliaan, arahan dan bimbingan
Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti orienteering.
 • Menyatakan maksud orienteering.
 • Menggunakan kompas.

Aras 2

 • Menggunakan kompas untuk mencari bearing.
 • Menggunakan kompas untuk mencari objek.
 • Jujur
 • Amanah
 • Bertanggungja-wab
33.  B1 DJ4 E1
34.  B2 DJ5 E1
35.  B5 DJ3 E1  
 • Melukis dan melabelkan kompas.
 • Menunjuk cara penggunaan kompas dan peta.
 • Membincangkan cara-cara mencari bearing dan objek dengan menggunakan kompas..
 • Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti orienteering.

23-27/9/13

PK

GAYA HIDUP SIHAT

3. Penyalahgunaan bahan: Kesan pengambilan dadah kepada:(ii) Keluarga

 • keruntuhan institusi kekeluargaan
 • ekonomi tergugat
Aras 3

 • Membincangkan bahaya dadah kepada masyarakat dan negara.
 • Mencadangkan pendirian yang perlu diambil terhadap dadah.
  • Bersyukur
  • Berhati-hati
  • Kebersihan mental dan fizikal
  • Kasih sayang
  • Berdikari
  • Lakonan “katakan tidak kepada dadah”.
  • Main peranan dalam situasi tertentu.

30/9/17-4/10/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

4. Rekreasi(a) Rekreasi

(i) Orienteering

 • Penggunaan kompas
 • Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas
 • Mencari objek dengan menggunakan kompas

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

 • Latihan yang sistematik
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti
 • Kesesuaian pakaian
 • Persekitaran atau tempat beraktiviti
 • Penyeliaan, arahan dan bimbingan, Perlakuan aktiviti dan disiplin murid
Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti orienteering.
 • Menyatakan maksud orienteering.
 • Menggunakan kompas.

Aras 2

 • Menggunakan kompas untuk mencari bearing.
 • Menggunakan kompas untuk mencari objek.

Aras 3

 • Menjelaskan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering.
 • Merancang dan melaksanakan aktiviti orienteering.
 • Jujur
 • Amanah
 • Bertanggungja-wab
36.  B4 DJ4 E1
 • Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti orienteering.
 • Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti orienteering.
 • Membincangkan faedah yang diperoleh dalam aktiviti orienteering.
 • Merancang aktiviti orienteering semasa waktu lapang.

7-11/10/13

PJ

KESUKANAN

 

1. PengurusanPengurusan alatan sukan dan permainan

(i) Penyemakan stok

Aras 1

 • Membuat penyemakan stok alatan sukan dan permainan.

Aras 2

 • Menjelaskan dengan contoh cara menyemak stok alatan sukan dan permainan.

Aras 3

 • Menyatakan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan.
 • Bekerjasama
 • Kreatif
 • Berdisiplin
37.  B3 DJ3 E1
 • Melakukan sumbangsaran berkaitan dengan penyemakan stok alat sukan dan permainan di sekolah.
 • Membincangkan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan.

14-18/10/13

PK

KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

2. Pertolongan cemas(i) Prinsip dan prosedur T.O.T.A.P.S

 • T = Talk (Bertanya)
 • O = Observe (Perhati)
 •  T = Touch (Sentuh)
 • A = Active (Bergerak Aktif)
 • P = Passive (Bergerak Pasif)
 • S = Skills (Kemahiran)
Aras 1

 • Menjelaskan prinsip dan prosedur pertolongan cemas T.O.T.A.P.S.

ARAS 2

 • Menerangkan cara melaksanakan prosedur T.O.T.A.P.S.

ARAS 3

 • Menunjukcara pelaksanaaan prosedur
 • T.O.T.A.P.S.
  • Bersyukur
  • Berhati-hati
  • Kebersihan mental dan fizikal
  • Kasih sayang
  • Berdikari
38.  B3 DK3 E1
39.  B4 DK1 E1  
 • Tunjuk cara
 • Menyediakan folio

21-25/10/13

PJ

KESUKANAN

2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan(i) Insentif dalam sukan dan permainan

 • jenis dan kesan

(ii) Sosiobudaya:

 • pemilihan permainan
 • pakaian
  • Idola
Aras 1

 • Menyatakan insentif dalam sukan dan permainan.

Aras 2

 • Menghuraikan jenis dan kesan insentif dalam sukan dan permainan.
 • Menghuraikan isu-isu sosio budaya dalam sukan dan permainan.

Aras 3

 • Membincang isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar.
 • Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu sukan dan permainan.
 • Tolong-menolong
 • Belas kasihan
 • Kasih sayang
40.  B1 DJ5 E1
41.  B2 DJ6 E1
42.  B5 DJ4 E1  
 • Membincangkan insentif dalam sukan dan permainan.
 • Membahaskan isu sosio budaya dalam sukan dan permainan.
 • Membincangkan implikasi isu-isu dalam sukan dan permainan.
 • Mengulas laporan sukan dan permainan daripada keratan akhbar.

28/10/13 -

1/11/13

PJ

KESUKANAN

3. Etika

 • Maksusd etika dalam sukan  dan permainan Permainan bersih (fair play )

(i) Amalan permainan bersih (atlit)

(ii) Semangat kesukanan (atlit)

 • Maksud semangat kesukanan.
 • Ciri-ciri semangat kesukanan.
 • Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan.
 • Kejayaan pasukan berasaskan semangat kesukanan.
Aras 1

 • Menyatakan maksud etika dalam sukan.

Aras 2

 • Menyatakan amalan permainan bersih
 • Menyatakan maksud semangat kesukanan.

Aras 3

 • Menghuraikan cara meningkatkan etika atlit dalam sukan dan permainan..
 • Mencatatkan maksud etika dalam sukan.
 • Membincangkan amalan permainan bersih dalam kumpulan.
 • Bekerjasama
 • Kreatif
 • Berdisiplin
43.  B1 DJ5 E2  
 • Mencatatkan maksud etika dalam sukan.
 • Membincangkan amalan permainan bersih dalam kumpulan.
 •  Membincangkan cara untuk meningkatkan etika atlit.

4-8/11/13

PJ

PENTAKSIRAN PUSAT

11-15/11/13

PK

PENTAKSIRAN PUSAT

16/11/13

 

CUTI AKHIR TAHUN

Disediakan oleh:

…………………………………………………………………

MATIN ANAK BAJI

Disahkan oleh

//

About these ads

35 responses

 1. terima kasih banyak cikgu. jasa cikgu kami sangat menghargai.

 2. terima kasih cikgu..saye guru yang baru nak mengajar pjk yang bukan opsyen ni mmg memerlukan bantuan dr cikgu yang byk pengalaman…

 3. wan mazlan b wan isa | Balas

  salam sejahtera…tahniah kerana telah menyediakan rancangan pelajaran PJPK yang baik…saya baru kena mengajar PJPK untuk semua tingkatan mulai tahun ini…kalau boleh tuan tolong emailkan kepada saya semua sukatan dan rancangan pelajaran tahunan PJPK dari ting 1-5 kepada saya…segala jasa baik tuan saya dahului ucapan terima kasih

 4. salam………..minta tolong tuan untuk emailkan dengan saya rpt pjk tingkatan 2,kerana saya pun terpaksa untuk mengajar subjek pjk utk tahun 2013

 5. mintak emeilkan sy rph pjpk tgkatn 1 dan 2…kna ajar pjk

 6. AHMAD NAJIB BIN YUSOF | Balas

  Assalamualaikum, saya tertarik apabila melihat RPH PJK Tingkatan 2 2013 yang saudara sediakan. Jadi saya minta kalau saudara tidak keberatan, tolong emailkan rph tersebut kepada saya kerana ia dapat membantu saya melaksanakan pdp pjk ting. 2 di sekolah saya. Tq.

 7. salam..caya la bro!rpt yang mantap!!!mintak tolong emailkan saya ranc tahunan PJK tingkatan 1 & 2 yeee..thanks..

 8. terima kasih kerana banyak membantu kami, guru2 yang bukan opsyen. dan kalau bole nak minta rpt pjk tingkatan 2 juga.

 9. salam…saya pon kene ajar pjk ting.2 thn ni…klau blh saya nk jgk email rpt pjk ting 2…terima kasih :)

 10. slm..klu bleh sya pun nak jgk email rpt ting 2..t.kasih

 11. salam sejahtera..
  cikgu,saya pun nak mohon pertolongan cikgu untk emailkn kpd sy RPT PJK ni..sy opsyen math yg trpks ngajar PJ..baru trnsfer seklh baru..tu yg dpt PJ..minta tolong ye ckgu..thanks

 12. Assalamualaikum.wbt berharap cikgu dapat kirimkan rpt pjpk ting 1 dan 2 kepada saya. Izinkan saya ubahsuai jika perlu rpt tu nanti. Yang pergi kursus orang lain kena buat rpt dah tentu KP kalau JU tak buat. Terima kasih banyak2.Jazakillahhi kairan kasira

 13. assalamualaikum…
  best la tgk awk punye rancngan nih.. sesuai untuk rujukn… guru2 lain.. kalo blh email kan ke sy k… ainaamni55@yahoo.com terima kasih…. faes..

 14. terbaik….. email kan sy juga ye……. schoolpjk@gmail.com

 15. Assalamualaikum..cikgu, mohon bantuan sggh2..mohon dikirimkan ke email subgroup86@yahoo.com..boleh dikongsi ilmu yg ada..terima kasih

 16. jika tak keberatan saya pun nak mohon jasa baik cikgu..emel saya..am5372@yahoo.com

 17. Rancangan pengajaran cikgu baik dan boleh dijadikan rujukan untuk semua guru pj. Kalau tidak keberatan, saya ingin memohon jasa baik cikgu untuk emel rancangan pjpk tingkatan 1 hingga 5 untuk rujukan kami. terima kasih. emel : khlim_sxi@yahoo.com

 18. assalamualaikum ‘Cikgu Luar Biasa’…. mohon jasa baik tuan untuk emailkan saya rpt pjk tingkatan 1 & 2, 2013 ni… ke email niz_10@yahoo.com. jasa baik anda saya dahului dengan ucapan terima kasih… aiseh, mcm surat rasmi plak… huhu

  1. Tunggu versi yang lebih kemas kini 2014

 19. Wah sangat berguna dan berinformasi terima kasih cikgu.. boleh dijadikan bahan rujukan dan membantu dalam proses pengajaran boleh tak cikgu email kat multipleworderror@gmail.com tuk pjk tingkatan 1 dan 3
  didahului dgn ucapan terima kasih.

 20. jika tak keberatan mohon jasa baik cikgu emelkan pada saya..nurraisyah.sahabatinsani@gmail.com.tq

 21. salam…jika cikgu tak keberatan mohon jasa baik cikgu emailkan pjpk ting1 dan ting 2.sy bru ditugaskan mjd guru pjk.lain dr opsyen sy iaitu sc.tq…email sy hattjatt@gmail.com

 22. mohon jasa baik cikgu untuk emelkan rpt ni…jasa baik cikgu dihargai..ali_za81@yahoo.com

 23. bleh x emelkan sy rpt pjk…..terima kasih

 24. assalammualaikum…..terima kasih kerana sudi berkongsi ilmu untuk RPT ni….leh tak tolong email RPT 2014 klu tak keberatan..jasamu dikenang

 25. Dajmarizal Zolkipli | Balas

  mohon jasa baik cikgu tolong emelkan pada saya rpt ini cikgu. terima kasih banyak. ini alama emel saya dajdajdaj@ymail.com

 26. SALAM.
  Saya baru mengajar PJPK tahun ini, jadi harap cikgu sudi berkongsi RPT yang terbaru untuk 2014 bagi Tingkatan 1 dan 2. Terima kasih cikgu.
  email saya : umisarina14@gmail.com

 27. Saya baru mengajar PJPK tahun ini, jadi harap cikgu sudi berkongsi RPT yang terbaru untuk 2014 bagi Tingkatan 1 dan 2. Terima kasih cikgu.
  EMAIL SAYA : suliza.mohamad@yahoo.com

 28. mohd Shafaruddin B. idris | Balas

  Salam ..
  terima kasih memberi sedikit sebanyak maklumat yang dapat saya perolehi. Saya ingin mohon kebenaran dan harap dapat berkongsi RPT pjk dan bm yang terbaru tahun 2014
  shaffa5962@gmail.com

 29. Hartini Asimin | Balas

  Terima kasih cikgu atas RPT yang lengkap, sy nak juga yang terkini..
  ini email saya: hamba_1421@yahoo.com

 30. saya harap cikgu sudi berkongsi rpt yang terbaru uk 2014 bagi tingkatan 2…terima kasih…
  Email saya:norehan.ahmad@gmail.com

 31. saya harap cikgu sudi berkongsi rpt yang terbaru uk 2014 bagi tingkatan 2…terima kasih…

 32. Sudilah kiranya cg kongsikan dengan saya RPT pjk tg 2 2014…saya ni bukan cg opsyen…pertama kali nak buat pbs pula

 33. Cikgu, saya tahun ini baru jadi ketua panitia PJK. Jadi nak minta tolonglah cikgu kongsikan rpt pjk 2013/2014. kalau ada rpt pjk untuk semua tingkatan pun boleh juga kongsikan memandangkan saya mula dari kosong.
  Email saya: miles_laja07@yahoo.co.uk

  Terima Kasih.

 34. Assalamualaikum, cikgu, sy guru baru dan akan mengajar pjk..klu boleh dikongsikan sedikit maklumat untuk pnp. email saya iqalya610@gmail.com

Tinggalkan sepatah dua kata

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 49 other followers

%d bloggers like this: