Petua mudah meringkaskan karangan

PETUA MUDAH MERINGKASKAN KARANGAN

Guru perlu menjelaskan secara mudah, supaya pelajar faham.

 • Tulis isi ringkasan mengikut  urutannya dalam petikan
 • Dapatkan 6 isi.
 • Tinggalkan perkara yang merupakan keterangan bagi isi pokok.
 • Jangan masukkan keterangan dan contoh .
 • Isi yang telah dikenal pasti mesti digaris dan dinomborkan 1-6, supaya pelajar tahu berapa jumlah isi yang ada.
 • Ayat-ayat yang dibina harus ringkas, tepat dan padat.
 • Jangan mengubah perkataan sesuka hati untuk mengelakkan ringkasan berubah daripada maksud asal.
 • INGAT-JANGAN tulis perkara yang tidak dinyatakan dalam petikan ataupun memberikan pendapat sendiri dalam ringkasan karangan.
 • Tulis ringkasan hanya dalam SATU perenggan
 • Jangan buat pengenalan dan kesimpulan
 • Jangan menulis  daripada 80 patah perkataan.

MENGESAN ISI

Untuk mengesan isi dalam sesuatu petikan, pelajar perlu:

 • Dapatkan tema keseluruhan petikan. Tema ini mudah ditemui dalam soalan. Contohnya.  tulis sebuah ringkasan tentang faedah menyertai kegiatan kokurikulum kepada pelajar (inilah tema atau tajuk).

AYAT ACUAN UNTUK MENULIS RINGKASAN

Antara…………………(tajuk)……………………………… ialah ……………………..(isi 1)……………………. Selain itu, ………………………(isi 2)…………………………………….. Seterusnya, ………………… (isi 3)…………………….. Begitu juga, ………………………..(isi 4)…………………………………….. Di samping itu, …………………………..(isi 5)……………. Akhir sekali ,………………………………(Isi 6) …………………………………………………………..

Advertisements