Rumusan Rancangan Tahunan BM Tingkatan 2 2011

PANITIA BAHASA MELAYU

RUMUSAN  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

TINGKATAN DUA

TAHUN 2011

MINGGU DAN TARIKH /UNIT TAJUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN* CATATAN
KOMPONEN SASTERA SISTEM BAHASA

3-7/01/11

UNIT 1:

PELAJAR CEMERLANG

PENULISAN KARANGAN RESPONS TERBUKA

 • Karangan Jenis Keperihalan/ Gambaran
ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Pengenalan: Genre Sastera Tingkaatan 2
 • Aspek dan istilah sastera
 • Pantun 2 Kerat (Nasihat)

 

 • Tatabahasa: Golongan Kata : Kata Nama
  • Tanda baca (Huruf kecil dan Huruf besar)
  • Sebutan dan intonasi
  • Kosa kata /Istilah /Laras bahasa sastera
KRT1

10-14/1/11

UNIT 2:

MERENTAS DESA

RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Prosa Tradisional: Raja Muda
Laras bahasa Sastera Klasik 

 • Sistem Ejaan
 • Sebutan dan intonasi
 • Tatabahasa:

Peribahasa (Simpulan Bahasa)

Golongan Kata : Kata

Ganti Nama

Kata Bilangan

 • Kosa Kata
RP 1

17-21/1/11

UNIT 3:

SAHABAT REMAJA

KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Puisi Tradisional: Hikayat Opu Daeng Menambun
Tatabahasa: 

 • Kata Kerja Tak Transitif
 • Kosa kata /Istilah
 • Sistem Ejaan
 • Nada, Sebutan dan intonasi
KBR   1
20/1/11 Khamis Cuti Am: Thaipusam
22/1/11 Sabtu Sekolah ganti (Jadual Isnin 31/1/11 Tahun Baru Cina)

24-28/1/11

UNIT 4:

MAKANAN DAN KESIHATAN

PENULISAN KARANGAN RESPONS TERBUKA

 • Karangan Jenis Fakta
ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Cerpen: Anak Penggunting Rambut
Tatabahasa: 

 • Kata Kerja Tak Transitif
 • Kosa kata / Istilah
KRT2
5 31/1/11 Isnin
1/2/11 Selasa
2/2/11 Rabu
3/2/11 Khamis
4/2/11 Jumaat

7-11/2/11

UNIT 5:

NIKMAT KEMERDEKAAN

RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

 

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 • Sajak : Hari Guru
Tatabahasa: Golongan Kata : Kata Adjektif 

 • Kosa kata/ Istilah
 • Sebutan dan intonasi
RP2 

 

14-18/2/11

UNIT 6:

KASIH SAYANG

KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Cerpen: Capa Rengat
Tatabahasa: 

 • Kata Tugas -(Kata Penyambung Ayat) Kata Hubung
 • Penanda Wacana
 • Kosa kata / Istilah
KBR2
15/2/11 Selasa Cuti Am: Maulidur Rasul

21-25/02/10

UNIT 7:

INDUSTRI SUKAN DI MALAYSIA

PENULISAN RESPONS TERBUKA

 • Surat Kiriman Tidak Rasmi
ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Pantun Empat Kerat (Muhibah dan perpaduan)
Tatabahasa: 

 • Kata Praklausa (Kata Seru, Kata Tanya, Kata Perintah, Kata Pembenar dan Kata Pangkal Ayat)
 • Kosa kata / Istilah
KRT3

28/2/11-4/3/11

UNIT 8:

TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT

RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Prosa Tradisional : Hikayat Inderaputera
Tatabahasa: 

 • Kata Prafrasa (Kata Bantu (Aspek dan Ragam) dan Kata Penguat)
 • Peribahasa: Bidalan
 • Kosa kata / istilah
 • Bahasa klasik
RP   3 

Saringan/ Ahkir

10 

7-11/3/11

 

UJIAN BULANAN 1
12/3/11 Sabtu Cuti Pertengahan Penggal 1 bermula 

LDP1 : Langkawi

13/3/11 LDP2: Langkawi
11 

21-25/3/11

UNIT 9:

KEUNIKAN SENI WARISAN

KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

Novel Wira Pesona Avatari: 

-Pengenalan:  Unsur-unsur dalam novel

-Sinopsis

Tatabahasa: 

 • Golongan Kata : Pembentukan Kata Kerja (Tunggal dan Terbitan)
 • Kosa kata / istilah sastera
KBR3 

Raptai Sukan

 

12 

28/3/11-1/4/11

UNIT 10:

MENGERATKAN PERSAUDARAAN

PENULISAN RESPONS TERBUKA

 • Surat Kiriman Rasmi
Novel  Wira Pesona Avatari: 

Tema dan Persoalan

Tatabahasa: 

 • Kata Sendi Nama
 • Perumpamaan
 • Kosa kata / istilah
 • Sebutan dan intonasi
13 

4-8/4/ 11

UNIT 11:

PERISTIWA BERSEJARAH

RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

Novel  Wira Pesona Avatari: Watak dan Perwatakan Tatabahasa: 

 • Peribahasa
 • Pengimbuhan : Awalan dan Akhiran
 • Kosa kata / istilah
RP  4
9/4/2011 Sabtu Sekolah Ganti – Jadual Isnin -Deepavali
14 

11-15/ 4/11

UNIT 12:

YANG INDAH ITU BAHASA

KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

Novel  Wira Pesona Avatari: Plot dan Teknik Plot Tatabahasa: 

 • Pembentukan Kata Nama (Kata Nama Tunggal dan Kata Nama dan Terbitan)
 • Kosa kata / istilah
KBR4
16/4/2011 Sabtu
15 

18- 22/ 4/11

UNIT 13:

ANGKATAN TENTERA MALAYSIA SI PERSADA ANTARABANGSA

PENULISAN RESPONS TERBUKA

 • Dialog/wawancara
Novel  Wira Pesona Avatari : Latar 

 

 1. A. SISTEM BAHASA
 • Tatabahasa: Pembentukan Kata Nama (Kata Nama  dengan Apitan dan Sisipan;  Kata Nama Majmuk dan Imbuhan Kata Majmuk
 • Kosa kata / istilah sastera
KRT5
23/4/11 Sabtu Temasya Sukan Tahunan ke-46
16 

25-29/4/11

UNIT 14:

INDAHNYA NEGARAKU

RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

 

Novel  Wira Pesona Avatari:

Gaya Bahasa

 

Tatabahasa: 

 • Kata Ganda
 • Peribahasa: Kata
 • Perbilangan
RP  5
17 

2-6/5/11

UNIT 15:

SARAWAK BUMI KENYALANG

KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

1/5/11 Ahad Cuti Am: Hari Pekerja
2/5/11 Isnin Cuti Am: Hari Pekerja
A. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Novel: Nilai dan Pengajaran
 1. B. SISTEM BAHASA
 • Tatabahasa: Kata Tugas (Kata Penegas, Kata Pemeri, Kata Nafi dan Kata Arah)
KBR5
18 

9-13/5/11

UNIT 16:

TEKNOLOGI BINAAN

PENULISAN RESPONS TERBUKA

 • Karangan Jenis Laporan
7/5/11 Sabtu Sekolah Ganti:  Jadual Jumaat- Deepavali
ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Sajak : Burung-burung Pagi
Tatabahasa: 

 • Pembentukan Kata Adjektif (Tunggal, Ganda dan Majmuk)
 • Kosa kata / istilah
 • Sebutan, nada dan intonasi
KRT6
19 

16-20/5/11

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011 18 hingga 27 Mei 2011
17/5/11 Selasa Cuti Am: Hari Wesak
20 

27-27/5/11

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011
21 

13-17/6/11

UNIT 17:

ZAMAN KEGEMILANGAN MELAKA

RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Cerpen : Dendam
Tatabahasa: 

 • Pembentukan Perkataan Baharu
RP  6 

 

22 

20-24/6/11

UNIT 18:

HERBA MALAYSIA

KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Cerpen : Maaf Kupinta
Tatabahasa: 

 • Jenis-jenis Frasa (FN/FK/FA/FS)
KBR6
23 

27/06/11-

1/7/11

UNIT 19:

SUNGAI KHAZANAH BERHARGA

PENULISAN RESPONS TERBUKA

 • Syarahan/Ucapan/

Ceramah

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Syair Perang Saudara Pahang
Tatabahasa: 

 • Ayat Dasar
 • Simpulan Bahasa
KRT7
24 

4-8/7/11

UNIT 20:

INDUSTRI PEMBUATAN BOT DAN PERAHU

RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Drama : Hemodialisis

 

Tatabahasa: 

 • Ayat Tunggal
 • Susunan Ayat
 • Susunan Biasa dan Susunan Songsang
RP  7
9/7/11 Sabtu MERENTAS DESA: Tasik Seri Permaisuri
25 

11-15/07/11

UNIT 21:

BINTANG DI LAUTAN

KARANGAN BERPANDIKAN BAHAN RANGSANGAN

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Sajak : Ketenangan

 

Tatabahasa: 

 • Ayat Pasif dan Ayat Aktif Transitif
 • Penjodoh Bilangan
KBR7
26 

18-22/7/11

UNIT 22:

MENITI ALAF SIBER

PENULISAN RESPONS TERBUKA

 • Karangan Jenis Peribahasa
ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Cerpen : Gema Sepi Gadis Genius
Tatabahasa Ayat Seruan 

 • Kosa kata
 • Istilah
 • Peribahasa
KRT8
27 

25-29/7/11

UNIT 23:

ANGKASA RAYA

RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

23/7/11 Sabtu Hari Keusahawanan 2011
25/7/11 Isnin Cuti Peristiwa 2
 

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 • Prosa Tradisional : Hikayat Anggun Cik Tunggal
Tatabahasa: 

 • Kata Penegas
 • Laras bahasa sastera (Klasik)
RP  8
28 

1-5/8/11

Ujian Bulanan 2
29 

9-12/8/11

UNIT 24:

SALAM PERPISAHAN

KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

 

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 • Syair Mendapat Gemala Naga

 

Tatabahasa: 

 • Ayat Nafi
 • Kosa kata / istilah
 • Binaan ayat
KBR8
30 

15-19/8/11

UNIT 25:

PENULISAN RESPONS TERBUKA

 • Karangan Jenis Pendapat
ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Sajak : Laut
Tatabahasa: 

 • Ayat Majmuk Gabungan
 • Kosa kata
 • Istilah
 • Nada
 • Sebutan dan intonasi
KRT9
31 

22-26/8/11

UNIT 26:

RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

 

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Drama : Inflakasta
Tatabahasa: 

 • Ayat Majmuk Pancangan
 • Kosa kata
 • Istilah
RP  9
32 

5-9/9/11

UNIT 27:

KARANGANBERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Sajak : Warkah Kepada Generasi
Tatabahasa: 

 • Ayat Penyata
 • Ayat Perintah
 • Ayat Larangan
 • Kosa Kata
 • Istilah
KBR9
33 

12-16/9/11

UNIT 28:

PENULISAN RESPONS TERBUKA

 • Berita
ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Prosa Tradisional:

Pantun 4 Kerat (Agama)

Tatabahasa: 

 • Menentukan Ayat-ayat yang Betul

 

KRT10
16/9/11 Jumaat: Cuti Am: Ulang Tahun Penubuhan Persekutuan Malaysia
34 

19-23/9/11

UNIT 29:

RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

 • Petikan /Rencana
 • Pemahaman
 • Meringkaskan Karangan
ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Cerpen : Warkah daripada Ibu
Tatabahasa: 

 • Menentukan Ayat-ayat yang Betul

 

RP  10
35 

26-30/9/11

UNIT 30:

KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Pantun Empat Kerat (Penghujung Thamarat al-Muhimmah)
Tatabahasa: 

 • Pembinaan Ayat: Cakap Ajuk dan Cakap Pindah
 • Kosa kata
 • Istilah
 • Sistem ejaan
KBR10
36 

3-7/10/11

UNIT 31:

PENULISAN RESPONS TERBUKA

 • Karangan jenis Cerita/Cereka/Melengkapkan cerita
ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Drama: Di sini Bakti Bersemadi
Tatabahasa:- 

 • Mengenal Pasti Kesalahan Ayat
 • Sebutan
 • Nada dan intonasi
 • Sistem ejaan
KRT11
37 

10-14/10/11

UNIT 32:

KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSAN

 • Latihan Novel Wira Pesona Avatari
Tatabahasa: 

 • Menentukan  Ayat yang Sama atau Hampir Sama Maksudnya
KBR 11
38 

17-21/10/11

UNIT 33:

PENULISAN RESPONS TERBUKA

 • Karangan jenis perbincangan
Latihan ulang kaji Tatabahasa- 

 • Menentukan Ayat yang Sama atau Hampir Sama Maksudnya
 • Peribahasa
 • Kosa kata
 • Istilah
Pen12
39 

24-28/10/11

24/10/11 Cuti  Berganti 

25/10/11 Cuti Peristiwa 2

26/10/11 Cuti Umum: Deepavali

27/10/11 Cuti Berganti

28/10/11 Cuti berganti

 

 

40 

31/10/11-

4/11/11

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 31/10/11 hingga 11/11/11
41 

7-11/11/11

7/11/11 Cuti Umum: Hari Raya Qurban
8/11/11 Cuti Peristiwa 4
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
42 

14-18/11/11

 • Menyemak kertas peperiksaan
 • Mengembalikan kertas peperiksaan, perbincangan dan membuat pembetulan
 • Membuat rumusan keputusan peperiksaan
43 19/11/11 hingga 2/1/2012   CUTI AKHIR TAHUN BERMULA

 

Advertisements

4 thoughts on “Rumusan Rancangan Tahunan BM Tingkatan 2 2011

Tinggalkan sepatah dua kata

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s