Rumusan Rancangan Tahunan BM Tingkatan 2 2011

PANITIA BAHASA MELAYU

RUMUSAN  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

TINGKATAN DUA

TAHUN 2011

MINGGU DAN TARIKH /UNIT TAJUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN* CATATAN
KOMPONEN SASTERA SISTEM BAHASA

3-7/01/11

UNIT 1:

PELAJAR CEMERLANG

PENULISAN KARANGAN RESPONS TERBUKA

 • Karangan Jenis Keperihalan/ Gambaran
ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Pengenalan: Genre Sastera Tingkaatan 2
 • Aspek dan istilah sastera
 • Pantun 2 Kerat (Nasihat)

 

 • Tatabahasa: Golongan Kata : Kata Nama
  • Tanda baca (Huruf kecil dan Huruf besar)
  • Sebutan dan intonasi
  • Kosa kata /Istilah /Laras bahasa sastera
KRT1

10-14/1/11

UNIT 2:

MERENTAS DESA

RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Prosa Tradisional: Raja Muda
Laras bahasa Sastera Klasik 

 • Sistem Ejaan
 • Sebutan dan intonasi
 • Tatabahasa:

Peribahasa (Simpulan Bahasa)

Golongan Kata : Kata

Ganti Nama

Kata Bilangan

 • Kosa Kata
RP 1

17-21/1/11

UNIT 3:

SAHABAT REMAJA

KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Puisi Tradisional: Hikayat Opu Daeng Menambun
Tatabahasa: 

 • Kata Kerja Tak Transitif
 • Kosa kata /Istilah
 • Sistem Ejaan
 • Nada, Sebutan dan intonasi
KBR   1
20/1/11 Khamis Cuti Am: Thaipusam
22/1/11 Sabtu Sekolah ganti (Jadual Isnin 31/1/11 Tahun Baru Cina)

24-28/1/11

UNIT 4:

MAKANAN DAN KESIHATAN

PENULISAN KARANGAN RESPONS TERBUKA

 • Karangan Jenis Fakta
ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Cerpen: Anak Penggunting Rambut
Tatabahasa: 

 • Kata Kerja Tak Transitif
 • Kosa kata / Istilah
KRT2
5 31/1/11 Isnin
1/2/11 Selasa
2/2/11 Rabu
3/2/11 Khamis
4/2/11 Jumaat

7-11/2/11

UNIT 5:

NIKMAT KEMERDEKAAN

RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

 

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 • Sajak : Hari Guru
Tatabahasa: Golongan Kata : Kata Adjektif 

 • Kosa kata/ Istilah
 • Sebutan dan intonasi
RP2 

 

14-18/2/11

UNIT 6:

KASIH SAYANG

KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Cerpen: Capa Rengat
Tatabahasa: 

 • Kata Tugas -(Kata Penyambung Ayat) Kata Hubung
 • Penanda Wacana
 • Kosa kata / Istilah
KBR2
15/2/11 Selasa Cuti Am: Maulidur Rasul

21-25/02/10

UNIT 7:

INDUSTRI SUKAN DI MALAYSIA

PENULISAN RESPONS TERBUKA

 • Surat Kiriman Tidak Rasmi
ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Pantun Empat Kerat (Muhibah dan perpaduan)
Tatabahasa: 

 • Kata Praklausa (Kata Seru, Kata Tanya, Kata Perintah, Kata Pembenar dan Kata Pangkal Ayat)
 • Kosa kata / Istilah
KRT3

28/2/11-4/3/11

UNIT 8:

TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT

RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Prosa Tradisional : Hikayat Inderaputera
Tatabahasa: 

 • Kata Prafrasa (Kata Bantu (Aspek dan Ragam) dan Kata Penguat)
 • Peribahasa: Bidalan
 • Kosa kata / istilah
 • Bahasa klasik
RP   3 

Saringan/ Ahkir

10 

7-11/3/11

 

UJIAN BULANAN 1
12/3/11 Sabtu Cuti Pertengahan Penggal 1 bermula 

LDP1 : Langkawi

13/3/11 LDP2: Langkawi
11 

21-25/3/11

UNIT 9:

KEUNIKAN SENI WARISAN

KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

Novel Wira Pesona Avatari: 

-Pengenalan:  Unsur-unsur dalam novel

-Sinopsis

Tatabahasa: 

 • Golongan Kata : Pembentukan Kata Kerja (Tunggal dan Terbitan)
 • Kosa kata / istilah sastera
KBR3 

Raptai Sukan

 

12 

28/3/11-1/4/11

UNIT 10:

MENGERATKAN PERSAUDARAAN

PENULISAN RESPONS TERBUKA

 • Surat Kiriman Rasmi
Novel  Wira Pesona Avatari: 

Tema dan Persoalan

Tatabahasa: 

 • Kata Sendi Nama
 • Perumpamaan
 • Kosa kata / istilah
 • Sebutan dan intonasi
13 

4-8/4/ 11

UNIT 11:

PERISTIWA BERSEJARAH

RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

Novel  Wira Pesona Avatari: Watak dan Perwatakan Tatabahasa: 

 • Peribahasa
 • Pengimbuhan : Awalan dan Akhiran
 • Kosa kata / istilah
RP  4
9/4/2011 Sabtu Sekolah Ganti – Jadual Isnin -Deepavali
14 

11-15/ 4/11

UNIT 12:

YANG INDAH ITU BAHASA

KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

Novel  Wira Pesona Avatari: Plot dan Teknik Plot Tatabahasa: 

 • Pembentukan Kata Nama (Kata Nama Tunggal dan Kata Nama dan Terbitan)
 • Kosa kata / istilah
KBR4
16/4/2011 Sabtu
15 

18- 22/ 4/11

UNIT 13:

ANGKATAN TENTERA MALAYSIA SI PERSADA ANTARABANGSA

PENULISAN RESPONS TERBUKA

 • Dialog/wawancara
Novel  Wira Pesona Avatari : Latar 

 

 1. A. SISTEM BAHASA
 • Tatabahasa: Pembentukan Kata Nama (Kata Nama  dengan Apitan dan Sisipan;  Kata Nama Majmuk dan Imbuhan Kata Majmuk
 • Kosa kata / istilah sastera
KRT5
23/4/11 Sabtu Temasya Sukan Tahunan ke-46
16 

25-29/4/11

UNIT 14:

INDAHNYA NEGARAKU

RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

 

Novel  Wira Pesona Avatari:

Gaya Bahasa

 

Tatabahasa: 

 • Kata Ganda
 • Peribahasa: Kata
 • Perbilangan
RP  5
17 

2-6/5/11

UNIT 15:

SARAWAK BUMI KENYALANG

KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

1/5/11 Ahad Cuti Am: Hari Pekerja
2/5/11 Isnin Cuti Am: Hari Pekerja
A. KOMPONEN SASTERA: ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Novel: Nilai dan Pengajaran
 1. B. SISTEM BAHASA
 • Tatabahasa: Kata Tugas (Kata Penegas, Kata Pemeri, Kata Nafi dan Kata Arah)
KBR5
18 

9-13/5/11

UNIT 16:

TEKNOLOGI BINAAN

PENULISAN RESPONS TERBUKA

 • Karangan Jenis Laporan
7/5/11 Sabtu Sekolah Ganti:  Jadual Jumaat- Deepavali
ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Sajak : Burung-burung Pagi
Tatabahasa: 

 • Pembentukan Kata Adjektif (Tunggal, Ganda dan Majmuk)
 • Kosa kata / istilah
 • Sebutan, nada dan intonasi
KRT6
19 

16-20/5/11

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011 18 hingga 27 Mei 2011
17/5/11 Selasa Cuti Am: Hari Wesak
20 

27-27/5/11

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011
21 

13-17/6/11

UNIT 17:

ZAMAN KEGEMILANGAN MELAKA

RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Cerpen : Dendam
Tatabahasa: 

 • Pembentukan Perkataan Baharu
RP  6 

 

22 

20-24/6/11

UNIT 18:

HERBA MALAYSIA

KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Cerpen : Maaf Kupinta
Tatabahasa: 

 • Jenis-jenis Frasa (FN/FK/FA/FS)
KBR6
23 

27/06/11-

1/7/11

UNIT 19:

SUNGAI KHAZANAH BERHARGA

PENULISAN RESPONS TERBUKA

 • Syarahan/Ucapan/

Ceramah

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Syair Perang Saudara Pahang
Tatabahasa: 

 • Ayat Dasar
 • Simpulan Bahasa
KRT7
24 

4-8/7/11

UNIT 20:

INDUSTRI PEMBUATAN BOT DAN PERAHU

RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Drama : Hemodialisis

 

Tatabahasa: 

 • Ayat Tunggal
 • Susunan Ayat
 • Susunan Biasa dan Susunan Songsang
RP  7
9/7/11 Sabtu MERENTAS DESA: Tasik Seri Permaisuri
25 

11-15/07/11

UNIT 21:

BINTANG DI LAUTAN

KARANGAN BERPANDIKAN BAHAN RANGSANGAN

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Sajak : Ketenangan

 

Tatabahasa: 

 • Ayat Pasif dan Ayat Aktif Transitif
 • Penjodoh Bilangan
KBR7
26 

18-22/7/11

UNIT 22:

MENITI ALAF SIBER

PENULISAN RESPONS TERBUKA

 • Karangan Jenis Peribahasa
ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Cerpen : Gema Sepi Gadis Genius
Tatabahasa Ayat Seruan 

 • Kosa kata
 • Istilah
 • Peribahasa
KRT8
27 

25-29/7/11

UNIT 23:

ANGKASA RAYA

RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

23/7/11 Sabtu Hari Keusahawanan 2011
25/7/11 Isnin Cuti Peristiwa 2
 

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 • Prosa Tradisional : Hikayat Anggun Cik Tunggal
Tatabahasa: 

 • Kata Penegas
 • Laras bahasa sastera (Klasik)
RP  8
28 

1-5/8/11

Ujian Bulanan 2
29 

9-12/8/11

UNIT 24:

SALAM PERPISAHAN

KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

 

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS

 • Syair Mendapat Gemala Naga

 

Tatabahasa: 

 • Ayat Nafi
 • Kosa kata / istilah
 • Binaan ayat
KBR8
30 

15-19/8/11

UNIT 25:

PENULISAN RESPONS TERBUKA

 • Karangan Jenis Pendapat
ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Sajak : Laut
Tatabahasa: 

 • Ayat Majmuk Gabungan
 • Kosa kata
 • Istilah
 • Nada
 • Sebutan dan intonasi
KRT9
31 

22-26/8/11

UNIT 26:

RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

 

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Drama : Inflakasta
Tatabahasa: 

 • Ayat Majmuk Pancangan
 • Kosa kata
 • Istilah
RP  9
32 

5-9/9/11

UNIT 27:

KARANGANBERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Sajak : Warkah Kepada Generasi
Tatabahasa: 

 • Ayat Penyata
 • Ayat Perintah
 • Ayat Larangan
 • Kosa Kata
 • Istilah
KBR9
33 

12-16/9/11

UNIT 28:

PENULISAN RESPONS TERBUKA

 • Berita
ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Prosa Tradisional:

Pantun 4 Kerat (Agama)

Tatabahasa: 

 • Menentukan Ayat-ayat yang Betul

 

KRT10
16/9/11 Jumaat: Cuti Am: Ulang Tahun Penubuhan Persekutuan Malaysia
34 

19-23/9/11

UNIT 29:

RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

 • Petikan /Rencana
 • Pemahaman
 • Meringkaskan Karangan
ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Cerpen : Warkah daripada Ibu
Tatabahasa: 

 • Menentukan Ayat-ayat yang Betul

 

RP  10
35 

26-30/9/11

UNIT 30:

KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Pantun Empat Kerat (Penghujung Thamarat al-Muhimmah)
Tatabahasa: 

 • Pembinaan Ayat: Cakap Ajuk dan Cakap Pindah
 • Kosa kata
 • Istilah
 • Sistem ejaan
KBR10
36 

3-7/10/11

UNIT 31:

PENULISAN RESPONS TERBUKA

 • Karangan jenis Cerita/Cereka/Melengkapkan cerita
ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUS 

 • Drama: Di sini Bakti Bersemadi
Tatabahasa:- 

 • Mengenal Pasti Kesalahan Ayat
 • Sebutan
 • Nada dan intonasi
 • Sistem ejaan
KRT11
37 

10-14/10/11

UNIT 32:

KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSAN

 • Latihan Novel Wira Pesona Avatari
Tatabahasa: 

 • Menentukan  Ayat yang Sama atau Hampir Sama Maksudnya
KBR 11
38 

17-21/10/11

UNIT 33:

PENULISAN RESPONS TERBUKA

 • Karangan jenis perbincangan
Latihan ulang kaji Tatabahasa- 

 • Menentukan Ayat yang Sama atau Hampir Sama Maksudnya
 • Peribahasa
 • Kosa kata
 • Istilah
Pen12
39 

24-28/10/11

24/10/11 Cuti  Berganti 

25/10/11 Cuti Peristiwa 2

26/10/11 Cuti Umum: Deepavali

27/10/11 Cuti Berganti

28/10/11 Cuti berganti

 

 

40 

31/10/11-

4/11/11

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 31/10/11 hingga 11/11/11
41 

7-11/11/11

7/11/11 Cuti Umum: Hari Raya Qurban
8/11/11 Cuti Peristiwa 4
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
42 

14-18/11/11

 • Menyemak kertas peperiksaan
 • Mengembalikan kertas peperiksaan, perbincangan dan membuat pembetulan
 • Membuat rumusan keputusan peperiksaan
43 19/11/11 hingga 2/1/2012   CUTI AKHIR TAHUN BERMULA

 

About these ads

4 responses

 1. a. aziz bin mohamad | Balas

  Can i get the bahan secara percuma?

 2. a. aziz bin mohamad | Balas

  boleh dpt bahan free ke

 3. salam cikgu…
  boleh emelkan yang rumusan sekali tak…terima kasih

Tinggalkan sepatah dua kata

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 49 other followers

%d bloggers like this: